Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové a účastnické fondy v KB Penzijní společnosti od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové a účastnické fondy v KB Penzijní společnosti od"— Transkript prezentace:

1 Důchodové a účastnické fondy v KB Penzijní společnosti od 1.1.2013
Příručka

2 Přehled účastnických a důchodových fondů KB Penzijní společnosti
II. PILÍŘ III. PILÍŘ KB důchodový fond státních dluhopisů KB povinný konzervativní účastnický fond KB konzervativní důchodový fond KB zajištěný účastnický fond KB vyvážený důchodový fond KB vyvážený účastnický fond KB dynamický důchodový fond KB dynamický účastnický fond Příručka

3 Strategie spoření životního cyklu
KB PS pro své účastníky i zájemce preferuje strategie životního cyklu, které jsou přirozeně vhodným prostředkem pro dlouhodobé spoření ve II. a III. pilíři penzijního systému v ČR Tato preference vychází jak z pozitivních historických zkušeností, ověřených finančními krizemi, tak i ze zkušeností společnosti Amundi, jednoho z největších správců aktiv v Evropě Základním principem strategie životního cyklu je přizpůsobení portfolia aktiv či fondů době odchodu do důchodu, tzn. že na počátku spoření jsou investice do potenciálně výnosnějších a rizikovějších aktiv, s přibližující se dobou odchodu do důchodu dochází k postupné změna alokace ke konzervativní strategii Pokud chce účastník ponechat správu a nastavení celkové strategie na KB PS, pak strategie životního cyklu nabízí řešení v komplexním nastavení portfolia po celou dobu jeho trvání a určení strategie, kterou se bude portfolio po celou dobu investice řídit. Díky aktivní správě asset managementu jsou portfolia diverzifikována z pohledu zastoupení tříd aktiv, které zároveň splňují investiční limity daných fondů. Strategie životního cyklu sledují i nastavení poměru mezi jednotlivými fondy v dané strategii životního cyklu. Pokud by se měl tento poměr vychýlit, automaticky tento pohyb bude zkorigován vyvážením - prodejem/nákupem penzijní nebo důchodové jednotky. Příručka

4 ? Proč si zvolit strategii životního cyklu?
Po celou dobu trvání investice klient nemusí sledovat vývoj trhů. Nastavení složek klientova portfolia bude po celou dobu stejné (až na zákonné limity dané věkem – povinné zkonzervativnění portfolia nejdéle 10 (5) let před odchodem do důchodu). Nikdy přesně nevíme, zda jsou akcie/dluhopisy/ komodity nadhodnocené/podhodnocené. Riziko špatného načasování nákupu výrazně snižuje pravidelná investice, navíc Strategie životního cyklu toto riziko ještě výrazně sníží, protože drží konstantní poměr mezi jednotlivými fondy. ? Současnost Není jednoduché (ne-li nemožné) přesně určit, jakým směrem se pohne trh/kurz/aktivum. Strategií klienta je podílet se na růstovém potenciálu trhů, které si zvolí. Proč si nezvolit strategii, která má za úkol držet v čase jednu konkrétní pozici, a tím se vyhnout nákupu předražených aktiv? Příručka

5 Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii
Růstová strategie životního cyklu Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii Složení růstové strategie ve II. pilíři Konzervativní důchodový fond Vyvážený důchodový fond Dynamický důchodový fond Složení růstové strategie ve III. pilíři Konzervativní účastnický fond Vyvážený účastnický fond Dynamický účastnický fond Příručka

6 Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii
Vyvážená strategie životního cyklu Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii Složení růstové strategie ve II. pilíři Konzervativní důchodový fond Vyvážený důchodový fond Dynamický důchodový fond Složení růstové strategie ve III. pilíři Konzervativní účastnický fond Vyvážený účastnický fond Dynamický účastnický fond Příručka

7 Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii
Konzervativní strategie životního cyklu Schéma změny procentního zastoupení fondů ve strategii Složení růstové strategie ve II. pilíři Konzervativní důchodový fond Vyvážený důchodový fond Dynamický důchodový fond Složení růstové strategie ve III. pilíři Konzervativní účastnický fond Vyvážený účastnický fond Dynamický účastnický fond Příručka

8 Nástroje peněžního trhu
Schéma přesouvání instrumentů finančního trhu v jednotlivých strategiích (jedná se o max. limity vyjádřené v procentech) Růstová strategie životního cyklu Akcie Dluhopisy Nástroje peněžního trhu Nástroje peněžního trhu Vyvážená strategie životního cyklu Konzervativní strategie životního cyklu Tato schémata budou v dokumentu Doporučené strategie spoření a další informace Příručka

9 Jak budou investovány prostředky účastníků na začátku vzniku fondů?
Zákon rozlišuje tzv. „přechodné období“, které je ohraničeno hodnotou majetku ve fondu do 100 mil. CZK. Do této hranice se může investiční strategie (limity) odlišovat od limitů daných Statutem fondu. Do 100 mil. CZK se bude jednat spíše o depozita a konzervativní CP (dluhopisy a nástroje peněžního trhu). Určitá část portfolia může být investována i do CP vydaných podílovým fondem. Pro přechodné období tedy platí, že investice např. pro dynamické fondy nebude tak dynamická, jako ve standardním období po dosažení hranice 100 mil. CZK . Příručka

10 FONDY II. PILÍŘE Příručka

11 KB důchodový fond státních dluhopisů
Maximální investiční limity pro třídy aktiv Dluhopisy 100% -       České státní dluhopisy Min. 70% Depozita 10% Základní údaje o fondu Rizikový profil 3 Management fee 0,3 % p.a. Performance fee - Limit pro duraci 5 let Měnové zajištění Očekávaná průměrná roční výkonnost. 2% Pro koho je fond určen: Vysoce konzervativní klienty s velkou averzí k riziku. Neakceptují výkyvy na trzích s investičními instrumenty. Prostředky chtějí mít konzervativně uloženy i za cenu případného nižšího výnosu. Co čekat od investice do fondu: Stabilita výnosů Nízké správcovské poplatky Minimální výkyvy investice v čase Riziko koncentrovanosti fondu do českých státních dluhopisů, proto se jedná se spíše o doplněk portfolia než jeho jedinou část Příručka

12 KB konzervativní důchodový fond
Pro koho je fond určen: Pro konzervativní investory, kteří se chtějí podílet na potenciálních výnosech dluhopisových trhů nejen státních, ale i z trhů s vysoce bonitními korporátními dluhopisy. Co čekat od investice do fondu: Stabilita výnosů Nízké správcovské Potenciálně vyšší výnosy díky korporátním dluhopisům Investiční limity pro třídy aktiv Dluhopisy 60% - 100% - korporátní Max. 30% Základní údaje o fondu Rizikový profil 2 Management fee 0,4 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci 5 let Měnové zajištění 100% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost. 3% Příručka

13 KB vyvážený důchodový fond
Pro koho je fond určen: Tento fond je určen pro klienty, kteří si uvědomují potenciál akciových trhů, chtějí však mít většinu svého portfolia alokovánu v konzervativních aktivech v podobě dluhových instrumentů. Co čekat od investice do fondu: Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z akciové složky portfolia Nízké správcovské poplatky Třídy aktiv Investiční limity  Akcie (USA 14%, CEE 9%, Západní Evropa 5%, Japonsko 2%) 20%– 40% Dluhopisy (Státní dluhopisy 55%, Korporátní dluhopisy 10%, Peněžní trh 5%) 60% – 80% Základní údaje o fondu Rizikový profil 4 Management fee 0,5 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci - Měnové zajištění 75% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost 4% Příručka

14 KB dynamický důchodový fond
Pro koho je fond určen: Fond je určen pro investory, kteří chtějí v maximální možné míře participovat na potenciálu akciových trhů a zároveň chtějí mít menší část kapitálu alokovánu v dluhopisech. Vzhledem k vysokému procentnímu zastoupení akciové složky je fond určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Co čekat od investice do fondu: Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z dominantní akciové složky portfolia Nízké poplatky oproti obdobně zaměřeným podílovým fondům Třídy aktiv Investiční limity  Akcie (USA 31% ,CEE 20%, Západní Evropa 15%, Japonsko 4%) 60% -80% Dluhopisy (Státní dluhopisy 20%, Korporátní dluhopisy 5%, Peněžní trh 5%) 20%-40% Základní údaje o fondu Rizikový profil 6 Management fee 0,6 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci - Měnové zajištění 50% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost 5% Příručka

15 FONDY III. PILÍŘE Příručka

16 KB povinný konzervativní účastnický fond
Pro koho je fond určen: Pro konzervativní investory, kteří se chtějí podílet na potenciálních výnosech dluhopisových trhů nejen státních, ale i z trhů s vysoce bonitními korporátními dluhopisy. Co čekat od investice do fondu: Stabilita výnosů Nízké správcovské Potenciálně vyšší výnosy díky korporátním dluhopisům Investiční limity pro třídy aktiv Dluhopisy 60% - 100% - korporátní Max. 30% Základní údaje o fondu Rizikový profil 2 Management fee 0,4 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci 5 let Měnové zajištění 100% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost. 3% Příručka

17 KB zajištěný účastnický fond (1)
Maximální investiční limity pro třídy aktiv Akcie (převážně USA , Evropa a rozvíjející se trhy, dále např. Asie) Max. 40% Státní dluhopisy Max. 100% Korporátní dluhopisy Max. 70% Nástroje peněžního trhu Základní údaje o fondu Rizikový profil 3 Management fee 0,8 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci - Měnové zajištění 100% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost 2-3% Pro koho je fond určen: Tento fond je svou specifickou strategií zaměřen na klienty, kteří jsou konzervativní, ale rádi by participovali na potenciálních výnosech akciových trhů při současné konzervativní investiční strategii. Strategie má za cíl udržet nejvyšší dosaženou úroveň NAV po celou dobu trvání fondu. Co čekat od investice do fondu: Strategie zaměřená na udržení nejvyššího dosaženého výnosu fondu Většina portfolia je umístěna do konzervativních dluhových instrumentů, které by měly zajistit v době splatnosti hodnotu investované částky. Zbytek portfolia je investován do akciové složky ! Aktivně spravovaný zajištěný fond! Příručka

18 KB zajištěný účastnický fond (2)
Jak funguje zajištěný fond? Příklad: Na začátku máte k dispozici 100 CZK na investici do zajištěného fondu Hrubý výnos českých státních dluhopisů 10Y je 2,3% p.a. Management fee : 0.8% p.a. Čistý výnos: 2.3% - 0.8% = 1.5% p.a. Výpočet současné hodnoty (zajišťovací hodnota NAV): Předpoklad: zajištěná hodnota NAV má být 100 CZK za 10 let PV * ( %) ^ 10 = 100 PV = 86.2 To znamená, že při současné investici (86,2) do 10Y dluhopisů zajistíte hodnotu počáteční výše celkové investice v době za 10 let. Polštář = 100 – 86.2 = CZK 13.8 Tzn., že i kdyby se celková investovaná částka do dynamické části portfolia 13,8 klesla na 0, máme zajištěnou hodnotu 100 v době splatnosti Příručka

19 KB zajištěný účastnický fond (3)
Grafické znázornění Protected level at maturity Příručka

20 KB vyvážený účastnický fond
Pro koho je fond určen: Tento fond je určen pro klienty, kteří si uvědomují potenciál akciových trhů, chtějí však mít většinu svého portfolia alokovánu v konzervativních aktivech v podobě dluhových instrumentů. Co čekat od investice do fondu: Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z akciové složky portfolia Nízké správcovské poplatky Třídy aktiv Investiční limity  Akcie (USA 13%, CEE 8%, Západní Evropa 8%, Japonsko 2%, Rozvíjející se trhy 7%) 25% - 50% Dluhopisy (Státní dluhopisy 45%, Korporátní dluhopisy 10%, Peněžní trh 5%) 50% - 70% Alternativní (komodity 2%) 0 – 5% Základní údaje o fondu Rizikový profil 4 Management fee 0,8 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci - Měnové zajištění 75% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost 4% Příručka

21 KB dynamický účastnický fond
Pro koho je fond určen: Fond je určen pro investory, kteří chtějí v maximální možné míře participovat na potenciálu akciových trhů a zároveň chtějí mít menší část kapitálu alokovánu v dluhopisech. Vzhledem k vysokému procentnímu zastoupení akciové složky je fond určen pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. Co čekat od investice do fondu: Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z dominantní akciové složky portfolia Nízké správcovské poplatky oproti obdobným podílovým fondům Třídy aktiv Investiční limity  Akcie ( USA 27%, CEE 15%, Západní Evropa 15,%, Japonsko 4%, Rozvíjející se trhy 16%) 65% - 90% Dluhopisy (Státní dluhopisy 10%, Korporátní dluhopisy 5%, Peněžní trh 5%) 10% - 30% Alternativní (komodity 3%) 0 – 5% Základní údaje o fondu Rizikový profil 6 Management fee 0,8 % p.a. Performance fee 10% Limit pro duraci - Měnové zajištění 50% Očekávaná průměrná roční hrubá výkonnost. 5% - 6% Příručka


Stáhnout ppt "Důchodové a účastnické fondy v KB Penzijní společnosti od"

Podobné prezentace


Reklamy Google