Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věřím v Boha, Syna.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věřím v Boha, Syna.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal."— Transkript prezentace:

1 Věřím v Boha, Syna...

2 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem,byl ukřižován, umřel a byl pohřben,´sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,vstoupil na nebesa,sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 3) Věřím v Ducha svatého, 4) svatou církev obecnou, 5) svatých obcování, 6) hříchů odpuštění, 7) těla z mrtvých vzkříšení 8) a život věčný. 9) Amen.

3 Věřím v Boha, Syna... 1) Ježíše Krista Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

4 Věřím v Boha, Syna... 2) Syna Jeho jediného 1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

5 Věřím v Boha, Syna... 3) Pána našeho Galatským 2:20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

6 Věřím v Boha, Syna... 4) jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny Filipským 2:5-8 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: 6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

7 Věřím v Boha, Syna... 5) trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben Lukáš 22:42 "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň." Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

8 Věřím v Boha, Syna... 6) sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa Římanům 8:37 Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

9 Věřím v Boha, Syna... 7) sedí na pravici Boha Otce všemohoucího Židům 13:8 Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

10 Věřím v Boha, Syna... 8) odkud přijde soudit živé i mrtvé Židům 9:27 Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?

11 Věřím v Boha, Syna... Římanům 2:6 -11 On odplatí každému podle jeho skutků -7 těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem;8 těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem.9 Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. 10 Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. 11 Bůh totiž nestraní nikomu. Co se může/musí u člověka změnit? Jaký skutek to vypůsobí, když budeš tomuto věřit?


Stáhnout ppt "Věřím v Boha, Syna.... 1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal."

Podobné prezentace


Reklamy Google