Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009."— Transkript prezentace:

1 BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009.

2 Terciární vzdělávání Terciární vzdělání = veškeré standardní vzdělávání po získání maturitní zkoušky Terciární sektor se dělí na: 1)Vyšší odborné školy 2)Vysoké školy a) univerzitní b) neuniverzitní

3 Vzdělání… Nezbytný předpoklad a součást kariérního úspěchu Základní lidské právo poskytované všem bez rozdílu Vztahuje se k rozvíjení rozumových schopností, ale i rozvoji osobnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce Transformace společnosti v učící se společnost – snaha o dosahování co nejvyšší úrovně vzdělání v průběhu celého života = celoživotní vzdělávání „Vysokoškolské vzdělání je považováno za jednu z nejlepších životních investic.“ Ondřej Liška Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

4 Současný stav systému terciárního vzdělávání v ČR 1/2 Silné stránky: Propojování vzdělávací a výzkumné a vývoje činnosti Vysoká prestiž akademických pracovníků Vysoká ekonomická návratnost VŠ vzdělání Příznivé pokrytí ČR institucemi terciárního vzdělávání Slabé stránky: Vysoká míra neukončování studia (technické obory) Nesoulad mezi volbou uchazečů o studium a poptávkou po absolventech na trhu práce Nízká ekonomická zainteresovanost VŠ na kvalitě poskytovaného vzdělání Absence standardizovaného informačního systému o vysokých školách a systém evaluace VŠ

5 Současný stav systému terciárního vzdělávání v ČR 2/2 Příležitosti:  Snížení nerovností k přístupu VŠ vzdělání  Možnost transformace vyšších odborných škol do systému vysokoškolského vzdělání  Zavedení krátkých, prakticky orientovaných studijních programů  Počet studentů vyššího věku a jim přizpůsobená výuka Hrozby:  Ztráta konkurenceschopnosti terciárního vzdělávání s dopady na konkurenceschopnost ekonomiky  Přetrvávající institucionální rivalita mezi vysokými školami  Nedostatek veřejných prostředků jako důsledek rozpočtových omezení a jiných politických priorit  Absence financí na založení průběžně financovaného systému půjček a odložení školného

6 Bílá kniha terciárního vzdělávání jejím předložením se plní cíle vlády: 1) „Vytvořit podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů“ 2) „Snížit sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání“

7 Finanční pomoc studentům Základní studijní grant Půjčka na živobytí Stipendia - sociální, ubytovací, prospěchová, mimořádná Výdělek studenta z příležitostné práce osvobození od daně Podpora od rodičů Dostupné z Schéma Základní studijní půjčky

8

9 Vyjádřete svůj názor! Souhlasíte se zavedením školného na VŠ? Sníží nebo zvýší školné příležitost studentů ze sociálně nižších skupin ke studiu? Zvýší školné kvalitu vzdělání? Jaký máte názor na plánované „zadlužování“ mladých lidí již za studentských let kvůli studiu? Vrátí se nám skutečně naše investice do vzdělání?

10 Kritika Bílé knihy Sněm zástupců akademických senátů: „ Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost.“ 1. Snadná zneužitelnost 2. Nerealizovatelnost 3. Krátkozrakost 4. Klamnost 5. Neufinancovatelnost http://www.blisty.cz/2009/3/6/art45688.html

11 Plný text BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ dostupnÝ z WWW: DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Leden, 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google