Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.2.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.2.1."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.2.1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Občanské právo – odpovědnost za vady a druhy smluv - prezentace Anotace: Prezentace slouží k opakování základních pojmů z občanského práva – odpovědnost za vady a druhy smluv. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují dané učivo.

2 OBČANSKÉ PRÁVO Odpovědnost za vady a druhy smluv

3  odpovědnost za vady,  druhy smluv - příklady: - kupní smlouva, - kupní smlouva, - darovací smlouva - darovací smlouva Základní pojmy

4 Odpovědnost za vady dodavatel zboží resp. zhotovitel díla odpovídá za vady své dodávky.

5 Členění vad  vady faktické - vady postihují reálné vlastnosti předmětu plnění..  vady právní - jsou většinou porušením práv třetí osoby - např. u pašovaného zboží jsou porušena práva státu, který je krácen na daních a clu.

6 Reklamace Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady musí poškozená strana oznámit vady - reklamovat. Vady musí být reklamovány po jejich zjištění bez zbytečného odkladu. Je-li stanovena reklamační lhůta, do konce této lhůty.

7 Nároky u odpovědnosti za vady: odstranění vad - dodáním náhradního zboží, odstranění vad - dodáním náhradního zboží, dodáním chybějícího zboží, dodáním chybějícího zboží, odstraněním právních vad, odstraněním právních vad, slevu, slevu, odstoupení od smlouvy. odstoupení od smlouvy.

8 Druhy smluv: kupní smlouva nájemní smlouva, směnná smlouva, smlouva o ubytování, darovací smlouva, smlouva o přepravě, smlouva o dílo, příkazní smlouva, spotřebitelské smlouvy vklady půjčka a výpůjčka pojistné smlouvy nájemní smlouva sázky a hry

9 Kupní smlouva Jedná se o dokument, který zachycuje vztah mezi kupujícím a prodávajícím. K platnosti smlouvy se vyžaduje písemná forma, je-li předmětem prodeje a koupě nemovitost.

10 Náležitosti:  označení smluvních stran vč. adres a kontaktních údajů  předmět smlouvy  dodací podmínky  platební podmínky  zvláštní ujednání (úhrada přepravného, záruční podmínky, reklamace,…)  datum a vlastnoruční podpisy obou stran

11 Ukázka kupní smlouvy Kupní smlouva podle § 409 obchodního zákoníku Prodávající Tomáš Novotný, IČ:....., se sídlem v Ostravě, Zelená 21 a Kupující Jiří Novák, IČ: ……, se sídlem v Ostravě, Americká 1,uzavírají tuto kupní smlouvu: I Prodávající se zavazuje dne 31.7.2012 dodat kupujícímu na adresu jeho sídla dřevěný stůl v provedení mořený dub rozměrech desky 80 * 160 * 5 cm s dřevěnými nohami o průměru 8 cm a výšce 70 cm. II. II. Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání stolu kupní cenu ve výší 16.000,- Kč na bankovní účet prodávající číslo ……../….. III. III. V případě, že jedna ze stran poruší ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. IV. IV. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. V Praze dne 12. 6.2012 ……………….. …………… ……………….. …………… Tomáš Novotný Jiří Novák Tomáš Novotný Jiří Novák

12 Darovací smlouva Dárcem musí být vždy vlastník darované věci, která je plně v jeho náležitosti. Obdarovaný musí s darovací smlouvou souhlasit, tzn. nemůžeme mu vnutit věc, o kterou nemá zájem.

13 Darovací smlouva Darem mohou být jak movité, tak nemovité věci jako např. služby za které by se mu - Darem mohou být jak movité, tak nemovité věci jako např. služby za které by se mu - selo normálně platit, nejrůznější práva. selo normálně platit, nejrůznější práva. Pokud ovšem chceme darovat větší věc v blízké budoucnosti např. nemovitost, musí být v takovémto případě sepsána darovací smlouva. Pokud ovšem chceme darovat větší věc v blízké budoucnosti např. nemovitost, musí být v takovémto případě sepsána darovací smlouva.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 8. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.2.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google