Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliografické citace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliografické citace"— Transkript prezentace:

1 Bibliografické citace
Mgr. Anna Vitásková

2 Bibliografické citace
jednotlivé prvky mají normalizované pořadí, jsou navzájem odděleny předepsanými diakritickými znaménky slouží na přesnou identifikaci dokumentu, možnost najít ho v knihovně citujeme podle normy

3 Bibliografické citace
bibliografická citace (bibliografický odkaz) odkaz na literaturu vztahující se k části či celku autorova sdělení nebo výkladu citace se připojují k dílu formou seznamu použité literatury na konci díla nebo v textu díla dole na stránce pod čarou

4 Bibliografické citace
zásady citování: - citujeme tak, aby bylo možné citované dílo podle námi uvedených údajů nalézt - citujeme tak, aby bylo jasné, co z citovaného díla jsme použili pro svoji práci - citace musí být přehledná a úplná - citace se vytvářejí v jazyce citovaného díla – kromě fyzického popisu – např. strany píšeme vždy v jazyce zpracovatele citace – příkl. – 40 s. (stran) ne 40 p. (pages) - zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk

5 Bibliografické citace
pravidla citování: normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO – v češtině nové vydání ISO 690:2011 – v češtině rozdíly v zápisu některých údajů – např.: názvosloví údaje o autorovi doporučena jednodušší interpunkce počet povinných údajů apod. norma se netýká nepublikovaných zdrojů, tzv. šedé literatury Šedá literatura = dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd. )

6 Bibliografické citace
ČSN ISO 690 ( ). Bibliografické citace: Obsah, forma struktura. Praha: Český normalizační institut, Neplatí ČSN ISO ( ). Informace a dokumentace - Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut, 2000. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

7 Bibliografické citace
údaje pro vytvoření citace zjišťujeme v originálním dokumentu zdrojem popisu jsou tato místa v uvedeném pořadí: titulní list patitul (rub titulního listu) tiráž jiné části dokumentu Metodika tvorby bibliografických citací

8 BC - monografie Tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: Nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. Standardní číslo. červeně označené položky jsou povinné stejně jako psaní názvu kurzívou

9 Monografie Autor. Název. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN. BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. 2. rozš. vyd. Praha : Svoboda, s. ISBN KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice-Hall, s. ISBN

10 Sborníky Tvůrce. Název sborníku. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. ISBN (nebo ISSN). ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, KULHAVÝ, Viktor a PROCHÁZKA, Jakub, ed. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno května Brno: Masarykova univerzita, ISBN

11 Kapitola v knize, stať ze sborníku
Autor kapitoly. Název kapitoly. In: Autor knihy. Název knihy. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo vydání : nakladatel, rok, lokace v knize (strany od-do). ISBN. GOLAS, Peter. Technologie a věda. In: Čína : země nebeského draka. 1. vyd. Praha : Knižní klub, 2001, s NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s ISBN Problém tečky, čárky za rokem u monografie – někdo uvádí S s . je přehlednější, je jasná, ze se jedna o sbornik, ne o serial

12 Seriály – celé vydání Název seriálu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, od kterého vychází -. ISSN. Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892–. ISSN

13 Seriály – celé číslo Název časopisu. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, číslování. ISSN. Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, 1895, 4(1). Plzeňský deník. Plzeň: Vltava, (158). ISSN

14 Článek z časopisu Autor článku. Název článku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, ročník, číslo, strany. ISSN. EŠNEI, Václav. Máje z okolí uhlířsko-janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček, 1895, 4(1), 4-8. SVOBODOVÁ, Kamila. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 2006, 48(4), ISSN

15 Elektronické IZ – On-line knihy
Autor. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, Spisy, sv. 9 [cit ]. Dostupné z: 34/75/66/valka_s_mloky.pdf. Rovněž dostupný v html, rtf, txt, pdb, prc a epub. ČAPEK, Karel. R.U.R. [online] Release Date: August 2, 2004 [cit ]. Dostupné z: datum citování – povinné pro online dokumenty

16 Elektronický seriál - celek
Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, vychází od- [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Praha : Ikaros, [cit ]. ISSN Dostupné z:

17 On-line seriál jednotlivé číslo
Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa ElectroScope [online]. 2010, č. 4 [cit ]. ISSN Dostupné z:

18 Článek v elektronickém časopise
Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa BRATKOVÁ, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, 14(9) [cit ]. ISSN Dostupné z:

19 Normy Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok.
ČSN ISO 830. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2001.

20 Metodický materiál Metodika tvorby bibliografických citací
Nová norma ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů


Stáhnout ppt "Bibliografické citace"

Podobné prezentace


Reklamy Google