Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS"— Transkript prezentace:

1 PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS
MINULÝ ČAS PROSTÝ PRAVIDELNÝCH SLOVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová

2 TVOŘENÍ MINULÉHO ČASU Minulý čas pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky - ED tvar je stejný pro všechny osoby I worked he, she, it worked we worked you worked they worked

3 Pravidla přidávání koncovky - ED
K většině sloves přidáváme koncovku bez jakékoliv změny: výslovnost koncovky je pouze / t,d/ work-workED / wЗ:k , wЗ:kt/ knock - knockED / nok, nokt/ ask - askED / ask, askt/ look - lookED / luk, lukt /

4 Přidávání koncovky - ED
Ke slovesům, která končí na - E, přidáme pouze D výslovnost koncovky je pouze t,d use - useD / ju:z, ju:zd/ live - liveD / liv, livd/ save - saveD / seiv, seivd/ die - dieD / dai- daid/

5 Přidávání koncovky - ED
U sloves, která končí na Y záleží na tom, jaká hláska je před Y výslovnost koncovky je vždy pouze t,d je- li před Y samohláska, nic se nemění play - playED / plei, pleid / je- li před Y souhláska, změní se y na i cry - crIED / krai, kraid/ study - studIED / stadi, stadid/

6 Přidávání koncovky - ED
U krátkých, jednoslabičných sloves, která končí na dvojici jedna samohláska + jedna souhláska se musí zdvojit koncová hláska výslovnost koncovky je pouze t,d stop - stopPED / stop , stopt/

7 Přidávání koncovky - ED
U sloves, která vyslovujeme tak, že ve výslovnosti končí na hlásku T nebo D, je výslovnost koncovky / id / need - needED / ni:d , ni:did / want - wantED / wont, wontid/ hate - hateD / heit, heitid / start - startED / start, startid/

8 PŘÍKLADY OZNAMOVACÍCH VĚT
Včera jsem potřeboval tvůj počítač. Yesterday I needED your computer. Večer jsme se dívali na televizi. We watchED TV in the evening. Jeho syn bydlel v naší ulici. His son liveD in our street Zachránili nás. They saveD us.

9 TVOŘENÍ ZÁPORU Zápor v minulém čase je ve všech osobách stejný
tvoří se pomocným slovesem DID + NOT tvar záporu je vždy : DIDN´ T + INFINITIV = sloveso BEZ KONCOVKY !! I didn´t work in a restaurant - Nepracoval jsem v restauraci

10 Příklady záporných vět :
Nepoděkovali nám. They didn´t thank to us. Jeho bratr nehrál fotbal. His brother didn´t play football. Ta dívka se na to nezeptala. The girl didn´t ask about it.

11 Tvoření otázek v minulém čase
Otázka je ve všech osobách stejná tvoří se pomocným slovesem DID, které se umístí před podmět tvar otázky je vždy : DID + PODMĚT + INFINITIV / bez koncovky / Did you listen to the music ? - Poslouchal jsi tu hudbu ?

12 Příklady otázek v minulém čase :
Jak pokračovali ? How DID they CONTINUE ? Kde pracoval tvůj otec ? Where DID your father WORK ? Proč zemřela ? Why DID she DIE ? Kdy začala ta hodina ? When DID the lesson START ?

13 ZJIŠˇTOVACÍ OTÁZKY A KRÁTKÉ ODPOVĚDI
Pokud na začátku otázky není tázací zájmeno, jedná se o otázku zjišťovací, na kterou odpovídáme takzvanou krátkou odpovědí - ano, ne krátká odpověď obsahuje vždy: yes / no + podmět / osobní zájmeno / + did/ didn´t Did you ask him ? Yes, I did / No, I didn´t Zeptal ses ho ? Ano, zeptal / Ne, nezeptal.

14 Příklady - zjišťovací otázky a krátké odpovědi
Díval ses večer na televizi ? Ano, díval. Did you watch TV yesterday ? Yes, I did. Zachránili ho ti lidé ? Ne, nezachránili. Did the people save him ? No, they didn´t . Hledala tě ? Ne, nehledala. Did she look for you ? No, she didn´t . Potřebovali jste včera tu knihu ? Ano, potřebovali. Did you need the book yesterday ? Yes, we did.


Stáhnout ppt "PAST SIMPLE OF REGULAR VERBS"

Podobné prezentace


Reklamy Google