Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_32_INOVACE_430_Minulý čas prostý AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 7., VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický jazyk, Minulý čas prostý ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 Anotace: Materiál určený pro žáky základní školy v předmětu anglický jazyk k prezentaci na interaktivní tabuli či dataprojektoru. Jedná se o výklad a procvičení tematické části minulý čas prostý - slovesa pravidelná i nepravidelná, věta oznamovací kladná, záporná, otázka.

3 Past simple – minulý čas prostý
PRAVIDELNÁ SLOVESA tvoří minulý čas přidáním koncovky –ed. Tvar je stejný pro všechny osoby. watch watched cook cooked live lived stop stopped study studied NEPRAVIDELNÁ SLOVESA se musíme naučit. Minulý čas je druhý tvar, stejný pro všechny osoby. go went buy bought see saw give gave read read

4 Pravidelná slovesa Rozděl slovesa do skupin, podle pravopisných změn s přidáním koncovky –ed.
beze změny -ed odpadá koncové –e (přidáme –d) zdvojení koncové hlásky změna –y na –ied played closed travelled carried studied needed phoned stopped washed arrived robbed hurried play, carry, need, close, wash, phone, study, travel, stop, hurry, arrive, rob

5 Výslovnost sloves s koncovkou -ed
/t/ - po neznělých hláskách /d/ - po znělých hláskách a samohláskách /id/ - u sloves končících na t nebo d stopped played visited watched robbed needed cooked arrived wanted helped studied started liked loved decided washed carried printed

6 Negative - Zápor Tvoříme stejně pro všechny osoby, pravidelná i nepravidelná slovesa! Podmět DIDN’T základní tvar slovesa zbytek věty. We had flu. We DIDN’T HAVE flu. Tom played golf. Tom DIDN’T PLAY rugby. My friends went to a party. My friends DIDN’T GO to a party.

7 Převeď věty do záporu I stayed in bed for three days. He watched TV all day. Tom went to London last week. Tina wrote a letter yesterday. I got a nice present for my birthday. I didn’t stay in bed for three days. He didn’t watch TV all day. Tom didn’t go to London last week. Tina didn’t write a letter yesterday. I didn’t get a nice present for my birthday.

8 Question - otázka Tvoříme stejně pro všechny osoby, slovesa pravidelná i nepravidelná. (Wh) DID podmět sloveso v základním tvaru? What did you have for lunch? Did Jane stay at home yesterday? Where did they go? What did you do last Sunday?

9 Utvoř otázky Jane went to the cinema. Where ? Tom played football in the park. What ? I bought a new T-shirt yesterday. What ? They watched TV all day. How long ? did Jane go did Tom play in the park did you buy yesterday did they watch TV

10 Použité obrázky:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google