Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_2S1N_VO_27_14 Název Comparison of Past Simple and Past Continuous Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 2.roč. SŠ, 1. roč. nástavbového studia Tématický celek Gramatika Anotace Výkladová prezentace na 20-25 minut seznamuje žáky s rozdíly ve tvorbě a použití minulého času prostého a průběhového. Prezentace obsahuje cvičení, na kterém si žáci procvičí tvorbu obou časů. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední strana prezentace Klíčová slova Was, were, wasn‘t, weren‘t, did, didn‘t Očekávaný výstup Žáci si osvojí používání minulých časů ve větách kladných, záporných a v otázkách. Získané znalosti si procvičí na cvičení v závěru prezentace. Datum vytvoření 22.8.2013

2 PAST SIMPLE PAST CONTINUOUS

3 POUŽITÍ - děj, který se odehrál a skončil v minulosti v jednom bodě I got up at 6 o´clock. - vyjadřuje několik dějů postupně proběhlých za sebou I got up, had breakfast and went to work. - děj probíhal v určitý okamžik At five o'clock I was watching TV. - dvě činnosti probíhaly současně I was watching TV and my wife was washing up the dishes. - děj, který zdůrazňuje dobu trvání We were waiting for two hours! PAST SIMPLE PAST CONTINUOUS

4 K LADNÉ VĚTY - koncovka –ed When I lived in London, I worked in a bank. - irregular verbs We all left the party at 11 o‘clock. - to be (past)+ -ing was/ were + -ing This time last year I was living in Brazil. While they were watching TV, the phone rang.

5 ZÁPOR didn‘t + infinitiv We didn‘t invite her to the party, so she didn‘t come. was/were + not + -ing He wasn‘t wearing jacket at the party. They weren‘t washing car.

6 O TÁZKA + KRÁTKÁ ODPOVĚĎ did + Po + infinitiv Did you see Joe yesterday? – No, I didn‘t. What did you do yesterday evening? – I watch ed TV. was/were + Po + -ing What were you doing at 11.30 yesterday? - I was working. What were you doing at 3 o‘clock? – I was working.

7 SPELLING Pravopisné změny: 1. změkčení Y na I study – studied cry – cried try – tried Ale: play – played stay – stayed - samohláska před Y 2. zdvojování koncové souhlásky s top – stopped pre fer - preferred 3. nepravidelná slovesa fly – flew pay – paid say – said work - working play - playing come – coming -„němé“ e na konci slovesa odpadá stop – stopping - poslední slabika je přízvučná ALE: ALE: open – opening - přízvuk není na poslední slabice

8 C OMPLETE THE SENTENCES WITH THE CORRECT FORM OF THE VERBS IN BRACKETS : 1. George ___________________________(fall) of the ladder while he ___________________________ (paint) the ceiling. 2. Last night I __________________________ (read) in bed when suddenly I ________________________(hear) a scream. 3. When I ____________________________________ (wake up) it _______________________________________ (rain). 4. The phone_____________________________ (ring) when I ___________________________________ (have) a shower. 5. John __________________________ (not/drive) very fast when the accident ___________________________(happen). 6. Ann ____________________________________ (wait) for me when I _________________________________ (arrive). 7. What ___________________ Tom __________________ (do) when you ______________________________ (see) him?

9 Ř EŠENÍ : 1. George fell of the ladder while he was painting the ceiling. 2. Last night I was reading in bed when suddenly I heard a scream. 3. When I woke up it was raining. 4. The phone rang when I was having a shower. 5. John wasn‘t driving very fast when the accident happened. 6. Ann was waiting for me when I arrived. 7. What was Tom doing when you saw him?

10 Metodické pokyny k materiálu: 1) tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se minulého času prostého a průběhového a následné procvičení tohoto tématu 2) na prvních stranách si žáci připomenou použití obou minulých časů 3) dále si připomenou způsob tvoření oznamovacích kladných vět, záporných vět a otázek 4) další část je zaměřena na pravopisné změny při tvoření minulého času prostého a po přidání koncovky -ing (průběhový č.) 5) poslední část materiálu je zaměřena na procvičení osvojeného učiva 6) metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení 7) cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli

11 Zdroj: Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-35770-5. s. 18, 20, 23,26,27. vlastní tvorba autora


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google