Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_426_Minulý čas průběhový AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_426_Minulý čas průběhový AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_426_Minulý čas průběhový AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 6. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický jazyk, Minulý čas průběhový ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 ANOTACE  Materiál určen pro práci žáků na ZŠ pro 2.stupeň, 1. období v předmětu anglický jazyk  Vhodný pro práci na interaktivní tabuli  Výklad a procvičení časování sloves v minulém čase průběhovém, oznamovací věty kladné, záporné, věty tázací

3 PAST CONTINUOUS Minulý čas průběhový Vyjadřuje, že v určitém okamžiku v minulosti byl někdo uprostřed nějakého děje nebo situace. Př. Včera v deset hodin jsem se dívala na televizi.

4 KLADNÁ OZNAMOVACÍ VĚTA Přidáme WAS nebo WERE před významové sloveso s koncovkou –ING I was studying at school yesterday. You were studying too. Mary was working in the hospital. We were having a party at six last Saturday.

5 WAS/WERE je tvar slovesa TO BE I He She It was studying. living in Praha in 2005. eating breakfast at seven o’clock. We You They were

6 Pravopisné změny pro příčestí přítomné (sloveso s koncovkou –ING) nevyslovované –e odpadá: smilesmiling zdvojení koncové souhlásky (po jednoduché samohlásce) sitsitting slovesa končící na –ie lielying

7 Převeď sloveso do správného tvaru minulého času průběhového Yesterday at 8.30 p.m.... I................................... a film on TV.(watch) My parents............................ dinner.(have) The teacher........................... on the PC. (work) Jane............................ her homework. (do) My friends........................... the Internet. (use) was watching were having was working was doing were using

8 ZÁPORNÁ VĚTA WAS NOT / WERE NOT (stažený tvar WASN’T / WEREN’T) a sloveso s koncovkou -ING. I wasn’t smoking before school. We weren’t watching TV after midnight. Tom wasn’t playing basketball yesterday. They weren’t helping in the garden.

9 Převeď věty do záporu. I was watching TV.I.................. TV. Tom was having a bath.Tom................. a bath. You were reading.You.................... They were singing.They..................... She was crying.She..................... wasn’t watching wasn’t having weren’t reading weren’t singing wasn’t crying

10 OTÁZKA a krátká odpověď Pomocné sloveso WAS / WERE dáme před podmět Were you dancing at the party? Yes, I was.No, I wasn’t. Were Jane and David helping them? Yes, they were.No, they weren ’t. Was Mark living in Brno in 2008? Yes, he was. No, he wasn’t.

11 Utvoř otázky z daných slov (sloveso vyčasuj v minulém čase průběhovém) you / do / what / yesterday evening....................................................................... Tom / listen to the radio / at 6 pm........................................................................ swim / your friends / in the lake / from 3 to 4........................................................................ the monkey / eat / its banana................................................................ What were you doing yesterday evening? Was Tom listening to the radio at 6 pm? Were your friends swimming in the lake from 3 to 4? Was the monkey eating its banana?

12 DĚKUJI ZA POZORNOST. Použité obrázky: www.office.microsoft.com www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_426_Minulý čas průběhový AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google