Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní list Autor:Jiří Vondráček Cílová skupina: žáci 9.roč. Klíčové kompetence: výklad a pochopení gram. jevu Očekávané výstupy: Vyhledat specifické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní list Autor:Jiří Vondráček Cílová skupina: žáci 9.roč. Klíčové kompetence: výklad a pochopení gram. jevu Očekávané výstupy: Vyhledat specifické."— Transkript prezentace:

1 Pracovní list Autor:Jiří Vondráček Cílová skupina: žáci 9.roč. Klíčové kompetence: výklad a pochopení gram. jevu Očekávané výstupy: Vyhledat specifické informace ve středně dlouhém textu. Pomůcky: Učebna PC, resp. využití interaktivní tabule Číslo PL:0105–9BTeenage life

2 Minulý čas prostý a průběhový

3 Past simple (minulý čas prostý) Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který proběhl v minulosti, je již ukončen a často je určen časovým údajem. She travelled to France two years ago. Před dvěma lety cestovala do Francie. We didn´t go on holiday last year. Minulý rok jsme nejeli na dovolenou. Did you go to school yesterday? Šel jsi včera do školy?

4 Past simple (minulý čas prostý) Past simple (minulý čas prostý) Sestav věty (? otázka, - záporná věta, + kladná oznam. věta) 1.+the train/stop/at every station 2.- the doctor/remember/my name 3.? when/his letter/arrive 4.+ the baby/eat/ice-cream 5.? you/send/postcards 6.- Ben/open the window/ten minutes ago

5 Past simple (minulý čas prostý) Past simple (minulý čas prostý)Řešení: 1.+The train stopped at every station. 2.- The doctor didn´t remember my name. 3.? When did his letter arrive? 4.+The baby ate an ice-cream. 5.? Did you send the postcards? 6.- Ben didn´t open the window ten minutes ago.

6 Past continuous (minulý čas průběhový) Tvoření: Minulý průběhový čas se tvoří stejně, jako všechny průběhové časy, tedy za pomoci slovesa TO BE (v minulém čase) a významového slovesa s koncovkou -ING: WAS/WERE + -ING  I was having a shower at eight o´clock.  When he arrived I was having dinner.  Were you eating dinner at six?

7 Minulý čas průběhový vyjadřuje děj,který probíhal v určitém okamžiku v minulosti. Tento okamžik je označen: 1.Konkrétním časovým určením. 2.Jiným dějem. TIME At five o´clock I was watching Tv When they arrived I was watching Tv 5 o´clock They arrived

8 Dokonči zadané věty: I. At 9 o´clock yesterday evening….. 1.+ I/read/a newspaper 2.- Mary/play/cards 3.+ Fred and Alice/drive home II. When I came home …. 1.+ the children/watch TV 2.- my wife/cook

9 Doplň sloveso ve správném tvaru a přelož: 1.When I (walk) down the road, I (meet) Bill. 2.I (play) football yesterday at 6 o´clock 3.Sally (break) her leg, when she (ski) 4.While I (shop), somebody (steal) my car.

10 Řešení: 1 When I was walking down the road, I met Bill. Když jsem šel dolů ulicí, potkal jsem Billa. Když jsem šel dolů ulicí, potkal jsem Billa. 2 Sally broke her leg, when she was skiing. Sally si zlomila nohu, když lyžovala. Sally si zlomila nohu, když lyžovala. 3 While I was shopping, somebody stole my car. Zatímco jsem nakupoval, někdo mi ukradl auto.

11 Poznámky k prezentaci Poznámky k prezentaci Vzhledem k náročnosti učiva lze rozdělit na menší části např. opakování minulého času, minulý čas průběhový (nové učivo) a použití obou časů. Copyright: © Jiří Vondráček, 2010

12 Citace. 1.Watching Tv:Cit. 2010-10-15. Dostupný pod licencí Public domain na www: http://www.dreamstime.com/man-and-tv-free-stock-photo- imagefree8548691 http://www.dreamstime.com/man-and-tv-free-stock-photo- imagefree8548691 2.A man: Cit. 2010-10-15. Dostupný pod licencí Public domain na www:


Stáhnout ppt "Pracovní list Autor:Jiří Vondráček Cílová skupina: žáci 9.roč. Klíčové kompetence: výklad a pochopení gram. jevu Očekávané výstupy: Vyhledat specifické."

Podobné prezentace


Reklamy Google