Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_2S3U1N_VO_27_13 Název Past Continuous Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 2.roč. SŠ, 3. roč. SOU, 1. roč. nástavbového studia Tématický celek Gramatika Anotace Žáci se seznámí s použitím minulého času průběhového a své znalosti pak prověří ve cvičení v závěru DUM. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední strana prezentace Klíčová slova Was, were, wasn‘t, weren‘t Očekávaný výstup Žáci si osvojí tvorbu minulého času průběhového ve větách kladných, záporných a v otázkách. Získané znalosti si procvičí na cvičení v závěru prezentace. Datum vytvoření 26.8.2013

2 P AST CONTINUOUS Minulý čas průběhový

3 TVOŘENÍ Minulý průběhový čas se tvoří pomocí: slovesa BÝT = to be (v minulém čase) a významového slovesa s koncovkou -ING : WAS / WERE + -ING I was You were He was She was - ING It was We were They were

4 - INGOVÝ TVAR - INGOVÝ TVAR SE VYTVOŘÍ PŘIDÁNÍM KONCOVKY -ING K INFINITIVU ing work - working ing do - doing ing play - playing POZOR na pravopisné změny: - končí-li sloveso na trojici písmen souhláska + samohláska + souhláska a poslední slabika je přízvučná, koncová souhláska se zdvojuje po přidání koncovky -ing sittingstopping sit - sittingstop – stopping ALE: ALE: open – opening - přízvuk není na poslední slabice! - u sloves, která končí na nevyslovované = němé E, dochází k vynechání tohoto písmene makingcoming mak e – making com e - coming

5 POSITIVE I was driving. You were reading. He was running. She was sleeping. It was working. We were waiting. They were playing. Podmět tvar slovesa to be - ingový tvar slovesa ++

6 ZÁPOR A OTÁZKA A KRÁTKÁ ODPOVĚĎ I was not driving.Was I driving?Yes, I was. You were not reading.Were you reading?No, I wasn´t. He wasn´t running.Was he running?Yes, he was. She wasn´t sleeping.Was she sleepingYes, she was. It wasn´t working.Was it working?No, it wasn´t. We weren´t waiting.Were we waiting?Yes, we were. They weren´t playing.Were they playing? Yes, they were..

7 P OUŽITÍ - ZDŮRAZŇUJE PRŮBĚH ČI TRVÁNÍ DĚJE Co se právě dělo - nějaký děj zrovna probíhal v určitý okamžik v minulosti. At five o'clock I was watching TV. When he arrived, I was reading a book. He was having lunch when I called him. Dvě činnosti probíhaly současně I was watching TV and my wife was washing up the dishes Zdůrazňujeme dobu trvání I was waiting for two hours ! Can you imagine that?

8 Write positive or negative sentences and questions. Use was/were + -ing : 1.He / wear / a jacket ________________________________________________ 2.What / you / do / at 11 o‘clock ? ______________________________________ 3.I / not / watch TV __________________________________________________ 4.She / play / tennis __________________________________________________ 5.It / not / rain / yesterday ___________________________________________ 6.The sun / shine / and / the birds / sing _______________________________ 7.What / they / do / at 3 o‘clock ? ______________________________________ 8.Where / you / live/ in 1981 ? _________________________________________ 9.He / not / listen to music ____________________________________________ 10.What / she /cook / yesterday ? ________________________________________

9 1.He was wearing a jacket. 2.What were you doing at 11 o‘clock ? 3.I was not watching TV. 4.She was playing tennis. 5.It was not raining yesterday. 6.The sun was shining and the birds were singing. 7.What were they doing at 3 o‘clock? 8.Where were you living in 1981? 9.He was not listening to music. 10.What was she cooking yesterday? ŘEŠENÍ :

10 Metodické pokyny k materiálu: 1) tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se tvoření průběhového času minulého a následné procvičení tohoto tématu 2) na prvních stranách si žáci připomenou časování slovesa „to be“ v min. čase 3) další část je zaměřena na tvorbu tzv. –ingového tvaru významových sloves 4) další dvě části se věnují tvorbě kladných a záporných vět, dále pak otázek a krátkých odpovědí 5) poslední část materiálu je zaměřena na procvičení osvojeného učiva 6) metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení 7) cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli

11 Zdroj: vlastní tvorba autora Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-35770-5. s. 24, 221


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google