Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_1S3U_VO_27_17 Název Expressing the Future Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 1.roč. SŠ, 3. roč. SOU Tématický celek Gramatika Anotace Výkladová prezentace na 20-25 minut seznamuje žáky s možnostmi vyjadřování budoucího děje. Prezentace obsahuje cvičení, na kterém si žáci procvičí všechny 4 možnosti vyjadřování budoucího děje. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední strana prezentace Klíčová slova Present simple, present continuous, going to, will, shall Očekávaný výstup Žáci si osvojí používání přítomných časů, vazby going to a will / shall k vyjadřování budoucího děje. Získané znalosti si procvičí na cvičení v závěru prezentace. Datum vytvoření 13.2.2014

2  present simple  present continuous  will/shall  to be going to Expressing the future BUDOUCÍ DĚJ

3 Present tenses with a future meaning Present Simple o Rozvrh hodin, program …. (kino, veřejná doprava….) The train leaves at 10.30. What time does the film begin? The football match starts at 8 o‘clock. Present continuous o Domluvená nebo naplánovaná činnost Alice is going to the dentist. Are you meeting Bill this evening? Ann isn‘t coming to the party next week.

4 to be going to will/shall  záměr, odhodlání Past Present Future rozhodnuto - řečeno – vykonáno Sarah is going to sell her car. Are you going to invite John to your party? Look at the sky! It‘s going to rain. => something is going to happen, it‘s clear now  náhlá rozhodnutí, sliby, nabídky, názor, tvrzení zdvořilá žádost, návrhy I think he‘ll get the job. Will you shut the door, please? Shall I do it?

5 Complete the sentences with will, won’t, shall, be (not)going to, present simple or present continuous. 1. I think most people ____________________ mobile phones in the future. (have) 2. What __________________ when you leave school? (do) 3. What ____________________ in the summer holidays? (do) 4. You’re wrong. The lecture ____________________ at 6 but at 7. (not start) 5. When ____________ the next bus _____________ ? (arrive) 6. I only spoke to her for five minutes. She __________________ me. ( remember) 7. Hurry up! The film _________________ in five minutes. (start) 8. What ________ we ________ this evening? (do) 9. “What’s your plan for Friday evening?” – “I ________________ Chris.” (visit) will have are you going to do doesn‘t start does arrive won‘t remember starts shalldo am visiting

6 Metodické pokyny k materiálu: 1) tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se vyjadřování budoucího děje pomocí přítomných časů, pomocných sloves will, shall a opisu to be going to. 2) na prvních stranách se žáci seznámí s rozdíly v používání jednotlivých časů 3) další část je zaměřena na správné použití gramatického jevu v dané větě 4) metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení 5) cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli

7 Zdroj: Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-35770-5. s. 43,44,45,47,48.


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google