Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Past simple & past continuous

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Past simple & past continuous"— Transkript prezentace:

1 Past simple & past continuous

2 Past simple TVOŘENÍ Podmět + minulý čas slovesa + zbytek věty
I visited my grandma yesterday. infinitiv slovesa + koncovka – ed play – played ALE! carry – carried stop – stopped like – liked Existují i tzv. nepravidelná slovesa Např. have – had – had, eat – ate – eaten, come – came – come…. pro minulý čas prostý používáme druhé tvary nepravidelných sloves

3 ZÁPOR A OTÁZKA Pomocí pomocného slovesa DID ZÁPOR
Podmět + DID NOT – DIDN‘T + sloveso v infititivu + … př. He didn‘t have breakfast yesterday. She didn‘t work last week. She couldn‘t choose any shoes. OTÁZKA (tázací zájmeno – WHAT) + pomocné sloveso – DID + podmět – HE + významové sloveso – WRITE + (ostatní větné členy) př. What did you do yesterday? Did you write him? Did you like it?

4 POUŽITÍ Vyjadřuje události, které proběhly v minulosti často určené časovým údajem. př. I finished my homework half an hour ago. We bought a new car last week. pro opakované děje v minulosti. př. When he was a student, he visited his parents every month. pro stalé stavy v minulosti či stavy, které měly dlouhé trvání. př. When I lived in Prague I worked in a factory. When I was in London, I worked as a teacher. Dalším případem, kde je nutné použít tento čas, jsou věty typu: Stalo se to, když.... př. She was watching TV when he called.

5 Past continuous TVOŘENÍ Podmět + WAS / WERE + sloveso – ING + …
př. he was waiting…, The sun was shining, Otázku a zápor tvoříme podobně jen přehodíme slovosled Was / Were + podmět + sloveso – ing + …? Podmět + was not / were not (wasn‘t / weren‘t) + sloveso – ing + …

6 POUŽITÍ Co se právě dělo, když…. př. At 5 o‘clock I was watching TV.
When he arrived, I was watching TV. He was having lunch when she called him. I didn‘t hear you, I was listening to music. He was so funny. He was wearing a pink shirt and orange shorts. Dvě činnosti probíhaly současně př. I was watching TV and my sister was playing computer games. He sang while he was driving to work. Zdůrazňujeme dobu trvání př. I waited for about five minutes and then the train arrived. X I was waiting for two hours. Can you imagine that?

7 Kdy past continuous nepoužíváme:
NEDOKONAVÉ DĚJE říkáme jen co jsme dělali, nikoliv co jsme UDĚLALI. př. Yesterday I was writing my book and then I was repairing my bicycle. X Yesterday I wrote my book and then I repaired my bicycle. Kdy past continuous nepoužíváme: Mluvíme o stavech Nelze použít u stavových sloves (like, want, need, believe, understand,…) př. At the moment, I was wanting to disappear. - I wanted to disappear.

8 Stálé děje Průběhový čas se nepoužívá u stálých či dlouho trvajících dějů, ale spíše u dějů dočasných př. I was working as a teacher. I worked as a teacher. Opakované děje Pro vyjádření pravidelných, opakovaných, častých dějů v minulosti používáme prostý čas, stejně jako kdyby se jednalo o pravidelnou činnost v přítomnosti. př. When I was a child, we were going to our weekend house every week. we went to our weekend house every week.


Stáhnout ppt "Past simple & past continuous"

Podobné prezentace


Reklamy Google