Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola1. ZŠ TGM Milevsko AutorMgr. Lenka Soldátová ČísloVY_32_INOVACE_73 NázevPast simple Téma hodinyRegular or irregular verbs PředmětAnglický jazyk Ročník/y/6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola1. ZŠ TGM Milevsko AutorMgr. Lenka Soldátová ČísloVY_32_INOVACE_73 NázevPast simple Téma hodinyRegular or irregular verbs PředmětAnglický jazyk Ročník/y/6."— Transkript prezentace:

1 Škola1. ZŠ TGM Milevsko AutorMgr. Lenka Soldátová ČísloVY_32_INOVACE_73 NázevPast simple Téma hodinyRegular or irregular verbs PředmětAnglický jazyk Ročník/y/6. – 7. ročník AnotaceTvoření minulého času pravidelných a nepravidelných sloves, doplňování správných tvarů do tabulek a vět. Očekávaný výstupRozlišovat pravidelná a nepravidelná slovesa, rozšiřovat si slovní zásobu podle přehledů Druh učebního materiáluPrezentace

2  Regular verbs + ed clean + watch + work + I, we, you, they, he, she it watched, worked, cleaned

3  My father cleans his car at the weekend.  He cleaned his car last weekend. waited arrived stopped travelledstudied

4 presentpast breakbroke dodid comecame leaveleft meetmet saysaid eatate put I, we, you, they, he, she, it left, came, ate

5 1. They ________tennis. (play) 2. We ________ London last year. (visit) 3. I _________home at 5 o´clock. (leave) 4. I _________my teeth. (clean) 5. Our friends ________last Sunday. (come) 6. She __________DVD. (watch) 7. John _________ stamps a badges. (collect) 8. They __________ their homework. (do) 9. You __________ your party last night. (enjoy)

6 1) They played tennis. 2) We visited London last year. 3) I left home at 5 o´clock. 4) I cleaned my teeth. 5) Our friends came last Sunday. 6) She watched DVD. 7) John collected stamps and badges. 8) They did their homework. 9) You enjoyed your party last night.

7  1. begin _________ 11. sing__________  2. pay ___________ 12. ride__________  3. taste__________ 13. win__________  4. lose___________ 14. depend_______  5. talk___________ 15. walk_________  6. find___________ 16. want_________  7. forget_________ 17. read_________  8. practise________ 18. write________  9. give ___________ 19. take_________  10. stand_________ 20. help_________

8  1. began 11. sang  2. paid 12. rode  3. tasted 13. won  4. lost 14. depended  5. talked 15. walked  6. found 16. wanted  7. forgot 17. read  8. practised 18. wrote  9. gave 19. took  10. stood 20. helped

9 czechpresentpast zůstat drive mluvit won look sedět saw run potřebovat enjoyed

10 czechpresentpast zůstatstaystayed řídit (auto)drivedrove mluvitspeakspoke vyhrátwinwon dívat selooklooked sedětsitsat vidětseesaw běžetrunran potřebovatneedneeded užívat sienjoyenjoyed

11  She played…  We usually ate at…  My friend liked skiing.  My sister wanted to go…  I spoke…  He studied…  They got up at…  She sometimes went…

12  She _______(play) tennis yesterday.  We usually ______(eat) at home last month.  My friend ______(like) skiing.  My sister ______(want) to go to the cinema.  I _______(speak) English yesterday.  He ______(study) for the English test last week.  They ______(get up) at seven at the weekend.  She sometimes ________(go) shopping.

13  I always walk to school. Yesterday I walked…  We have breakfast in the morning.Last………..  She often goes to work by car. ……………………..  Ann sometimes flies to London. ……………………  I play volleyball in the afternoon. ………………..  It often rains in April. …………………..  They buy some newspapers every day. …………  Jane and Rachel go shopping on Tuesday. …….  Our classroom sometimes visits this museum.  ……………………………………………………………………….

14 1) get up at…… 2) have breakfast, lunch, dinner at…… 3) play computer games …… 4) watch TV ……. 5) help at home ……. 6) do sports ……. 7) do the homework …… 8) read a book …… 9) free time …… 10) on holiday ……


Stáhnout ppt "Škola1. ZŠ TGM Milevsko AutorMgr. Lenka Soldátová ČísloVY_32_INOVACE_73 NázevPast simple Téma hodinyRegular or irregular verbs PředmětAnglický jazyk Ročník/y/6."

Podobné prezentace


Reklamy Google