Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Past tenses in time clauses minulé časy v časových souvětích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Past tenses in time clauses minulé časy v časových souvětích"— Transkript prezentace:

1 Past tenses in time clauses minulé časy v časových souvětích
vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 past simple minulý čas prostý využívá sloveso ve tvaru minulého času
I played tennis when I was six They woke up at half past six She met my friends last week His son studied in England in 2002. ZÁPOR: pomocné sloveso DIDN´T + INFINITIV I didn´t play tennis / They didn´t wake up / She didn´t meet… OTÁZKA: pomocné sloveso DID před podmětem, plnovýznamové sloveso je v INFINITIVU DID you PLAY tennis? / When DID they WAKE UP?/ Who DID she MEET?

3 past continuous minulý čas průběhový využívá sloveso být v minulém čase a gerundium WAS / WERE + GERUNDIUM I was playing tennis at 9 o´clock yesterday. They were waiting for us in front of the school when…. She was helping her mother in the kitchen when….

4 negatives and questions with past continuous
ZÁPOR I OTÁZKU TVOŘÍ SLOVESO BÝT wasn´t / weren´t + gerundium I wasn´t playing tennis / They weren´t waiting for me… was / were + podmět + gerundium Were you playing tennis… ?/ Was she helping her mother…?

5 souvětí s ději v minulém čase
v souvětích, která obsahují více dějů v minulém čase mohou nastat dvě základní situace: děje se nepřekrývaly- probíhaly za sebou děje se překrývaly, v určitý moment probíhaly současně

6 porovnejte význam následujících souvětí
When he came we had dinner. Když přišel NAVEČEŘELI jsme se. Nejprve přišel POTOM jsme se navečeřeli – děje se nepřekrývaly, probíhaly za sebou – v tomto případě jsou oba děje vyjádřené minulým časem prostým When he came we were having dinner. Když přišel VEČEŘELI jsme. V tu chvíli, kdy přišel jsme večeřeli. V tu danou chvíli oba děje probíhaly současně, překrývaly se. Každý děj vyjádříme jiným časem.

7 současně probíhající děje
děj, který začal jako první a trval vyjádříme časem minulým PRŮBĚHOVÝM děj, který do tohoto probíhajících děje zasáhl jako druhý vyjádříme minulým časem PROSTÝM When he came we were having dinner. VEČEŘELI JSME – to začalo jako první a trvalo to = průběhový čas ON PŘIŠEL – zasáhl do děje večeření = prostý čas

8 překlad výrazu KDYŽ WHILE + průběhový čas WHEN + prostý čas
KDYŽ – záleží na tom, jestli výraz když se vyskytuje ve větě s prostým nebo ve větě s průběhovým časem A) Přišel KDYŽ jsme večeřeli. = KDYŽ jsme večeřeli, přišel. B) KDYŽ přišel, večeřeli jsme. = Večeřeli jsme KDYŽ přišel. He came WHILE we were having dinner = WHILE we were having dinner he came. WHEN he came we were having dinner = We were having dinner WHEN he came. WHILE + průběhový čas WHEN + prostý čas

9 příklady-děje probíhající za sebou
Když skončil ten film, šli jsme spát. When the film finished, we went to bed. Když napsala ty maily, zavolala mi. When she wrote the mails, she called me. Když podepsali ty dokumenty, šli společně na oběd. Whe they signed the documents, they went for lunch together. Když vyšlo slunce, probudil se. When the sun rose , he woke up. Když přijel autobus, vystoupila její maminka. When the bus came, her mother got off. Když jsme vyšůi z domu, začalo pršet. When we came out of the house , it started to rain (started raining)

10 příklady-děje probíhající současně
Spadl ze žebříku, když maloval strop. He fell off the ladder WHILE he was painting the ceiling. Když jsem přijel čekala na mě před domem. WHEN I came she was waiting for me in front of the house. Tom mě vyfotil když jsem se nedívala. Tom made a photo of me WHILE I wasn´t looking. Když jsem jí potkal měla na sobě ty nové červené šaty. WHEN I met her she was wearing the new red dress. Řízla se do prstu, když připravovala večeři She cut her finger WHILE she was preparing the dinner Vraceli jsme se z divadla když začalo sněžit We were going back from the theatre WHEN it started snowing.


Stáhnout ppt "Past tenses in time clauses minulé časy v časových souvětích"

Podobné prezentace


Reklamy Google