Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PAST PASSIVES vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PAST PASSIVES vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."— Transkript prezentace:

1 PAST PASSIVES vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 význam pasiva Užívání pasiva je v angličtině velmi běžné, často i ve větě, kde v češtině by trpný rod nebyl možný, nebo by byl nezvyklý základní vlastnost pasivní věty: PODMĚT NENÍ VYKONAVATELEM DĚJE Somebody BUILT this house in 1985. – active This house WAS BUILT in 1985. - passive

3 tvar pasiva všechna pasiva mají stejný tvar: BE + PAST PARTICIPLE sloveso být + příčestí trpné

4 PAST SIMPLE PASSIVE pasivum v minulém čase prostém: WAS / WERE + PAST PARTICIPLE Jejich dům byl postaven před deseti lety. Their house was built ten years ago. Naše pokoje se byly uklízeny každý den. Our rooms were cleaned every day.

5 Pozor na tvar věty v češtině: Knihy se prodávaly = Knihy byly prodávány Books were sold Pěstovaly se květiny = Květiny byly pěstovány Plants were grown Auta se vyráběla = Auta byla vyráběna Cars were made

6 zápor a otázka zápor: WASN´T / WEREN´T + PAST PARTICIPLE Ta auta se nevyráběla v Německu. The cars weren´t made in Germany. otázka: WAS / WERE + PODMĚT + PAST PARTICIPLE Vyráběla se ta auta v roce 1925? Were the cars made in 1925?

7 Některé věty nemohou být v češtině pasivní, ale přesto je do angličtiny budeme překládat pasivem. I was said to come at seven o´clock. = Já jsem byl řečen, abych…. to je česky nesmysl, musíme přeložit, pochopit jako Řekli mi, abych přišel v sedm They were expected to improve in the course. = Oni byli očekáváni, že …. Očekávalo se od nich, že se v tom kurzu zdokonalí.

8 příklady a) Kdy byla postavena ta nemocnice? b) Řekli mu, aby poslal ten dopis. c) Očekávali od ní, že přijde. d) Ty pokoje nebyly zamčeny. e) Před pěti sty lety se fotbal nehrál. f) Neřekli mi, abych tu počkal. g) Očekávali od vás, že je pozvete? h) Řekla ti, abys to koupil? a) When WAS the hospital BUILT? b) He WAS SAID to send the letter. c) She WAS EXPECTED to come. d) The rooms WEREN’T LOCKED. e) Football WASN’T PLAYED five hundred years ago. f) I WAS’T SAID to wait here. g) WERE you EXPECTED to invite them? h) WERE you SAID ( TOLD by her) to buy it?

9 PAST CONTINUOUS PASSIVE tvar passiva v minulém průběhovém čase: WAS / WERE BEING + PAST PARTICIPLE Somebody was cleaning the room when I arrived – active The room was being cleaned when I arrived - passive

10 zápor a otázka zápor: PODMĚT +WASN´T/WEREN´T + BEING + PAST PARTICIPLE Ta škola se nestavěla, když jsem se přistěhoval do toho města. The school wasn´t being built when I moved to the town. otázka: WASN´T/WEREN´T + PODMĚT + BEING + PAST PARTICIPLE Byly na této škole vyučovány jazyky, když tu začal studovat? Were languages being taught at this school when he started to study here?

11 příklady- ve všech větách užijte pasivum, i tam, kde v češtině není trpný rod a) Byla volána sanitka, když přijel k té nehodě? b) Když jsem vyšel z obchodu, někdo kradl mé kolo c) Když se podívala z okna, viděla, jak se někdo vloupává do vedlejšího domu. d) Když přijeli do hotelu, právě se v něm malovalo. e) Náhle jsem uslyšel nějaký hluk. Byli jsme sledováni. f) Když volal, večeře se ještě nepřipravovala. a) Was an ambulance being called when he came to the accident? b) When I went out of the shop my bicycle was being stolen. c) When she looked through the window the next door house was being broken into. d) When they arrived to the hotel it was being painted. e) Suddenly I heard a noise. We were being followed. f) When he called the dinner wasn’t being prepared yet.


Stáhnout ppt "PAST PASSIVES vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová."

Podobné prezentace


Reklamy Google