Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová
Způsobové sloveso CAN Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová

2 Základní vlastnosti způsobových sloves
Způsobová slovesa nemají infinitiv Co to znamená? V gramatických strukturách, kde je nutno užít infinitiv se místo způsobového slovesa musí použít jeho opisný tvar Opisným tvarem slovesa CAN (moci, umět) je : BE ABLE TO (být schopen) Například vyjádření budoucnosti s pomocným slovesem will - budu moci, budu umět – I will be able to ….

3 Způsobová slovesa jsou samostatná
Co to znamená? Způsobová slovesa sama tvoří otázku a zápor Nepoužíváme s nimi žádná pomocná slovesa Zápor tvoří přidáním záporky NOT přímo ke slovesu Otázku tvoří tak, že způsobové sloveso vystoupí před podmět

4 Způsobová slovesa jsou ve všech osobách stejná, jejich tvar se nemění.
Ke způsobovým slovesům nepřidáváme nikdy žádné koncovky Způsobová slovesa jsou následována vždy infinitivem bez „to“ Na rozdíl od češtiny způsobové sloveso nemůže stát ve větě samo, bez plnovýznamového slovesa nebo slovesa být Na dlouhém pochodu: Už nemohu. = I can´t go any further.

5 Sloveso CAN ve větách They can help us. We can finish the letter.
Význam slovesa CAN je: Mohu, umím, jsem schopen Umím hrát na kytaru I can play the guitar. Jejich děti umí anglicky. Their children can SPEAK English. Mohou nám pomoci. They can help us. Můžeme dokončit ten dopis. We can finish the letter. Tvůj kamarád může jít s nimi. Your friend can go with them.

6 Záporné věty se slovesem CAN
Zápor slovesa CAN je CANNOT, častěji se používá stažený tvar CAN´T Pozor na výslovnost! I can = [ai kæn , ai k∂n] – široké e nebo polozvuk I can´t = [ ai ka:nt ] - dlouhé a Nemohu tu zůstat. I can´t stay here. Můj bratr neumí hrát na kytaru. My brother can´t play the guitar. Namůžeš mi pomoci. You can´t help me. Moji rodiče neumí německy. My parents can´t SPEAK German.

7 Otázky se slovesem CAN Otázka se utvoří jednoduše obrácením slovosledu, sloveso CAN vystoupí před podmět V krátké odpovědi opakujeme pouze sloveso CAN (bez infinitivu dalšího slovesa) Umíš hrát na klavír? Ano, umím. Can you play the piano? Yes, I can. Mohou nám pomoci ? Ne, nemohou. Can they help us ? No, they can´t . Umí její rodiče anglicky? Ano, umí. Can her parents speak English ? Yes, they can. Umíš rychle běhat? Ne, neumím. Can you run fast? No, I can´t.

8 Minulý čas slovesa CAN Způsobové sloveso CAN má svůj tvar pro minulý čas – COULD [ kud] Použití ve větách je stejné jako v přítomném čase- po could následuje infinitiv bez „to“ Záporný tvar v minulém čase je: couldn´t [kudnt] V otázce sloveso could vystoupí před podmět.

9 Minulý čas - could ve větách
Když mi byly tři, uměl jsem dobře mluvit. When I was three I could speak well. Nemohli nám pomoci. They couldn´t help us. Neuměla přečíst ten dopis. She couldn´t read the letter. Mohl jít s vámi ? Ano, mohl. Could he go with you ? Yes, he could. Uměl jsi číst, když ti bylo pět? Ne, neuměl. Could you read when you were five? No, I couldn´t.

10 Shrnutí- co jsme se naučili ?
co je to způsobové sloveso a jaké má vlastnosti Co znamená sloveso CAN a jak se používá v kladných oznamovacích větách, v záporech a v otázkách Jaký je tvar slovesa CAN v minulém čase a jak se používá ve větách


Stáhnout ppt "Vypracovala:Mgr.Silvie Reitharová"

Podobné prezentace


Reklamy Google