Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová
PRESENT SIMPLE NEGATIVES AND QUESTIONS zápor a otázky v přítomném čase prostém Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

2 TVOŘENÍ ZÁPORU Do not = DON´ T [ dont] Does not = DOESN´T [daznt]
Tvoření záporu je velmi jednoduché.Ve větě zůstává vše na svém místě. Plnovýznamová slovesa se nemohou sama spojit se záporkou NOT a proto se s touto záporkou spojí takzvané POMOCNÉ SLOVESO Pomocným slovesem pro přítomný čas je sloveso DO , DOES (ve třetí osobě jednotného čísla) Pomocné sloveso se většinou stáhne se záporkou a vznikne tak záporný tvar Do not = DON´ T [ dont] Does not = DOESN´T [daznt]

3 Tvar záporné věty PODMĚT + DON´T / DOESN´T + INFINITIV …..
Stažený tvar umístíme ve větě před sloveso – které je ve všech osobách v INFINITIVU I work - I DON´T work He workS - he DOESN´T work She workS - she DOESN´T work It workS - it DOESN´T work We work - we DON´T work You work - you DON´T work They work - they DON´T work Vzorec záporné věty je : PODMĚT + DON´T / DOESN´T + INFINITIV …..

4 ZMĚNA KLADNÉ VĚTY NA ZÁPORNOU
Před sloveso (přísudek) umístíme pomocné sloveso se záporkou= don´t nebo doesn´t My parents His brother work in a restaurant live in London S _______________ podmět ________________ doesn´t přísudek don´t

5 Příklady- záporné věty
Nemám bratra. I don´t have a brother. Moji přátelé nežijí v České Republice. My friends don´t live in the Czech Republic. Její syn nestuduje v New Yorku. Her son doesn´t study in New York. Ten chlapec nepotřebuje tvůj počítač. The boy doesn´t need your computer. Její rodiče nepracují v restauraci. Her parents don´t work in a restaurant.

6 TVOŘENÍ OTÁZEK V angličtině se plnovýznamové sloveso nepřesouvá před podmět. Zůstává na svém místě! Otázku utvoříme jednoduše tak, že před podmět umístíme pomocné sloveso DO nebo DOES Plnovýznamové sloveso je v otázce vždy v infinitivu Vzorec otázky je : (tázací zájmeno) DO/DOES + PODMĚT + INFINITIV…

7 tvoření otázky T heir children study in London H
er sister need your computer S _____________ sloveso zůstalo na svém místě Does _______________ h Do ? t ?

8 příklady-otázky DO you HAVE a sister? DO the people WANT the coffee?
Máš sestru? DO you HAVE a sister? Chtějí ti lidé tu kávu? DO the people WANT the coffee? Co chtějí jejich děti? What DO their children WANT? Kde pracuje její otec? Where DOES her father WORK? Co potřebuje ta dívka? What DOES the girl WANT? Studuje jejich syn v USA? DOES their son STUDY in the USA?

9 odpovídání na otázky Odpověď se vždy řídí tím, co je na začátku otázky. Je-li na začátku otázky tázací zájmeno, odpovídáme konkrétně – na co se otázka ptá: KDE bydlí tvoje babička? Bydlí V PLZNI. WHERE does your grany live? She liveS IN PLZEŇ. CO chtějí ti studenti? Chtějí VAŠI ADRESU. WHAT do the students want? They want YOUR ADDRESS. Pokud otázka nemá na začátku tázací zájmeno a začíná přímo pomocným slovesem DO/DOES jedná se o otázku zjišťovací, na kterou odpovídáme pouze ano/ne V angličtině se této odpovědi říká SHORT ANSWER

10 SHORT ANSWERS-krátké odpovědi
krátká odpověď vždy obsahuje: YES / NO + podmět + pomocné sloveso(do, does / don´t, doesn´t) Podmět je vždy tvořen osobním zájmenem v prvním pádě (I,you, he…) Máš sestru? – Ano , mám. / Ne, nemám DO you have a sister ? Yes, I DO No, I DON´T Studuje tvůj bratr? – Ano, studuje. / Ne, nestuduje. DOES your brother study? Yes, He DOES No, he DOESN´T

11 zjišťovací otázky-procvičení
Pracuje její otec v kanceláři? Ne, nepracuje. Does her father work in an office?No, he doesn´t Potřebují vaše děti ten počítač? Ano, potřebují. Do your children need the computer? Yes, they do. Chceš ten čaj? Ano, chci. Do you want the tea? Yes, I do. Hraje její bratr fotbal? Ne, nehraje. Does her brother play football? No, he doesn´t . Studuje tvoje kamarádka na střední škole? Ano, studuje. Does your friend study at secondary school? Yes, she does. Máte psa? Ne, nemáme. Do you have a dog? No, we don´t.


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová"

Podobné prezentace


Reklamy Google