Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_06

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_06"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_06
 Název materiálu: Přítomný čas prostý Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Přítomný čas prostý je jedním z běžně používaných časů. Prezentace slouží k jeho výkladu. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit přítomný čas prostý, otázku a zápor a dovede ho správně používat v běžných situacích. Klíčová slova: přítomný čas prostý, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu přítomného času prostého. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Přítomný čas prostý

3 Přítomný čas prostý - užití
Přitomný čas prostý vyjadřuje: 1) děje, které se pravidelně opakují 2) trvalý stav 3) děje, které mají trvalou platnost

4 Přítomný čas prostý Časování: Tvar významového slovesa je ve všech osobách stejný a rovná se infinitivu (bez to). Výjimku tvoří 3. osoba jednotného čísla (he, she, it), kde sloveso přibírá koncovku –(e)s

5 Přítomný čas prostý Časování: sloveso read (číst) Jednotné číslo: 1. I read – já čtu 2. you read – ty čteš 3. he reads – on čte she reads – ona čte it reads – to (ono) čte

6 Přítomný čas prostý Množné číslo: 1. we read – my čteme 2. you read – vy čtete 3. they read – oni čtou

7 Přítomný čas prostý - otázka
Otázka se tvoří pomocí slovesa „do“, které má ve 3.osobě jednotného čísla tvar „does“. Sloveso „do“ stojí před podmětem. Významové sloveso následuje po podmětu a je ve tvaru infinitivu (bez to)

8 Přítomný čas prostý - otázka
Jednotné číslo 1. Do I go? – Chodím? 2. Do you go? – Chodíš? 3. Does he go? – Chodí on? Does she go? – Chodí ona? Does it go? – Chodí to (ono)?

9 Přítomný čas prostý - otázka
Množné číslo 1. Do we go? – Chodíme? 2. Do you go? – Chodíte? 3. Do they go? – Chodí oni?

10 Přítomný čas prostý - zápor
Pro tvoření záporu se používá pomocné sloveso „do“ ( ve 3.os-j-č. – „does“) a zápor „not“: do not does not Lze užít stažené tvary: don‘t doesn‘t

11 Přítomný čas prostý - zápor
Jednotné číslo: 1. I do not work. – Já nepracuji. 2. You do not work. – Ty nepracuješ. 3. He does not work. – On nepracuje. She does not work. – Ona nepracuje. It does not work. – To (ono) nepracuje.

12 Přítomný čas prostý - zápor
Množné číslo: 1. We do not work. – My nepracujeme. 2. You do not work. – Vy nepracujete. 3. They do not work. – Oni nepracují.

13 Přítomný čas prostý – krátké odpovědi
V krátkých odpovědích „ano“ nebo „ne“ se neopakuje významové sloveso, ale odpovídá se pomocí „do“ nebo „does“. Do you like sport? – Máš rád sport? Yes, I do. – Ano, mám. No, I don‘t. – Ne, nemám. Does he visit friends? – Navštěvuje přátele? Yes, he does. – Ano, navštěvuje. No, he doesn‘t. – Ne, nenavštěvuje.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_06"

Podobné prezentace


Reklamy Google