Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08
Název materiálu: Sdílení tepla Anotace: Prezentace uvádí příklady a popisuje způsoby sdílení tepla Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Očekávaný výstup: Žák zná a popíše jednotlivé způsoby sdílení tepla Klíčová slova: sdílení tepla, vedení, proudění, sálání Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr.  Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Sdílení tepla Integrovaná střední škola, Slaný

3 Pojem sdílení tepla Znamená předávání a přenos tepla
Je používaný termín např. ve vztahu k vytápění – tepelnému přínosu, nebo k úniku tepla - tepelným ztrátám Souvisí s materiály v instalacích Patří ve vytápění mezi základní pojmy Integrovaná střední škola, Slaný

4 Způsoby sdílení tepla Rozlišujeme tyto způsoby sdílení tepla:
Vedením (kondukcí) Prouděním (konvekcí) Sáláním (zářením, radiací) Pozn.: v praxi dochází ke kombinaci způsobů sdílení tepla Integrovaná střední škola, Slaný

5 Sdílení tepla vedením Tento způsob sdílení tepla se vyskytuje u pevných látek, kde každá látka má daný součinitel tepelné vodivosti. Např. se jedná o vedení tepla rovinnou stěnou stěna vedení tepla Obr. č. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

6 Sdílení tepla prouděním
Sdílení tepla prouděním (přestup tepla) nastává při styku tekutiny a pevné látky. V topenářské praxi se jedná o přestup tepla z teplejší proudící tekutiny do chladnější stěny otopného tělesa a následně ze stěny tělesa proudícímu vzduchu v místnosti voda vzduch Přestup tepla stěnou otopného tělesa Obr. č. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

7 Sdílení tepla sáláním Nastává mezi dvěma povrchy těles s rozdílnými teplotami. Tepelné záření se šíří odlišně od proudění a vedení – elektromagnetickým vlněním. Nejprve jsou ohřívány předměty a teprve následně vzduch. zdroj tepla Integrovaná střední škola, Slaný Obr. č. 3

8 Prostup tepla Jedná se o sdílení tepla mezi vnitřním prostředím v místnosti s vyšší teplotou přes stěnu – zeď do venkovního prostředí s nižší teplotou. Jedná se v praxi o tepelné ztráty prostupem stavební konstrukcí. Teplo je sdíleno kombinací dvou způsobů – prouděním vzduchu před a za stěnou a vedením materiálem stěny Integrovaná střední škola, Slaný

9 Příklady sdílení tepla
Ke sdílení tepla dochází v technice a běžně také v přírodě, v prostředí v němž žijeme. Setkáváme se s těmito příklady sdílení tepla: Sáláním – slunce, oheň, infrazářič, krb… Prouděním – prodění vzduchu, vody…. Vedením – v kovech (měď, hliník) – výměníky Pozn.: některé látky nebo prostředí vedou teplo velmi málo tzv. izolanty – např. plasty, dřevo, vakuum… Integrovaná střední škola, Slaný

10 Kontrolní otázky 1. Co je sdílení tepla? 2. Jaké známe způsoby sdílení tepla? 3. Co se nejprve ohřívá při sálání? 4. Jakým způsobem se šíří tepelné záření? Integrovaná střední škola, Slaný

11 Odpovědi 1. Sdílení tepla je předávání tepla
2. Známe tyto způsoby sdílení tepla: vedením, prouděním, sáláním 3. Při sálání se nejprve ohřívají předměty 4. Tepelné záření – sálání se šíří elektromagnetickým vlněním Integrovaná střední škola, Slaný

12 Odkazy Obrázek č. 1, 2, 3 Vlastní tvorba
Integrovaná střední škola, Slaný

13 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08"

Podobné prezentace


Reklamy Google