Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07
Název materiálu: Teplotní roztažnost Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace popisuje teplotní roztažnost, řeší roztažnost v příkladu a uvádí význam teplotní roztažnosti v praxi.  Očekávaný výstup: Žák vysvětlí zejména pojem dilatace potrubí a zvládne její výpočet Klíčová slova: dilatace, roztažnost potrubí, objemová roztažnost Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Teplotní roztažnost Integrovaná střední škola, Slaný

3 Teplotní roztažnost Popisujeme u kapalin i u pevných látek
Souvisí se změnou teploty Není u všech látek stejná V případě kapalin závisí také na původním objemu V případě pevných látek např. trubek také na jejich původní délce Integrovaná střední škola, Slaný

4 Objemová teplotní roztažnost
Objem kapaliny se zvětšuje jejím zahříváním Z hlediska vytápění je tento jev velmi důležitý vzhledem k bezpečnosti topného systému Změna objemu kapaliny závisí na druhu kapaliny, původním objemu a rozdílu teplot Integrovaná střední škola, Slaný

5 Zobrazení změny objemu
Objemový rozdíl Nádoba s 1kg vody 70°C Nádoba s 1kg vody 10°C Hořák Obr. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

6 Délková teplotní roztažnost
V praxi instalatéra je třeba řešit u potrubí Používáme pojem dilatace V souvislosti s dilatací potrubí je nutné řešení kompenzace dilatace Délková teplotní roztažnost je v případě trubních rozvodů nejvýraznější u plastových materiálů Integrovaná střední škola, Slaný

7 Zobrazení dilatace Původní délka materiálu Prodloužení Zkrácení Obr. 2
Integrovaná střední škola, Slaný

8 Výpočet dilatace Vzorec pro výpočet změny délky trubky
ΔL = L1 – L0 = α . L0 . (tp – tm ) [mm] α = součinitel délkové teplotní roztažnosti* L0 = délka trubky při montážní teplotě [m] L1 = délka trubky při provozní teplotě [m] tp = provozní teplota [°C] tm = montážní teplota[°C] *pozn.: údaje se vyhledávají v tabulce Integrovaná střední škola, Slaný

9 Výpočet dilatace Určete změnu délky ocelové trubky, je-li montážní teplota 20°C, maximální provozní teplota 80°C a původní délka trubky 6m. ΔL = α . L0 . (tp – tm ) [mm] ΔL = 0, = 4,32mm U ocelové trubky dojde ke změně délky o 4,32mm Integrovaná střední škola, Slaný

10 Součinitele délkové teplotní roztažnosti
Obr.3 Integrovaná střední škola, Slaný

11 Kontrolní otázky 1. Co je dilatace?
2. Co musíme znát pro určení dilatace? 3. Kde a proč instalatér dilataci řeší? Integrovaná střední škola, Slaný

12 Kontrolní otázky 1. Dilatace je v praxi pojem pro změnu délky
2. Musíme znát druh materiálu, teplotní rozdíl a původní délku materiálu (trubky) 3. Dilataci je třeba řešit zejména u delších, přímo vedených trubních rozvodů a plastových materiálů Integrovaná střední škola, Slaný

13 Odkazy Obrázek č. 1, 2 - Vlastní tvorba
Obrázek č. 3 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 33 Integrovaná střední škola, Slaný

14 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_07"

Podobné prezentace


Reklamy Google