Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_06

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_06"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_06
Název materiálu: Vytápění - teplo Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace vysvětlí, co je teplo, souvislost teplo – vytápění a uvádí příklad výpočtu.  Očekávaný výstup: Žák vysvětlí, co je teplo, zvládne jednoduchý příklad na výpočet tepla Klíčová slova: teplo, změna skupenství Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Vytápění - teplo Integrovaná střední škola, Slaný

3 Co je teplo? Forma energie obsažená v každé pevné látce
Odvozená fyzikální veličina Nemá zápornou hodnotu ani při teplotách pod bodem mrazu Lze měřit měřiči tepla Dodáváním tepla zvyšujeme teplotu Integrovaná střední škola, Slaný

4 Teplo a vytápění Je třeba stanovit množství tepla, které máme dodat určité látce, aby se zvýšila její teplota o požadovanou hodnotu Znamená určení tepelného výkonu při předání tepla, teplo vyrobené ve zdroji tepla zajistí vytápění objektu Je důležité znát a pochopit způsoby sdílení tepla mezi dvěma látkami s rozdílnými teplotami ve vztahu k vytápění Integrovaná střední škola, Slaný

5 Teplo - příklad Teplo: značka veličiny …………Q
značka jednotky ………. J (Joule) Množství tepla: Q = m . c . (t2 - t1) [J] m… hmotnost látky [kg] c … tepelná kapacita látky [J/kg.K], [Wh/kg.K] (údaj z tabulek měrné tepelné kapacity látek) t1 … počáteční teplota látky [°C] t2 … konečná teplota látky [°C] Integrovaná střední škola, Slaný

6 Teplo - příklad Jaké množství tepla je třeba dodat 200 kg vody, pokud ji potřebujeme ohřát z 50°C na 80°C? Řešení: Q = m . c . (t2 - t1) = , = Wh* = 6,96 kWh Odpověď: Je třeba dodat 6,96 kWh tepla * Ve vytápění se používá pro vyjádření množství tepla často jednotka [Wh] místo [J] Integrovaná střední škola, Slaný

7 Tepelná kapacita látek
Obr . č. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

8 Změna skupenství Z hlediska vytápění patří k nejdůležitějším látkám voda Velmi používaná je také pára Dodáváním tepla může voda změnit své skupenství Při teplotě 100°C a normálním atmosférickém tlaku (100 kPa) rozlišujeme tyto podoby vody: vroucí voda, mokrá pára, sytá pára Integrovaná střední škola, Slaný

9 Změna skupenství Obr. č. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

10 Kontrolní otázky 1. Jaká je přesná hodnota normálního atmosférického tlaku a jaká se používá v praxi? 2. Jaká látka z hlediska vytápění patří k nejdůležitějším? 3. Kdy dochází ke změně skupenství vody? 4. Jaká látka má největší tepelnou kapacitu? Integrovaná střední škola, Slaný

11 Odpovědi 1. Přesná hodnota normálního atmosférického tlaku je 101,3 kPa v praxi 100k Pa 2. K nejdůležitějším látkám ve vytápění patří voda, pára. 3. Ke změně skupenství vody dochází dodáváním tepla. 4. Největší tepelnou kapacitu má voda (4 190 J/kg.K) Integrovaná střední škola, Slaný

12 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 25
Integrovaná střední škola, Slaný

13 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_06"

Podobné prezentace


Reklamy Google