Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_12   Název materiálu: Vlastnosti paliv, účinnost spalování Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace popisuje vlastnosti paliv a účinnost spalování Očekávaný výstup: Žák jmenuje vlastnosti paliv a vysvětlí účinnost spalování Klíčová slova: palivo, výhřevnost, tepelná ztráta kotle Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Vlastnosti paliv, účinnost spalování
Integrovaná střední škola, Slaný

3 Vlastnosti paliv Paliva mají různé složení což ovlivňuje jejich někdy velmi rozdílné vlastnosti Některé vlastnosti považujeme za základní, a tyto vlastnosti jsou pro všechny druhy paliv společné Integrovaná střední škola, Slaný

4 Základní vlastnosti paliv
Mezi základní vlastnosti paliv patří zejména výhřevnost, hustota, zápalná teplota. Výhřevnost paliva vyjadřuje množství tepla, které se uvolňuje spálením 1 kg nebo 1 m3 paliva, je dána obsahem hořlavých látek Příklady výhřevnosti paliv viz následující tabulka Integrovaná střední škola, Slaný

5 Výhřevnost paliv Obr. č. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

6 Základní vlastnosti paliv
Hustota – souvisí s teplotou a s objemem látky potřebným pro její uskladnění Zápalná teplota – souvisí s ohřevem paliva na teplotu kterou je nutno dosáhnout pro zapálení daného druhu paliva Spotřeba vzduchu v m3 pro spálení 1 kg nebo 1 m3 paliva [m3/kg][m3/m3] Obsah chemických prvků, obsah tuhých emisí a ekologičnost paliva a další vlastnosti např. vlhkost nebo podíl popelovin paliva Integrovaná střední škola, Slaný

7 Účinnost spalování Při spalování paliva v kotli (zdroji energie) dochází k předání a přeměně energie a současně dochází ke ztrátám energie – tepla. U zdroje tepla hodnotíme tepelný výkon Q2 a tepelný příkon Q1 jejichž podílem získáme účinnost Účinnost je hodnota vždy menší než 1 nebo v % méně než 100 % Integrovaná střední škola, Slaný

8 Účinnost spalování a tepelné ztráty
Obr. č. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

9 Účinnost spalování V praxi jsou hodnoty účinnosti do 95% podle druhu paliva rozsah 75 – 95% Tepelné ztráty jsou rozdíl mezi tepelným příkonem Q1 a tepelným výkonem Q2 U kotle dochází k tepelným ztrátám vedením, sáláním, spalinami Integrovaná střední škola, Slaný

10 Kontrolní otázky 1. Jaké znáte základní vlastnosti paliv? 2. Co je výhřevnost? 3. Jak určíme účinnost zdroje tepla 4. Jak dochází k tepelným ztrátám u kotle? Integrovaná střední škola, Slaný

11 Odpovědi 1. Výhřevnost, hustota, zápalná teplota, spotřeba vzduchu pro spálení, obsah ch. prvků, tuhých emisí a ekologičnost paliva 2. Výhřevnost paliva vyjadřuje množství tepla, které se uvolňuje spálením 1 kg nebo 1 m3 paliva, je dána obsahem hořlavých látek 3. Účinnost zdroje tepla zjistíme podílem tepelného výkonu a tepelného příkonu 4. K tepelným ztrátám u kotle dochází vedením, sáláním a spalinami Integrovaná střední škola, Slaný

12 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 51
Integrovaná střední škola, Slaný

13 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér"

Podobné prezentace


Reklamy Google