Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_03  

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_03  "— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_03  
Název materiálu: Vytápění – tlak I Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: S využitím prezentace jsou vysvětleny základní pojmy tlaku, působení tlaku a vliv tlaku na teplotu varu vody Očekávaný výstup: Žák vysvětlí co je tlak, atmosférický tlak, zná základní výpočtový vztah a často používané pojmy tlaku Klíčová slova: Tlak, atmosférický tlak Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík   Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Vytápění – tlak I

3 Co je tlak? Fyzikální veličina
Je výsledkem kolmé síly působící na plochu Zvyšuje se růstem síly a zmenšením plochy Je odvozená fyzikální veličina Lze měřit manometrem

4 Působení tlaku Může vyvolat deformaci materiálu
Udržuje vzduch vázaný ve vodě Je žádoucí při provozu některých technických zařízení Je využíváno při prokázání těsnosti nebo netěsnosti potrubí (tlakové zkoušky) Kontrolujeme měřidly - tlakoměry

5 Znázornění tlaku Síla působící na plochu Obr. č. 1

6 Tlak – často používané pojmy
Atmosférický tlak Přetlak Podtlak Absolutní tlak Absolutní vakuum – absolutní tlaková nula Hydrostatický tlak, tlakový rozdíl, tlakové ztráty, tlakový přínos

7 Tlak – výpočet, jednotky
Výpočet velikosti tlaku F…. Síla [N] S…. Plocha [m2] Značka jednotky Používaná jednotka [Pa] (pascal) nebo používané násobky – [kPa], [MPa] Ostatní používané jednotky – bary [bar], atmosféry [atm] a další

8 Atmosférický tlak Popisujeme při působení hmotnosti vzdušného obalu země na povrch země důsledkem jejího gravitačního pole Měříme barometrem Atmosférický tlak není stálý, mění se (klesá) s nadmořskou výškou Normální atmosférický tlak má hodnotu 101,3 kPa, v topenářské praxi se používá hodnota 100 kPa

9 Tlak vzduchu – var vody Pokles tlaku má vliv na teplotu varu vody:
Obr. č. 2

10 Odkazy Obrázek č. 1 Vlastní tvorba
Obrázek č. 2 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 19

11 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_03  "

Podobné prezentace


Reklamy Google