Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_06

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_06"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_06
Název materiálu: Vazba there is, there are Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  Anotace: „There is“, „there are“ je v angličtině specifická vazba pro vyjadřování existence něčeho. Prezentace slouží k výkladu vazby, k výkladu jejího používání a k jejímu procvičování. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit uvedenou vazbu a používat ji v běžném hovoru. Klíčová slova: vazba „there is, „there are“ , otázka, zápor Druh učebního materiálu: prezentace Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu a k procvičování vazby „there is“, „there are“. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Vazba „there is“, „there are“

3 Vazba „there is“, „there are“
Vazba „there is“ (jedn.č.) a „there are“ (mn.č.) vyjadřuje , že někde něco nebo někdo je, existuje. Vazbu používáme rovněž, když chceme vyjádřit kolik někde něčeho je.

4 Vazba „there is“, „there are“
Např. There is a book on the table. Na stole je kniha. There are desks in the classroom. Ve třídě jsou lavice. There are four trees in the garden. Na zahradě jsou čtyři stromy.

5 Vazba „there is“, „there are“ - otázka
Otázka se tvoří jako u slovesa „be“, tzn. přehozením tvaru slovesa „be“ a „there“. Např.: Is there a book on the table? Je na stole kniha? Are there desks in the classroom? Jsou ve třídě lavice?

6 Vazba „there is“, „there are“ - zápor
Zápor se tvoří jako u slovesa „be“ tzn. přidáním „not“. (isn‘t, aren‘t) Např.: There isn‘t a book on the table. Na stole není kniha. There aren‘t desks in the classroom. Ve třídě nejsou lavice.

7 Vazba „there is“, „there are“
Doplňte „there is“ nebo „there are“: 1. …….. two chairs in the kitchen. 2. …….. a computer on the desk. 3. …….. the ants on the sandwich. 4. …….. tickets for this game. 5. …….. mirror in the bedroom. 6. …….. a car in the street.

8 Vazba „there is“, „there are“
Správné řešení: 1. There are two chairs in the kitchen. 2. There is a computer on the desk. 3. There are the ants on the sandwich. 4. There are tickets for this game. 5. There is mirror in the bedroom. 6. There is a car in the street.

9 Vazba „there is“, „there are“
Utvořte otázky pomocí „there is, there are“: 1. in the schoolbag/ textbooks 2. department store/in this town 3. in the refrigerator/ any food 4. pictures / in the book 5. on the table / breakfast 6. books and papers/ on the floor

10 Vazba „there is“, „there are“
Správné řešení: 1. Are there textbooks in the schoolbag? 2. Is there department store in this town? 3. Is there any food in the refrigerator? 4. Are there pictures in the book? 5. Is there breakfast on the table? 6. Are there books and papers on the floor?


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_06"

Podobné prezentace


Reklamy Google