Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_02

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_02"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_02
Název materiálu: Přítomný čas průběhový Tematická oblast: Angličtina 2. ročník – strojírenské obory  Anotace: Přítomný čas průběhový je jedním z běžně používaných časů. Prezentace slouží k jeho výkladu. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede vytvořit přítomný čas průběhový, dovede vytvořit otázku, zápor a čas dovede správně používat. Klíčová slova: přítomný čas průběhový, otázka, zápor Metodika: Zpracovaný materiál slouží k výkladu přítomného času průběhového. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Přítomný čas průběhový

3 Přítomný čas průběhový - tvoření
Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí tvaru slovesa „be“ a významového slovesa s –ing koncovkou. be + ……. ing Sloveso „be“ se normálně časuje v přítomném čase. Tvar slovesa s –ing koncovkou se nemění.

4 Přítomný čas průběhový- užití
Přítomný čas průběhový vyjadřuje děje, které se odehrávají právě teď.

5 Přítomný čas průběhový
Časování: Jednotné číslo 1. I am drinking – já piji 2. you are drinking – ty piješ 3. he is drinking – on pije she is drinking – ona pije it is drinking – to (ono) pije

6 Přítomný čas průběhový
Množné číslo: 1. we are drinking – my pijeme 2. you are drinking – vy pijete 3. they are drinking – oni pijí

7 Přítomný čas průběhový - otázka
Otázka se tvoří stejně jako u slovesa „be“, tzn. přehozením podmětu a tvaru slovesa. Jednotné číslo: 1. am I cooking? – vařím? 2. are you cooking? – vaříš? 3. is he cooking? – vaří on? is she cooking? – vaří ona? is it cooking? – vaří to (ono)

8 Přítomný čas průběhový - otázka
Množné číslo: are we cooking? – vaříme? are you cooking? – vaříte? are they cooking? – vaří oni?

9 Přítomný čas průběhový - zápor
Zápor se tvoří stejně jako u slovesa „be“ tzn. přidáním „not“. Jednotné číslo: 1. I am not reading – já nečtu 2. you are not reading – ty nečteš 3. he is not reading – on nečte she is not reading – ona nečte it is not reading – to (ono) nečte

10 Přítomný čas průběhový - zápor
Množné číslo: 1. we are not reading – my nečteme 2. you are not reading – vy nečtete 3. they are not reading – oni nečtou

11 Přítomný čas průběhový – krátké odpovědi
V krátkých odpovědích používáme pouze příslušný tvar slovesa „be“. Např. Are you writing? – Píšeš? Yes, I am. – Ano, píšu. No, I am not. – Ne, nepíšu. Is he working? – Pracuje on? Yes, he is. – Ano, pracuje. No, he isn‘t. – Ne nepracuje.

12 Přítomný čas průběhový – stažené tvary
Protože základem přítomného času průběhového je sloveso „be“, platí stejná pravidla pro užití stažených tvarů jako u slovesa „be“.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_02"

Podobné prezentace


Reklamy Google