Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_13"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_13
Název materiálu: Teplonosné látky Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace popisuje teplonosné látky a jejich význam v otopných soustavách Očekávaný výstup: Žák uvede druhy a vysvětlí použití teplonosných látek Klíčová slova: teplonosná látka, voda, pára, vzduch Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Jan Zmátlík   Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Teplonosné látky Integrovaná střední škola, Slaný

3 Teplonosné látky Spalováním paliva ve zdroji tepla získáváme tepelnou energii Tepelnou energii je třeba dopravit od zdroje tepla do místa spotřeby Spotřebiče jsou otopná tělesa, topné hady… Přenos tepla zajistí teplonosné látky vzduch, voda pára … Integrovaná střední škola, Slaný

4 Požadavky na teplonosné látky
Teplonosné látky musí splňovat požadavky které vyhovují jejich účelu. Jsou to: Velká tepelná kapacita Dostupnost a finanční nenáročnost Chemická stálost při působení teplot a tlaků Zdravotní nezávadnost Nesmí chemicky reagovat s materiály v otopné soustavě Integrovaná střední škola, Slaný

5 Druhy teplonosných látek
Používané druhy teplonosných látek jsou: Voda – teplá nebo horká Pára – používaná v dálkovém vytápění Vzduch – je nejstarší teplonosnou látkou Olej – u nás málo používán Nemrznoucí směsi – např. v místech přechodného pobytu Integrovaná střední škola, Slaný

6 Teplonosná látka - voda
Je dnes u nás velmi používána Použití jako teplá voda do 110°C (obvyklá ve vnitřních otopných soustavách, nebo horká voda nad 110°C (dálkové vytápění) Určujeme teplotní spád tj. rozdíl mezi teplou a vratnou vodou Např. u teplé vody je teplotní spád méně než u horké vody (např. 15°C) Integrovaná střední škola, Slaný

7 Teplonosná látka - pára
Je využívána v dálkovém vytápění Použití zejména s ohledem na její tlak: pára nízkotlaká (s přetlakem do 70kPa), vysokotlaká (s přetlakem nad 70kPa), podtlaková(nižší tlak než atmosférický) Nízkotlaká pára se použije např. u méně rozlehlých objektů, vysokotlaká v průmyslu, pára podtlaková se u nás nepoužívá. Integrovaná střední škola, Slaný

8 Teplonosná látka - vzduch
Je využívám v souvislosti se vzduchotechnikou, klimatizací a teplovzdušných soustav Teplý vzduch je nejstarší teplonosnou látkou Doprava může probíhat: - nuceným způsobem (ventilátory) - přirozeným způsobem (využitím samotížného vztlaku) Integrovaná střední škola, Slaný

9 Jiné teplonosné látky Jsou látky používané pouze v některých případech Nemrznoucí směsi – v objektech přechodného pobytu (chaty, rekreační zařízení) V průmyslu jsou využívány minerální nebo syntetické oleje. Nevýhodou je krátká životnost a vyšší cena Integrovaná střední škola, Slaný

10 Kontrolní otázky 1. Jaká je nejpoužívanější teplonosná látka? 2. Jaký teplotní spád se uvažuje u teplé vody? 3. Jaká teplonosná látka je nejstarší? 4. Kde použijeme nemrznoucí směsi? Integrovaná střední škola, Slaný

11 Odpovědi 1. Nejpoužívanější je teplá voda 2. Teplotní spád obvykle 15°C 3. Vzduch je nejstarší teplonosná látka 4. Nemrznoucí směsi jsou využívané zřídka, především v místech občasného pobytu např. rekreačních chatách. Integrovaná střední škola, Slaný

12 Odkazy Obrázek č. 1 Vlastní tvorba
Obrázek č. 2 Tajbr,S. Praha, Sobotáles, 1998, str. 19 Integrovaná střední škola, Slaný

13 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_13"

Podobné prezentace


Reklamy Google