Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."— Transkript prezentace:

1 Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Autor Mgr. Radmila Vovková Číslo materiálu VY_22_INOVACE_ANJ_1S2U_VO_27_12 Název Past Simple Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Anglický jazyk Ročník 1.roč. SŠ, 2. roč. SOU Tématický celek Gramatika Anotace Výkladová prezentace na 20-25 minut seznamuje žáky s tvorbou a použitím minulého času prostého. Prezentace obsahuje cvičení, na kterém si žáci procvičí tvorbu minulého času. Součástí je klíč ke cvičením. Metodický pokyn Viz předposlední strana prezentace. Klíčová slova Did, didn’t, was, were, last night, yesterday Očekávaný výstup Žáci si osvojí používání minulého času prostého ve větách kladných, záporných a v otázkách. Získané znalosti si procvičí na cvičení v závěru prezentace. Datum vytvoření 25.1.2013

2 PAST SIMPLE MINULÝ ČAS PROSTÝ

3 MINULÝ ČAS PROSTÝ -vyjadřuje děj, který se odehrál a skončil v minulosti v jednom bodě: I got up at 6 o´clock. -vyjadřuje několik dějů postupně proběhlých za sebou: I got up, had breakfast and went to work. K vyjádření minulého času používáme časové výrazy jako např,: yesterday, yesterday morning, evening …. last night, week, month, year ….. a year ago, an hour ago, three years ago …. in 1999, in January …. before lunch …. She was 22 last year. I saw John a week ago. I played tennis yesterday evening.

4 MINULÝ ČAS PRAVIDELNÝCH SLOVES - tvoříme přidáním koncovky -ED k infinitivu want – wanted open – opened - slovesa, která končí na –e přidáme -d live - lived like – liked Pravopisné změny: 1. změkčení Y na I study – studied cry – cried try – tried marry – married Ale: play – played stay – stayed - samohláska před Y 2. nepravidelná slovesa: fly – flew, pay – paid, say – said 3. zdvojování koncové souhlásky souhláska + samohláska + souhláska; poslední slabika je přízvučná s top – stopped pre fer - preferred POZOR: tra vel - travelled - koncové -L se zdvojuje i když přízvuk leží jinde

5 VÝSLOVNOST KONCOVKY -ED /d/ -po samohl. a zněl. souhl. (b,l,m,z,v) /t/ - po nezněl. souhl. (p,k,f,s,š,č) /id/ - po t, d watch, play, live, like, end, start, look, stay, decide, show, call, invite, ask, cook, wait /d/ /t/ /id/ played watchended lived likedstarted stayed lookeddecided showed asked invited called cookedwaited

6 TVOŘENÍ – KLADNÁ VĚTA She travelled to Spain last year. When I was in London, I worked as a teacher. They bought a new car last month. podmět významové sloveso

7 ZÁPOR Zápor tvoříme pomocí: pomocného slovesa DO v minulém tvaru DID (tento tvar se používá pro všechny osoby) a infinitivu významového slovesa bez to. DID NOT – DIDN´T I didn´t watch TV yesterday. He didn´t play tennis last Friday. podmět pomocné sloveso v záporu významové sloveso

8 OTÁZKA + KRÁTKÁ ODPOVĚĎ pomocné sloveso podmět významové sloveso Did you write to him? – Yes, I did. No, I didn´t. What did you do yesterday?

9 Complete the sentences with the verbs in the Past Simple form. 1. When ________ you _________ at school? – I _______ at 7.45. (arrive) 2. _________ they ____________ (like) opera? – No, they ______________. 3. Why _________ Jane ___________ (call) her dad? – Because she ___________ (want) to go to the cinema and she ______________ ( not, have) any money. 4. I ____________ (get) up late, _____________ (have) a shower and then _______________ (leave) home. 5. What __________ they ___________ (sell) ? – They __________ (sell) postcards but they __________________ (not, sell) any stamps. 6. His brother _________________ (study ) hard for his exam. 7. School ______________ (start) at 8 and ____________ ( finish) at 1.30. did arrivearrived Did like didn’t did call wanted didn’t have got had left did sell sold didn’t sell studied started finished

10 Metodické pokyny k materiálu: 1) tento digitální učební materiál je zaměřen na osvojení si učiva týkajícího se minulého času prostého a následné procvičení tohoto tématu 2) první část je zaměřena na tvorbu minulého času pomocí koncovky –ED a následně na jeho pravopisné změny 3) druhá část se věnuje výslovnosti sloves s koncovkou -ED 4) na dalších stranách se žáci seznámí se způsobem tvoření oznamovacích kladných vět, záporných vět a otázek 5) poslední část materiálu je zaměřena na procvičení osvojeného učiva 6) metodické pokyny jsou uvedeny u cvičení 7) cvičení lze využít v papírové podobě nebo s nimi lze pracovat skupinově na interaktivní tabuli

11 Zdroj: vlastní tvorba autora Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-35770-5. s.18, 19, 20.


Stáhnout ppt "Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google