Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minulý čas prostý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minulý čas prostý."— Transkript prezentace:

1 Minulý čas prostý

2 MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE)
A) PRAVIDELNÝCH SLOVES se tvoří příponou -ed I work  I worked I help  I helped I live  I lived I stay  I stayed I study  I studied I stop  I stopped

3 3 výslovnosti 3 pravopisné změny

4 Přípona –ed se čte trojím různým způsobem:
jako / t / po neznělých souhláskách ( F, K, P, S, Š, Ø ) jako / d / po znělých (samohlásky + V, G, B, Z, Ž, DŽ, đ ) jako / id / po T a D I help  I helped I stop  I stopped I live  I lived I stay  I stayed I want  I wanted I visit  I visited

5 Pozor na tři pravopisné změny před příponou -ed:
vynechání koncového němého -e zdvojení koncové souhlásky, předchází-li jednoduchá, krátká a přízvučná (vyslovovaná) samohláska změna -y na -i, předchází-li souhláska ALE: I live  I lived I like  I liked I stop  I stopped I travel  I travelled I study  I studied I stay  I stayed

6 V minulém čase mají všechny osoby stejný tvar !!!
I worked we worked you worked you worked he, she it worked they worked

7 MINULÝ ČAS PROSTÝ (PAST TENSE SIMPLE)
B) NEPRAVIDELNÝCH SLOVES se musíme naučit I go  I went I come  I came I do  I did I write  I wrote I speak  I spoke I know  I knew I get  I got

8 Nepravidelná slovesa mají tři tvary:
infinitiv = tvar slovesa (Infinitiv) minulý čas = tvar slovesa (Past Tense) minulé příčestí = trpné příčestí = 3. tvar slovesa (Past Participle = Passive Participle)

9 Používá se v trpném rodě a předpřítomném čase.
Třetí slovesný tvar se zatím učit nemusíme, protože ho budeme potřebovat až později . Používá se v trpném rodě a předpřítomném čase.

10 Je-li sloveso nepravidelné a jaké má tvary, zjistíme ve slovníku
Je-li sloveso nepravidelné a jaké má tvary, zjistíme ve slovníku. Nejběžnější slovesa se musíme naučit zpaměti. Můžeme si je zapisovat do přehledné tabulky se sedmi sloupci: Infinitiv Infinitiv (pronunc.) Past Tense Past Tense (pronunc.) Past Part. Past Part. (pronunc.) Czech Meaning go gəu went gone gon jít come ka:m came keim přijít do du: did done dΛn dělat write rait wrote rəut written ritn psát speak spi:k spoke spəuk spoken spəukn mluvit

11 Jak již bylo řečeno, třetí tvar nebudeme zatím potřebovat:
Infinitiv Infinitiv (pronunc.) Past Tense Past Tense (pronunc.) Past Part. Past Part. (pronunc.) Czech Meaning go gəu went jít come ka:m came keim přijít do du: did dělat write rait wrote rəut psát speak spi:k spoke spəuk mluvit

12 Pravidelná slovesa Nepravidelná slovesa I worked in the garden.
She helped me. They liked the party. Nepravidelná slovesa We did the homework. He wrote the letter. It took a long time.

13 STEJNĚ Pravidelná i nepravidelná slovesa tvoří otázku a zápor
a to pomocí DID (otázku) a DIDN´T (zápor). STEJNĚ

14 + S (podmět) + V infinitiv + … ?
TVOŘENÍ OTÁZKY: Otázku tvoříme pomocí DID : DID + S (podmět) + V infinitiv + … ? Did you work in the garden? Did she help you? Did they like the party? Did you do your homework? Did he write the letter? Did it take a long time?

15 S (podmět) + + V infinitiv + … .
TVOŘENÍ ZÁPORU: Zápor tvoříme pomocí DIDN´T (  DID NOT ) : S (podmět) + DIDN´T + V infinitiv + … . I didn´t work in the garden. She didn´t help me. They didn´t like the party. We didn´t do the homework. He didn´t write the letter. It didn´t take a long time.

16 KRÁTKÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKU:
také tvoříme pomocí DID a DIDN´T: Did you work in the garden? Yes, I did. NEBO No, I didn´t. Did she help you? Yes, she did. NEBO No, she didn´t. Did they like the party? Yes, they did. NEBO No, they didn´t.

17 TVOŘENÍ ZÁPORNÉ OTÁZKY:
Zápornou otázku tvoříme pomocí DIDN´T : (Wh…) + DIDN´T + S (podmět) + V infinitiv + … ? Why didn´t you work in the garden? Why didn´t she help you? Why didn´t they like the party? Why didn´t you do your homework? Why didn´t he write the letter? Why didn´t it take a long time?

18 Všechna pravidelná i nepravidelná slovesa tvoří otázku a zápor
stejně, ale S VÝJIMKOU DVOU SLOVES !!!

19 Jsou to slovesa: to be : WAS / WERE can : COULD

20 to be : WAS / WERE can : COULD / kud / I was in the garden.
She wasn´t with me. Where were you? can : COULD / kud / We could do the homework at school. He couldn´t write the letter. Could you help her?

21 PŘELOŽTE: Telefonovala mi včera. SHE PHONED ME YESTERDAY.
Hrál jsem počítačové hry. Zůstal jsem doma. Včera pršelo. Přijeli pozdě. Uvařila jsem ti večeři. Dívala se na televizi . Přestalo pršet. Šel jsem pěšky do školy. Navštívili jsme babičku. SHE PHONED ME YESTERDAY. I PLAYED COMPUTER GAMES. I STAYED AT HOME. IT RAINED YESTERDAY. THEY ARRIVED LATE. I COOKED DINNER FOR YOU. SHE WATCHED TV. IT STOPPED RAINING. I WALKED TO SCHOOL. WE VISITED OUR GRANNY.

22 PŘELOŽTE: Viděl jsem ho v kině. I SAW HIM IN THE CINEMA. Spadl z kola.
Dostali jsme nové knihy. Vstával jsem v 6.30. Snídali jsme v 7. Odešli jsme z domu v 7.30. Probudil jsem se pozdě. Dal jsem mu ty peníze. Nechal jsem to doma. Oblékl jsem si svetr. I SAW HIM IN THE CINEMA. HE FELL OFF HIS BIKE. WE GOT NEW BOOKS. I GOT UP AT 6.30. WE HAD BREAKFAST AT 7. WE LEFT HOME AT 7.30. I WOKE UP LATE. I GAVE HIM THE MONEY. I LEAFT IT AT HOME I PUT ON A SWEATER.

23 PŘELOŽTE: Kdes to koupil? WHERE DID YOU BUY IT? Kdy si s ním mluvil?
Kdy jste přijeli? Co jsi říkal? Proč jsi mu telefonovala? Hráli jste košíkovou? Kdy ses probudil? Kdy jsi vstával? Snídal jsi? Vzal sis ten lék? WHERE DID YOU BUY IT? WHEN DID YOU SPEAK TO HIM? WHEN DID YOU ARRIVE? WHAT DID YOU SAY? WHY DID YOU PHONE HIM? DID YOU PLAY BASKETBALL? WHEN DID YOU WAKE UP? WHEN DID YOU GET UP? DID YOU HAVE BREAKFAST? DID YOU TAKE THE MEDICINE?

24 PŘELOŽTE: Já jsem to neviděl. I DIDN´T SEE IT. Já jsem mu nic neřekla.
My jsme to nesnědli. Oni nehráli tenis. Já jsem mu netelefonoval. Oni nejeli autem. Včera nepršelo. Nebydleli jsme v hotelu. Neobědval jsem. Nešel jsem pěšky. I DIDN´T SEE IT. I DIDN´T TELL HIM ANYTHING. WE DIDN´T EAT IT. THEY DIDN´T PLAY TENNIS. I DIDN´T PHONE HIM. THEY DIDN´T GO BY CAR. IT DIDN´T RAIN YESTERDAY. WE DIDN´T STAY IN A HOTEL. I DIDN´T HAVE LUNCH. I DIDN´T WALK.


Stáhnout ppt "Minulý čas prostý."

Podobné prezentace


Reklamy Google