Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_434_Předpřítomný čas (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_434_Předpřítomný čas (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_434_Předpřítomný čas (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 8., 11. 3. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický jazyk, Předpřítomný čas ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

2 Anotace: Materiál určený pro žáky základní školy v předmětu anglický jazyk k prezentaci na interaktivní tabuli či dataprojektoru. Jedná se o výklad a procvičení tematické části předpřítomný čas prostý.

3 PRESENT PERFECT Předpřítomný čas vyjadřuje: čas, který se odehrál v minulosti, ale jeho důsledky jsou zřejmé v přítomnosti. Tom si zlomil ruku. děj, který začal v minulosti a stále trvá. Známe ho od zá ř í. často používané výrazy: - since = od (určité doby) - for = po určitou dobu - ever = někdy (v otázce), yet = ještě ne

4 PRESENT PERFECT předpřítomný čas Tvoříme pomocným slovesem HAVE (HAS) a příčestí trpným významového slovesa (koncovka -ED nebo 3. tvar u nepravidelných sloves). Tom has broken his arm. We have known him since September. She has called the police. Můžeme použít zkrácený tvar: ‘VE (‘S)

5 What has happened? 1.They.................... a ghost. (see) 2.He........................ a shower. (have) 3.I..........................my homework. (do) 4.Tina.....................the kitchen. (clean) 5.Tom...................... the dinner. (cook) 6.We........................ the book. (read) 7.You........................ the apple. (eat) have eaten have read has cooked has cleaned have done has had have seen

6 Doplň správný tvar slovesa TO HAVE Použij stažený tvar 1.We..... met the Queen. 2.Jane... read the book by Nesbo. 3.You..... written the letter. 4.They..... done their homework. 5.I..... spoken English. 6.My parents......... gone out. 7.He... watched football on TV. ‘s have ‘ve ‘s

7 PRESENT PERFECT - NEGATIVE předpřítomný čas - zápor Přidáme záporku NOT, můžeme použít zkrácené tvary HAVEN’T (HASN’T) I haven’t seen that film yet. They haven’t been to London. Jan hasn’t done his homework. Tina hasn’t tidied her room.

8 Převeď věty do záporu I’ve watched TV. He’s played rugby. Tom’s gone to London. Tina’s written a letter. They’ve got married. They haven’t got married. Tina hasn’t written a letter. Tom hasn’t gone to London. He hasn’t played rugby. I haven’t watched TV.

9 PRESENT PERFECT – QUESTION Předpřítomný čas - otázka Tvoří se záměnou slovosledu pomocného slovesa HAVE (HAS) a podmětu. Často se v ní vyskytuje slovo EVER Have you ever visited London? Has Phil ever seen the Matrix? What have you done?

10 Utvoř otázky Jane has gone to the cinema. Where...........................? Tom has washed the car. What.............................? I have bought a new T-shirt for Tom’s birthday. What.........................................? They have seen the film three times. How many times....................................? have they seen the film have you bought for Tom has Tom washed has Jane gone

11 Použité obrázky: www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_434_Předpřítomný čas (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google