Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DŮVOD SDĚLENÍ  Vyskytují se nesprávné postupy při řešení absence žáků ve vyučování  Základní školy vznesly opakovaně požadavek na zpracování postupu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DŮVOD SDĚLENÍ  Vyskytují se nesprávné postupy při řešení absence žáků ve vyučování  Základní školy vznesly opakovaně požadavek na zpracování postupu."— Transkript prezentace:

1

2 DŮVOD SDĚLENÍ  Vyskytují se nesprávné postupy při řešení absence žáků ve vyučování  Základní školy vznesly opakovaně požadavek na zpracování postupu při řešení daného jevu  Liberecký kraj připravuje materiál řešící tuto problematiku

3 OMLOUVÁNÍ  Postup při řešení neomluvené absence vychází z metodického pokynu MŠMT č.j.: 10 194/2002-14  Způsob omlouvání žáka ze školního vyučování stanoví školní řád  Evidence nepřítomnosti žáka je v kompetenci třídního učitele

4 OMLOUVÁNÍ  Žáka v účasti na vyučování omlouvá zákonný zástupce  V odůvodněných případech může škola požadovat na zákonném zástupci žáka úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti (potvrzení od lékaře ap.)  Při zvýšené omluvené nepřítomnosti se ověřuje její věrohodnost

5 NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST  Do součtu 10 vyučovacích hodin  Se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem řeší třídní učitel  Formou pohovoru, na který je dotyčný pozván prokazatelným způsobem (např. doporučený dopis)  Provede se zápis o pohovoru – uvede se dohodnutý způsob nápravy  Zákonný zástupce či zletilý žák zápis podepíše a obdrží jeho kopii

6 NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST  Nad 10 vyučovacích hodin  Ředitel školy svolává výchovnou komisi  Složení:  Ředitel školy  Zákonný zástupce žáka  Třídní učitel  Výchovný poradce  Zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí  Školní metodik primární prevence  Další osoby dle zvážení

7 NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST  Pozvání zákonných zástupců prokazatelným způsobem (např. doporučený dopis)  O jednání školní výchovné komise se provede zápis  Zákonný zástupce žáka zápis podepíše (neúčast nebo odmítnutí podpisu se v zápisu zaznamená)  Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu

8 NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST  Přesáhne 25 vyučovacích hodin  Ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací  Příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí  Nebo pověřenému obecnímu úřadu  Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy (zákon č. 359/1999 Sb.)

9 KONTAKT  Krajský metodik rizikového chování  Mgr. Petra Jirásková 485 226 637 petra.jiraskova@kraj-lbc.cz  Bc. Petra Krčmářová 485 226 639 petra.krcmarova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "DŮVOD SDĚLENÍ  Vyskytují se nesprávné postupy při řešení absence žáků ve vyučování  Základní školy vznesly opakovaně požadavek na zpracování postupu."

Podobné prezentace


Reklamy Google