Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační SCHŮZKA 19. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační SCHŮZKA 19. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Informační SCHŮZKA

2 Prezence ověření údajů podpis do prezenční listiny
kontakty na rodiče – aktuální telefon,

3 Kontakty ředitel: Mgr. Ing. Michal Šidák
třídní učitelka: Mgr. Dita Henzlová – kabinet 2. p. (Písemná a elektronická komunikace) zástupce třídní učitelky: Mgr. Radka Sirotková výchovná poradkyně: Mgr. Olga Sosová třída V1A – 2. p. (vedle kabinetu)

4 y učitelů: webové stránky třídy (spojovatelka) (sekretariát - po dobu školních prázdnin)

5 Bakaláři

6 Stravování Oběd – cena 27,-- Kč – platba hotově, trvalý souhlas s inkasem výběr ze 2 jídel odhlášení do h předchozího dne objednávka – čip v jídelně, internet pauza na oběd 30 minut otevírací doba jídelny 12:00 – 14:15 h

7

8 Omlouvání absence Omlouvání absence provádí třídní učitel. Ve zvláštních případech také zastupující třídní učitel. Žákům je omlouvána absence na základě omluvenky zapsané v omluvném listu. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák má povinnost oznámit do školy předem neznámou nepřítomnost nejdéle do 3 dnů od jejího počátku - osobně, em, telefonicky.

9 Oznámení absence nelze považovat za její omluvení.
Absence žáka musí být omluvena stanoveným způsobem nejpozději do tří pracovních dnů od nástupu do školy. Po tomto termínu je považována za neomluvenou. Neomlouvejte přes Bakaláře!

10 Pokud dosáhne absence žáka výše 100 hodin v daném pololetí, bude třídní učitel požadovat omluvenku (potvrzení) od lékaře. Předem známá nepřítomnost musí být oznámena předem dny uvolňuje třídní učitel, delší nepřítomnost ředitel školy – formulář na webu.

11 Rodinné důvody jsou omlouvány 1x za pololetí.
Ve studijním průkaze musí být zaznamenány všechny absence studenta a všechny musí být omluveny zákonným zástupcem studenta nebo lékařem a podepsány zákonným zástupcem studenta – platí pro studenty mladší osmnácti let.

12 V případě, že absence žáka v jednotlivém předmětu za jedno pololetí přesáhne % odučených hodin, případně nemá-li vyučující podklady pro klasifikaci, pak žáka neklasifikuje v daném klasifikačním období. Je nutno omluvit i pozdní příchod. Docházka do školy -7:50 h.

13 Pokud žák opouští školu během vyučování, předloží třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci) omluvný průkaz s odůvodněním absence. Pouze s podepsaným omluvným listem smí žák opustit školu. Nedovolené opuštění školy se považuje za porušení školního řádu.

14 Kázeňská opatření Napomenutí třídního učitele:
Opakované pozdní příchody na výuku. Důtka třídního učitele: 3x pozdní příchod na výuku nebo 1 – 2 neomluvené hodiny. Důtka ředitele školy: 6x pozdní příchod na výuku nebo 3 – 8 (opakovaně) neomluvených hodin. Dále za 3 – 35 neomluvených hodin v případě, že se jedná o souvislou (neopakovanou) absenci. Podmíněné vyloučení ze školy: Při opakované neomluvené absenci, která v rámci příslušného pololetí přesáhla 8 hodin, nebo při neomluvené absenci nad 35 hodin.

15 Občanské sdružení 150,-- Kč/rok
příspěvky na vybavení knihovny, startovné na soutěžích, odměny studentům, příspěvek na maturitní ples, příspěvek na kursy, přístup na školní wifi… členem je ten, kdo zaplatil členský příspěvek

16 Rada Školy vzejde z voleb
zástupci učitelů, rodičů, zletilých žáků, zřizovatele schvaluje Školní vzdělávací plán

17 akce školy 1. ročník – lyžařský kurs (cca 4 500 Kč)
2. ročník – poznávací exkurze k moři (cca Kč) 3. ročník – sportovní kurz (voda, kola, turistika, moře) V každém ročníku projektový týden.

18 Praxe 3.ročník – 4 týdny (květen) studenti si zajišťují sami
možno v místě bydliště

19 příspěvek na dojíždění
1x za 3 měsíce v okrese UL 100,-- Kč/měsíc mimo okres UL 200,-- Kč/měsíc bydliště vzdálené nad 30 km při neomluvené absenci, důtce ředitele školy, podmíněném vyloučení, snížené známce z chování, absenci nad 50 % se příspěvek nevyplácí

20 maturitní Ples vybírá se domluvená částka měsíčně - od ročníku – transparentní účet studenti si ples organizují sami finanční náročnost cca – Kč na studenta

21 Různé Krádeže – nenosit cenné věci. Řeší se pouze věci ukradené ze zamčené šatny, třídy. Potvrzení o studiu – 1. školní den razítka. Uvolnění z TEV – žádost (potvrzení od lékaře) – formulář na webu (donést 2. 9.). Na koncových hodinách žák nemusí být, v průběhu dne nesmí opustit školu.

22 Dysporuchy – posudek z PPP co nejdříve (maturity)
Vážné zdravotní problémy, které chci nahlásit pro poskytnutí 1. pomoci – epilepsie, srdeční vada, cukrovka… Opakované zdravotní problémy – migrény.. Studentský parlament - zástupci tříd se schází pravidelně s ředitelem školy

23 Finanční náročnost 1. ročník
učebnice – nekupovat předem!!!! občanské sdružení 150,-- Kč třídní fond – jednorázově 100,-- Kč balík papíru – na 4 roky adaptační pobyt

24 Adaptační pobyt 2. – 4. 9. 2013 2. 9. příchod do školy, po zahájení
školního roku společný odjezd Tisá – horolezecká chata platba do na transparentní účet

25 s sebou karimatka, prostěradlo, spacák, polštář
volnočasové oblečení do každého počasí pevná obuv – slaňování jednobarevné světlé triko k pomalování snídaně? nápoje psací potřeby

26 Děkuji za pozornost .


Stáhnout ppt "Informační SCHŮZKA 19. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google