Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef II. 1741 - 1780 - 1790.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef II. 1741 - 1780 - 1790."— Transkript prezentace:

1 Josef II. 1741 - 1780 - 1790

2 od 1765 (po smrti otce) - spoluvladař Marie Terezie a císař Svaté říše římské
přísná výchova v mládí v duchu osvícenství pragmatik (= nejvyšším cílem je užitečnost a praktický úspěch), vzdělaný, racionální, velmi pracovitý, skromný životní styl, vyvinutý smysl pro odpovědnost matčiny reformy považoval za nedostatečné a pomalé inkognito inspekční cesty po monarchii

3 Marie Terezie s nejstaršími dětmi

4 Po nástupu na trůn začal okamžitě tvrdě prosazovat převratné reformy – vydal přes 6 000 patentů
Sám sebe považoval za prvního úředníka státu Velká část jeho reforem narazila na odpor (šlechty a duchovenstva), řadu musel odvolat ještě před smrtí, některé zrušil jeho nástupce, bratr Leopold

5 Toleranční patent 1781 Dovolil poddaným veřejně vyznávat vedle římskokatolické víry víru protestantskou (luteránství a kalvínství) a pravoslavnou Nové svobody využil jen zlomek poddaných (do konce 18.stol. bylo 95 % obyvatelstva katolíci) Umožnil Židům přístup k dosud nepovoleným oblastem - studiu, řemeslům a povoláním, odstranil diskriminační ošacení, povolil jim usazovat se mimo ghetta, volnost židovského podnikání Josefův pragmatický přístup: náboženské uvolnění mělo podpořit ekonomiku

6 1781 zrušení klášterů které nevzdělávaly mládež, nevěnovaly se vědě či nepečovaly o nemocné zrušil téměř polovinu klášterů, měnil je na kasárna, nemocnice a chudobince /nenávratně ztraceno velké množství kulturních pokladů a knihoven ze 42 církevních svátků zrušil 15 fary přeměnil na články státní správy - faráři státem placení úředníci, kteří vedli matriky a šířili osvětu

7 klášter Zlatá Koruna po zrušení

8 zdravotní opatření - v každé vesnici porodní bába, v krajských městech lékaři, kteří měli potírat lidové pověry a bránit epidemiím zaváděl nemocnice, porodnice, sirotčince zákaz pohřbů v kostelech, zrušení hřbitovů uvnitř měst

9 Berní a urbariální patent
1781 zrušení nevolnictví Josefův patent s největším dopadem na obyvatelstvo i budoucí historický vývoj poddanství a robota zůstaly zachovány, ale poddaní měli právo volného pohybu, vybírat si povolání, uzavírat sňatky, studovat apod. důsledek: příliv českého venkovského obyvatelstva do poněmčených měst - to vedlo k rozvoji průmyslové revoluce a národnímu obrození Berní a urbariální patent převedení roboty na peněžní rentu Josefínský katastr soupis poddanské a panské půdy, její rovné zdanění

10 zemřel na tuberkulózu 2x ženatý, bezdětný neoblíben u dvora, duchovenstvem, šlechtou po zrušení nevolnictví nesmírně oblíben u venkovského obyvatelstva - obliba jména Josef!

11


Stáhnout ppt "Josef II. 1741 - 1780 - 1790."

Podobné prezentace


Reklamy Google