Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformy Marie Terezie a Josefa II."— Transkript prezentace:

1 Reformy Marie Terezie a Josefa II.
Dagmar Zemanová Zdroj: Zdroj:

2 Cíl reforem posílení státu a hospodářství centralizace germanizace
silná armáda Vysvětli jednotlivé body.

3 Tereziánské reformy Zdroj:

4 Posílení státu a centralizace
reformy státní správy: - zrušena samostatnost Zemí Koruny české - vytvořeny společné (centralizované) orgány - ve státní správě pracují profesionální úředníci - pravomoc zemských sněmů omezena Vysvětli pojem byrokracie.

5 Byrokrati Popiš dobový obrázek úřednické kanceláře.
Zdroj:

6 Hospodářské reformy zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté)
první papírové peníze (bankocetle) podpora podnikání – textilní, sklářské manufaktury, papírny ochrana před zahraniční konkurencí – cla sjednoceny míry a váhy celní unie = zrychlen pohyb zboží soupis půdy, domů a obyvatel - tereziánský katastr (jen půda poddaných) zlepšeno postavení poddaných proti zvůli šlechty. Proč nechala panovnice sepsat výměru půdy, domů a počet obyvatel? Existovala v té době již jména a příjmení?

7 Tolar Marie Terezie Popiš mince.
Zdroj:

8 Společenské reformy školská reforma: povinná šestiletá docházka
školy triviální na venkově (čtení, psaní, počty) školy hlavní ve městech (výuka v němčině) školy normální (učitelské ústavy) jezuité přišli o dohled nad školstvím (1773 jezuitský řád zrušen) Proč zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? Byla všude dodržována? Jak dlouho trvá v ČR povinná školní docházka?

9 Dobová škola – jak se děti učily?
Zdroj:

10 Soudní reformy sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích
zakázáno mučení Zdroj:

11 Selské povstání 1775 – velké nevolnické povstání na Náchodsku (v čele Antonín Nývlt - tažení na Prahu) poraženi u Chlumce nad Cidlinou Slyšel jsi někdy pořekadlo: Dopadli jako sedláci u Chlumce? Přečti si o tom více:

12 Robotní patent zmírnil robotu (pod vlivem povstání)
část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky další novinky v zemědělství – zdokonalilo se obdělávání půdy (pluh) nová plodina – brambory Odkud přišly do Evropy brambory? Zjisti, proč mají český název brambory. zvýšil se počet obyvatel  více daní  větší bohatství státu

13 Josefínské reformy Přečti na s. 20 v učebnici o osobnosti císaře Josefa II. Zdroj:

14 Toleranční patent říjen 1781
povoloval kromě katolického náboženství jiné církve: luteránství, kalvinismus, pravoslaví Zopakuj, co víš o těchto církvích. nekatolické církve ale nebyly rovnoprávné s katolickou (různá omezení) zlepšení postavení židovského obyvatelstva (studium, zaměstnání – dříve omezeno) Romové – dříve pronásledování, povoleno kočování Rozumíš pojmu kočování?

15 Toleranční patent V jakém jazyce je napsán? Text můžeš najít zde:
Zdroj:

16 Církevní reformy Josef II. měl velmi kritický vztah k církvi
1781 – zrušil všechny kláštery, které nepečovaly o nemocné nebo nevzdělávaly mládež z klášterů vznikaly kasárna, nemocnice, sklady ap. během rušení velké škody na majetku (ničení knih, nábytku, zabaveno bohatství)

17 Proč ve středověku vznikaly kláštery?
Zdroj: Proč ve středověku vznikaly kláštery? Zdroj: Zdroj:

18 Zrušení nevolnictví 1781 – druhý nejvýznamější zákon (tzv.patent)
zrušena povinnost žádat povolení k sňatku, odchodu na studie ap. zůstalo zachováno poddanství a robota (mírnější formy)

19 Patent o zrušení nevolnictví
Jakým jazykem je napsán? Zdroj:

20 Státní správa posílen úřednický aparát
sloučil Moravu a Slezsko – správní město Brno sloučil 4 města pražská vznik magistrátů ve městech centralizace soudnictví vydán Občanský zákoník - rovnost před zákonem omezena cenzura – svoboda tisku zrušil trest smrti

21 Josefínský katastr Připomeň si, co byl tzv. tereziánský katastr a proč vznikl. soupis poddanské i šlechtické půdy daně se měly platit i z panské půdy – NEPROŠLO Po smrti císaře byl nucen jeho bratr Leopold II. (1790 – 92) mnohé reformy zrušit – kromě patentu o zrušení nevolnictví. Jaké to mělo důsledky pro habsburskou monarchii?

22 Ukázka z katastru Zdroj:

23 Zajímavý odkaz http://www.mza.cz/indikacniskici/
Zde je možno vyhledat staré katastrální mapy.

24 Důsledky reforem Posílily postavení monarchie v Evropě – přidává se k velmocem Vzniká silný centralizovaný stát. Začátek vzniku občanské společnosti. Vysvětlil bys pojem občanská společnost? Jaké jiné druhy společnosti můžeš jmenovat?

25 Opakování Které reformy zavedla Marie Terezie a které Josef II?
povinná školní docházka zrušení trestu smrti městské magistráty soupis poddanské půdy jednotná měna povolení nekatolických církví zákaz mučení jednotné míry a váhy zrušení nevolnictví celní unie rušení klášterů

26 Opakování Správné odpovědi
Které reformy zavedla Marie Terezie (MT) a které Josef II. (J)? povinná školní docházka MT zrušení trestu smrti J městské magistráty J soupis poddanské půdy MT jednotná měna MT povolení nekatolických církví J zákaz mučení MT jednotné míry a váhy MT zrušení nevolnictví J celní unie MT rušení klášterů J


Stáhnout ppt "Reformy Marie Terezie a Josefa II."

Podobné prezentace


Reklamy Google