Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Marie Terezie a Josef II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.111 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace České země za vlády Marie Terezie a Josefa II.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva
na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], ISBN

5 Zdroje – literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s. ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2 [online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Joseph_II_Portrait_with_crown.jpg Obrázek č. 3 [online].[cit ]. Dostupné z:

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 6 [online].[cit ]. Dostupné z:

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8 [online]. [cit ] Dostupné z: Obrázek č. 9 [online]. [cit ]. Dostupné z:

9 Marie Terezie a Josef II.

10 Marie Terezie – 1740 – 1780 Na trůn mohla nastoupit díky Pragmatické sankci vydané jejím otce Karlem VI. roku 1713. Jejím manželem byl František I. Štěpán Lotrinský, císař Svaté říše římské v letech 1745 – 1765. Obr. 1 – Karel VI Obr. 2 – František I. Štěpán Lotrinský

11 Marie Terezie – 1740 – 1780 Obr. 3 – Marie Terezie Obr. 4 – Marie Terezie

12 Marie Terezie – války o rakouské dědictví 1740 – 1748
Hlavní zájem o naše území měli bavorský kurfiřt Karel Albrecht a pruský král Fridrich II. Ve dvou Slezských válkách získal Fridrich II. Slezsko. Roku 1741 vtrhl na naše území Karel Albrecht a nechal se korunovat českým králem. Marie Terezie byla korunována až po jeho vyhnání z Prahy roku 1743. Konec války byl stvrzen roku 1748 v Cáchách.

13 Marie Terezie – války o rakouské dědictví 1740 – 1748
Obr. 5 – Karel Albrecht Obr. 6 – Fridrich II.

14 Marie Terezie – Sedmiletá válka 1756 – 1763
Válka byla mezi Pruskem + Velkou Británií a na druhé straně byly Habsburská monarchie, Francie, Rusko. Během války byly Čechy obsazeny pruskými vojsky. Roku 1757 byla pruská vojska poražena u Kolína a roku 1758 u Domašova nad Bystřicí. Válka byla ukončena uzavřením mírových smluv v Paříži roku 1763 a byla potvrzena ztráta Slezska.

15 Marie Terezie – zavedení povinné školní docházky
1774 vydán Všeobecný školní řád – zavedena povinná školní docházka od 6 do 12 let, školy byly rozděleny na tři druhy. 1)Triviální – i na venkově a malých městech, učilo se číst, psát, počítat, náboženství, základní pracovní dovednosti, atd. 2)Hlavní – 3-4 roky, ve městech, učila se navíc latina, zeměpis, dějepis, kreslení, geometrie, základy industriální výroby 3)Normální – v zemských hlavních městech, 4leté, něco jako dnešní gymnázium

16 Marie Terezie – zavedení povinné školní docházky
Vyučovacím jazykem byla němčina, česky se učilo pouze na triviálních školách, pokud tam byla převaha českých dětí. Obr. 7 - Johann Ignaz Von Felbiger, autor Všeobecného školního řádu

17 Josef II. - 1780 – 1790 Roku 1765 se stal císařem Svaté říše římské
1781 – Toleranční patent – kromě katolického povolena i nekatolická náboženství 1781 – Patent o zrušení nevolnictví – zůstala robota, lidé měli právo stěhovat se, uzavírat manželství, dávat děti do škol, atd. V letech 1772 – 1773 se podílel s Pruskem a Ruskem na prvním dělení Polska – zisk Bukoviny.

18 Josef II – 1790 Obr. 8 – Josef II Obr. 9 – Toleranční patent

19 Kvíz 1. Pragmatická sankce znamenala
a) povolení i jiných náboženství kromě katolického b) zrušení nevolnictví c) možnost nástupu na trůn i pro ženu 2. Ve válce o rakouské dědictví ztratila Marie Terezie a) Rakousko b) Čechy c) Slezsko

20 Kvíz 3. Povinná školní docházka byla zavedena a) od 6 do 14 let
b) od 6 do 15 let c) od 6 do 12 let 4. Školy byly rozděleny na a) triviální, hlavní, normální b) triviální, hlavní, střední c) primární, hlavní normální

21 Kvíz 5. Toleranční patent znamenal a) povolení zvyšovat daně
b) povolení vybrat si za vyučovací jazyk češtinu c) povolení i jiných náboženství kromě katolického 6. Patent o zrušení nevolnictví byl vydán roku a) 1764 b) 1780 c) 1781

22 Kvíz 7. Pragmatickou sankci vydal a) roku 1740 Karel VI.
b) roku 1713 Karel VI. c) roku 1713 Josef II. 8. Čeština jako vyučovací jazyk byla a) na všech školách b) na triviálních školách s převahou českých dětí c) na triviálních školách

23 Kvíz 9. Josef II. byl a) nejdříve králem českým
b) nejdříve císařem Svaté říše římské c) králem i císařem se stal zároveň 10. Toleranční patent byl vydán roku a) 1764 b) 1780 c) 1781


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google