Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARIE TEREZIE (1740 – 1780) VY_32_INOVACE_146.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARIE TEREZIE (1740 – 1780) VY_32_INOVACE_146."— Transkript prezentace:

1 MARIE TEREZIE (1740 – 1780) VY_32_INOVACE_146

2 císařovna zavedla v r povinnou školní docházku pro děti od let daně platila i vrchnost snížila robotu na 3 dny v týdnu zrušila útrpné právo a tělesné tresty budovala stálé vojsko a pevnosti měnová reforma, sčítání lidu

3 Mladá Marie Terezie

4 Marie Terezie s rodinou

5 ZAJÍMAVOST Život Marie Terezie
V roce 1736, ve svých devatenácti letech, se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství, Františka I. Lotrinského (zamiluje se do něj přitom již ve svých pěti letech, přestože jde v podstatě o sňatek, domluvený Karlem VI.). V roce 1740 se pak Marie Terezie na základě tzv. pragmatické sankce ujímá moci nad habsburskou monarchií – její nástupnictví ale hned vzápětí zpochybní několik zájemců o země monarchie: pruský král Friedrich II. už v prosinci roku 1740 zaútočí na Slezsko, další útoky pak přicházejí ze strany bavorského kurfiřta Karla Albrechta, Francie či Saska – začíná tzv. válka o dědictví rakouské (1740–48). Tato válka promění zprvu nejistou a bezmocně působící ženu v hrdou, panovačnou a ctižádostivou panovnici, nepochybující o své vyvolenosti a odpovědnosti za země monarchie – Marie Terezie se ukáže jako nepoddajná, statečná a odpovědná vládkyně, přestože během bojů přijde o Slezsko, Kladsko a Parmu. Zbytek říše se jí ale podaří uchovat pro habsburskou dynastii. Od roku 1741 je přitom Marie Terezie i uherskou královnou(koru­nována 25. června roku 1741 v Prešpurku) a od roku 1743 (korunována 12. května roku 1743 v pražském chrámu sv. Víta ) českou královnou. Její manžel František I. Štěpán Lotrinský je pak v roce 1745 zvolen římským císařem. V padesátých létech 18. století vede Marie Terezie další válku – poté, co se jí podaří, prostřednictvím hlavního rádce v zahraničněpo­litické oblasti knížete Kounice- Rietberga, uzavřít s Francií protipruskou koalici, probíhá v letech 1756–63 tzv. sedmiletá válka, v níž Prusko uhájí své slezské državy i své velmocenské postavení v Evropě.

6 V roce 1765 umírá František I
V roce 1765 umírá František I. Štěpán Lotrinský – po jeho smrti pak Marie Terezie (kterou manželova smrt hluboce zasáhne) učiní svým spoluvládcem (a nástupcem) svého nejstaršího syna Josefa II. – jeho a Kounicovu nátlaku pak v roce 1772 ustoupí, když se rozhodne účastnit se tzv. prvního dělení Polska (tento akt si pak bude až do smrti vyčítat). Stejně tak nechá syna jednat v roce 1778, kdy Josef II. svým pokusem o připojení Bavorska k habsburské říši, vyvolá rakousko-pruskou válku o bavorské dědictví (1778–79). Co se týče vnitřních záležitostí habsburské monarchie, císařovna Marie Terezie, přinucena neutěšeným hospodářským stavem habsburských zemí a zároveň ovlivněna novými myšlenkovými proudy (osvícenstvím), začíná ve druhé polovině čtyřicátých let 18. století s postupným zaváděním osvícenských reforem – po sedmileté válce pak tyto reformy zasáhnou habsburskou monarchii ještě mnohem šířeji – habsburská říše je centralizována a byrokratizována, jsou zaváděny reformy soudnictví (politická správa je oddělena od správy soudní), stavy jsou zbaveny svého vlivu na zemské úřady, je zavedena jednotná měna v celé monarchii, jsou vytvořeny tereziánské katastry, vydán robotní patent a velká změna se děje i ve školství, kde je zavedena povinná školní docházka. Ke znatelným změnám dochází i v hospodářské oblasti. Co se týče života rodinného, s Františkem I. Štěpánem má Marie Terezie šestnáct dětí, které stojí na počátku habsbursko-lotrinské dynastie. Jsou to Marie Alžběta, Marie Anna, Marie Karolina, Josef II., Marie Kristýna, Marie Alžběta, Karel Josef, Marie Amálie, Leopold II., Marie Karolina, Johanna, Marie Josefa, Marie Karolina, Ferdinand, Marie Antoinetta a Maxmilián František. Marie Terezie umírá 29. listopadu roku 1780

7 Reformy Marie Terezie Za vlády Marie Terezie došlo k významným reformám v soudnictví, finančnictví a školství, k celním úpravám, k zakládání manufaktur a k rozvoji průmyslové výroby. Budovaly se nové cesty, zlepšovalo poštovní spojení, byla zavedena jednotná soustava měr a vah, jednotná měna.

8

9 JOSEF II. (1780 – 1790)   r.1781 vydal toleranční patent , kterým zrušil náboženskou nesvobodu (lidé mohli vyznávat i jiné náboženství) r.1781 zrušil nevolnictví (všichni byli svobodní občané) podporoval rozvoj výroby a obchodu omezil moc katolické církve

10 Josef II.

11 Doplň významné reformy a změny, které tito panovníci během své vlády zavedli.
Josef II. Marie Terezie

12


Stáhnout ppt "MARIE TEREZIE (1740 – 1780) VY_32_INOVACE_146."

Podobné prezentace


Reklamy Google