Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II."— Transkript prezentace:

1 VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II.
Osvícenský absolutismus v praxi

2 1. Marie Terezie 1740 -1780 královna česká a uherská
manželka císaře Františka Štěpána Lotrinského matka 16 dětí reformovala habsburskou monarchii

3 2. Válka o dědictví rakouské
Po svém nástupu na trůn roku 1740 musela obhájit své právo na vládu ve válce s pruským králem Fridrichem II. Ztratila území bohatého Slezska, ale trůn uhájila. Později se neúspěšně snažila získat Slezsko válkami zpět. Při dělení Polska získala náhradou Halič.

4 3. Reformy Marie Terezie Habsburská monarchie byla ve špatném stavu.
Země byla na pokraji bankrotu. Každá část měla vlastní úřady, měnu, cla, jazyk… Bylo nutné provést změny, ovlivněné myšlenkami osvícenců.

5 3.1. Reformy hospodářské Podpora zakládání manufaktur
Zavedení jednotných měr a vah Zavedení jednotné měny Sčítání obyvatelstva Jak mohla tato opatření přispět k rozkvětu rakouského hospodářství?

6 3.2. Reformy správní a soudní
Všechny úřady byly řízeny z Vídně. Němčina se stala úředním jazykem. Byla zrušena vnitřní cla. Byl vydán nový trestní zákoník. Bylo zakázáno mučení při výslechu. Úřady vykonávají placení úředníci.

7 3.3. Reforma vojenská Byla zřízena stálá armáda.
Vojenská služba trvala 14 let. Výcvik probíhal podle pruského vzoru. Byly budovány pevnosti. Která pevnost, později věznice, se neblaze „proslavila“ v době 2.světové války?

8 Pevnost Terezín pevnost nikdy nesloužila k obraně státu ve válce
na začátku 1.sv. války v ní zemřel atentátník G. Princip v době 2.sv. války zde byl koncentrační tábor pro evropské židy

9 3.4. Reforma školská Roku 1774 byla zavedena povinná školní docházka.
Děti ve věku 6 – 12 let se učily číst, psát, počítat, náboženství a základy zemědělských prací. Vznikaly odborné školy pro vojáky, učitele, úředníky, inženýry…

10 4. Selské povstání 1775 Rostla nespokojenost poddaných.
Šířily se zprávy, že Marie Terezie zrušila nevolnictví, ale šlechta to tají. V Čechách vypuklo povstání sedláků.Byly přepadány zámky, páleny listiny… Povstání bylo potlačeno armádou u Chlumce nad Cidlinou. Byl vydán robotní patent – robota měla trvat jen tři dny v týdnu.

11 5. Děti Marie Terezie Josef II. – nejstarší syn,po smrti svého otce spoluvladař MT, vzdělaný a schopný panovník, pragmatik, vládl v letech 1780 – 1790. Leopold II. – druhorozený syn, vládl po Josefovi II. v letech 1790 – 1792. Marie Antonie (Antoinetta) – manželka francouzského krále Ludvíka XVI., popravená roku 1793

12 Rodina Marie Terezie Marie Antoinetta Josef II.

13 6. Reformy Josefa II. Byly radikálnější než reformy jeho matky.
Byly ovlivněny jeho snahou proměnit stát na dobře fungující stroj. Rušil kláštery, budovy měnil na kasárna, nemocnice. Některé z reforem vyvolaly odpor a byly po jeho smrti zrušeny.

14 6.1. Toleranční patent Vydán roku 1781
Povoloval hlásit se i k jiné křesťanské církvi než katolické – kalvínské, luteránské, pravoslavné. Umožnil příchod odborníků z jiných zemí a evangelíkům hlásit se ke své víře.

15 6.2. Zrušení nevolnictví Vydán roku 1781.
Poddanství a robota zůstaly zachovány. Poddaný byl zbaven osobní závislosti na vrchnosti. Mohl se stěhovat, uzavřít manželství,vystudovat řemeslo či školu,pracovat v manufaktuře.

16 6.3. Důsledky reforem? Rozvoj podnikání, vzrostl počet manufaktur.
Čeština proniká z venkova do poněmčených měst. Vyrůstá nová generace české inteligence. Začíná národní obrození v Čechách.

17 Význam vlády Marie Terezie a Josefa II. pro české země
Zlepšilo se postavení poddaných. Klesl význam českých úřadů. Vzrostla gramotnost a vzdělanost obyvatelstva. Byly vytvořeny podmínky pro počátek národního obrození.


Stáhnout ppt "VLÁDA MARIE TEREZIE A JOSEFA II."

Podobné prezentace


Reklamy Google