Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II."— Transkript prezentace:

1 Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Osvícenský absolutismus
absolutismus ovlivněný některými myšlenkami osvícenců: lid pojímán jako objekt péče státní moci, práce je zdrojem bohatství, panovník se má věnovat hospodářským otázkám, panovníci prosazují reformy mají modernizovat říši, odstranit zaostalost, společenskou kritiku režimu a zajistit osobní moc panovníka Fridrich II. Veliký Kateřina II. Veliká

3 Osvícenský absolutismus Marie Terezie (1740-1780)
Marie Terezie - nastoupila díky pragmatické sankci Karla VI. - zdědila slabý stát i armádu, mnohonárodnostní monarchii hrozící rozpadem

4 Pragmatická sankce podepsaná Karlem VI.

5 Habsburská monarchie od poloviny do konce 18. století

6 Války o dědictví rakouské (1740 –1748) – proti M. T
Války o dědictví rakouské (1740 –1748) – proti M. T. stálo Prusko, Bavorsko, Španělsko, Francie (důvodem války bylo odmítnutí nástupnictví Marie Terezie a pragmatické sankce a územní nároky pruského krále Fridricha II. ve Slezsku) cílem bylo rozdělit území, hlavně Čechy, pruský král Friedrich II. se zmocnil průmyslového Slezska ( bavorský kurfiřt se 1741 nechal korunovat se souhlasem českých stavů za českého krále = od té doby trvalá nedůvěra Marie Terezie k Čechům; pomohly jí Uhry, proto si vymohly ústupky)

7 Sedmiletá válka ( ) o znovuzískání Slezska – neúspěch, oslabenému Prusku přišel na pomoc ruský car Petr III. (vyznamenali se generál Laudon a Leopold Daun) Leopold Josef Maria von Daun -významný rakouský vojevůdce Ernst Gideon von Laudon - rakouský vojevůdce, jeden z největších vojevůdců 18. století

8 Reformy monarchie – cílem bylo posílit stát, hospodářství, armádu; centralizace, germanizace
Centralizace – těsnější spojení všech zemí, hlavní úřady přesunuty do Vídně (na místa šlechticů dosazeni profesionální c. k. úředníci), jednotný jazyk němčina reforma berní: daně odváděli nejen poddaní, ale i vrchnost (sčítání lidu obyvatel českých zemí; tereziánský katastr – nový soupis půdy s daňovým výměrem) reforma soudní a správní: Nejvyšší soudní dvůr ve Vídni – kvalifikovaní soudci; Tereziánský trestní zákoník - zakázáno mučení obviněných a bití poddaných

9 (provedena tzv. raabizace = část vrchnostenské
reforma hospodářská, finanční a sociální: podpora podnikání – textilní manufaktury – a ochrana před zahraniční konkurencí, zavedení cla na výrobky z jiných zemí; jednotná měna – tolarová a zlatková (1 tolar = 2 zlaté), první papírové peníze (bankocetle), sjednoceny míry a váhy, stavby nových silnic; urbariální patent = upraveno a zlepšeno postavení poddaných robotní patent zmírnil robotu - 3 dny v týdnu (provedena tzv. raabizace = část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky, poddaní získali větší motivaci, zlepšilo se obdělávání půdy (pluh), pěstování brambor (brambory? - z Ameriky přes Braniborsko) reforma vojenská: (podle pruského vzoru) odvody, jednotný výcvik, uniformy, výzbroj = růst nákladů, stavba vojenských pevností Bankocetle z roku 1762

10 70. léta 18. století nová vlna odporu proti nevolnictví a robotě
školská reforma: 1774 školský řád (vliv osvícenství + Komenský) povinná šestiletá docházka; školy triviální na venkově, školy hlavní ve městech (místo latinsky se učí německy, jezuitům odňaty střední školy i univerzita; 1773 zrušen papežem jezuitský řád) 70. léta 18. století nová vlna odporu proti nevolnictví a robotě velké nevolnické povstání v severovýchodních Čechách Antonín Nývlt, tažení na Prahu, poraženi u Chlumce nad Cidlinou robotní patent zmírnil robotu (viz výše) Selská povstání v 17. a 18. století

11 Manžel Marie Terezie - František Štěpán Lotrinský (císař římské říše) ale do jejího vladaření nezasahoval, byl úspěšný podnikatel - 16 dětí (z nichž pouze 11 se dožilo dospělosti) - po smrti svého manžela se již M. T. neprovdala a až do konce života chodila v černém oblečení, své šaty a šperky rozdala dcerám - smrtí Marie Terezie končí habsburská dynastie, nastupuje habsbursko-lotrinská

12 Rodina Marie Terezie 1755 1764

13 Josef II. nejstarším synem Marie Terezie, pokračoval v osvícenských reformách své matky 1781 vydal toleranční patent (zákon)- zrušení náboženské nesvobody – lidé mohli vyznávat i jiné náboženství než jen katolické - zrušil téměř polovinu klášterů (ponechal pouze ty, které se věnovaly výchově mládeže a ošetřování nemocných) ze zrušených klášterů vybudoval nemocnice a sirotčince, zrušil také řadu církevních obřadů 1781 vydal patent o zrušení nevolnictví - z poddaných se stali svobodní občané - mohli se stěhovat, vdávat a ženit, věnovat jakémukoli řemeslu, posílat své děti na studia - nadále však museli robotovat

14 Od 1764 vládl Josef II. po boku své matky Marie Terezie, když byl ve Frankfurtu zvolen císařem Svaté říše římské. Koruna Josefa II.

15 Další reformy: zrušení cenzury (později ji znovu obnovil, ale podstatně omezenou), zrušení trestu smrti založení sítě nemocnic, porodnic, nalezinců a blázinců zlepšení postavení židů zřízení tajné policie atd. Josef II. vydal přes výnosů (téměř 2 za den) - mnoho z nich později zrušeno (některé ještě za jeho vlády, jiné později)

16 Výsledek reforem Marie Terezie a Josefa II:
- uvolněním cenzury nastává kulturní rozmach – začátek národního obrození (zároveň se stupňuje tlak germanizace – úřady, školy) - rozvoj kapitalistického podnikání Toleranční patent

17 Kontrolní otázky 1. Čemu říkáme osvícenský absolutismus? 2. Které osvícenské panovníky znáte? 3. Jak se jmenoval dokument, díky němuž se Marie Terezie stala panovnicí? 4. Kdo zpochybnil její nástupnictví? 5. Které války Marie Terezie vedla? S jakým výsledkem? 6. Jaké reformy v říši uskutečnila? Proč? 7. Čemu říkáme tereziánský katastr? 8. Jak skončilo velké povstání nevolníků v roce 1775? 9. Které reformy uskutečnil Josef II.? 10. Jaké byly výsledky reforem Marie Terezie a Josefa II.?

18 Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Mandelová, Helena a kol.: Novověk I (Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia). Kartografie, Praha 1996 Sochrová, Marie:Dějepis v kostce II. Fragment, Praha 1998 cs.wikipedia.org/wiki/


Stáhnout ppt "Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II."

Podobné prezentace


Reklamy Google