Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osvícenství Marie Terezie Josef II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osvícenství Marie Terezie Josef II."— Transkript prezentace:

1 Osvícenství Marie Terezie Josef II.

2 Osvícenství V druhé polovině 18. století se začaly hroutit staré náboženské představy a uspořádání světa řízeného Bohem. Z Anglie a Francie se začaly šířit nové názory o životě a o přírodě. Učenci chtěli „osvítit“ lid, proto se jim začalo říkat osvícenci. Hlásali že: Šlechta i králové se mají starat o své poddané Každý člověk (bohatý i chudý) má mít stejná práva Všichni lidé jsou si rovni Věřili v sílu lidského rozumu. Kritizovali nesnášenlivost a zpátečnictví katolické církve. Pokrok spatřovali ve vzdělání.

3 Osvícenství se začalo šířit i do vládnoucích kruhů, ovlivňovalo i některé panovníky. Tito panovníci pak začali provádět změny v řízení státu a životě lidí - těmto změnám říkáme reformy (např. vydávali nové zákony, vyhlášky, rušili staré nevyhovující předpisy). Mnohé z těchto změn omezovaly moc církve. Marie Terezie Josef II

4 Zápis do sešitu Osvícenství V druhé polovině 18. století se do našich zemí začal z Anglie a Francie šířit nový druh myšlení- osvícenství. Osvícenci - hlásali, že všichni lidé jsou si rovni, mají stejná práva - hlásali, že šlechta a panovníci by se měli starat o své poddané - věřili v sílu lidského rozumu - kritizovali církev za nesnášenlivost a zpátečnictví - pokrok spatřovali ve vzdělání a osvětě Někteří panovníci pod vlivem těchto myšlenek začali provádět osvícenské změny- reformy, často omezovali moc církve. Osvícenští panovníci v habsburské monarchii: Marie Terezie Josef II.

5 Císařovna Marie Terezie
Velmi vzdělaná a energická panovnice. Po mnoha prohraných válkách začala budovat stálé vojsko a stavět silné pevnosti. Nařídila, aby daně odváděli nejen poddaní, ale i vrchnost. Ulehčila život poddaných- snížila robotu na 3 dny v týdnu. Omezila moc šlechty- zakázala mučení obviněných a bití poddaných. 1774 zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Postarala se o výstavbu silnic, čímž oživila obchod. Se svým manželem založila velké dílny. Zavedla pravidelné poštovní spojení.

6 Střípky ze života Marie Terezie
Byla jedinou dědičkou habsburských zemí. Se svým manželem Františkem Štěpánem, kterého velmi milovala, měla 16 dětí (z nichž pouze 11 se dožilo dospělosti). Přísně dbala na výchovu svých dětí. Po smrti svého manžela se již neprovdala a až do konce života chodila v černém oblečení, své šaty a šperky rozdala dcerám.

7 Rodina Marie Terezie 1755 1764

8 Marie Terezie Byla první z osvícenských panovníků.
Zápis do sešitu Marie Terezie Byla první z osvícenských panovníků. Reformy zavedení povinné školní docházky - snížení roboty poddaných na 3 dny v týdnu - daně musí platit i vrchnost - zákaz bití a mučení obviněných a poddaných - vybudovala stálé vojsko a silné pevnosti

9 Josef II. Byl nejstarším synem Marie Terezie, pokračoval v osvícenských reformách své matky vydal toleranční patent (zákon), kterým zrušil náboženskou nesvobodu – lidé mohli vyznávat i jiné náboženství než jen katolické. Zrušil téměř polovinu klášterů (ponechal pouze ty, které se věnovaly výchově mládeže a ošetřování nemocných). Ze zrušených klášterů vybudoval nemocnice a sirotčince. Zrušil také řadu církevních obřadů. V tomtéž roce vydal patent o zrušení nevolnictví. Z poddaných se stali svobodní občané, kteří se mohli stěhovat, vdávat a ženit, věnovat jakémukoli řemeslu, posílat své děti na studia. Nadále však museli robotovat.

10 Josef II vydal za svého života přes 6 000 výnosů (téměř 2 za den)
Josef II vydal za svého života přes výnosů (téměř 2 za den). Mnoho z nich bylo později zrušeno (některé ještě za jeho vlády, jiné později). K dalším reformám mimo jiné patřilo: zrušení trestu smrti, založení sítě nemocnic, porodnic, nalezinců a blázinců, zlepšení postavení židů, založení tajné policie atd. Mnohá z nařízení však byla nesmyslná, např. zákaz pohřbívání mrtvých v rakvích (mělo omezit těžbu dřeva).

11 Střípky ze života Josefa II
Josef II byl 2x ženatý. Poprvé s Isabellou Parmskou, kterou hluboce miloval, ale která jeho city neopětovala (po dvou letech manželství zemřela), podruhé s Marií Josefou Bavorskou. Do druhého sňatku byl přinucen svou matkou Marií Terezií. Svou druhou manželku nemiloval, manželství netrvalo dlouho, po třech letech i druhá Josefova manželka zemřela. S první manželkou měl dvě dcery, z nichž se ani jedna nedožila dospělosti. Byl jedním z mála Habsburků, který uměl česky. Býval označován „selským císařem“, protože zrušením nevolnictví velmi ulehčil život lidem na vesnici. Nenáviděl dvorní okázalosti – zakázal klekat před panovníkem a líbat mu ruku. Zemřel částečně i vlivem přepracování ve věku 48 let.

12 Josef II Byl osvícenský panovník, nejstarší syn Marie Terezie.
Zápis do sešitu Josef II Byl osvícenský panovník, nejstarší syn Marie Terezie. Reformy - toleranční patent- povolil i jiná náboženství než katolické, zrušil řadu církevních obřadů - patent o zrušení nevolnictví - všichni lidé byli prohlášeni svobodnými občany (mohli se volně stěhovat, studovat, vdávat a ženit). Stále ale museli robotovat. - zrušil mnoho klášterů (ponechal pouze ty, které vychovávaly mládež a staraly se o nemocné), vybudoval z nich nemocnice a sirotčince

13 Otázky: Jak se jmenovalo pokrokové učení, které se k nám začalo šířit z Francie a Anglie v 2. polovině 18. století? Co hlásalo? Jak se jmenovali panovníci, kteří byli ovlivněni tímto učením? Které reformy provedla Marie Terezie? Jaký byl příbuzenský vztah mezi Marií Terezií a Josefem II.? Jaké reformy provedl Josef II.? Co to je „toleranční patent“?

14 Použité prameny Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ, Nová škola
Čítanka pro 4. a 5. ročník, Nová škola Dětská ilustrovaná encyklopedie Má vlast, Slovart přístupné k , přístupné k , přístupné k


Stáhnout ppt "Osvícenství Marie Terezie Josef II."

Podobné prezentace


Reklamy Google