Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovídej na otázky, hledej v textu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovídej na otázky, hledej v textu."— Transkript prezentace:

1 Odpovídej na otázky, hledej v textu.
Císař Josef II. Odpovídej na otázky, hledej v textu.

2 Životopis Jak se jmenovala matka Josefa II. ?
Josef II. se narodil dne 13. března roku 1741 ve Vídni do habsbursko-lotrinské rodiny. Byl to nejstarší syn Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského. Protože to byl následník trůnu, jeho výchova a vzdělání měly poměrně vysokou úroveň. Po smrti otce roku 1765 byl jmenován římskoněmeckým císařem a spoluvládcem své matky. Stal se osvícencem (uplatňoval reformy), ale radikálnost jeho názorů vedla k rozporům mezi ním a matkou. Po smrti Marie Terezie 29. listopadu 1780 se ujal vlády v monarchii, stal se českým a uherským králem. Jeho vládou pokračoval osvícenský absolutismus a nedokonalý rakouský centralismus. Osvícenský absolutismus byl způsob vlády, kdy absolutistický panovník (vládnoucí sám, podle vlastní vůle a bez omezení) uplatňoval reformy. Rakouský centralismus znamenal, že Rakousko bylo centrem Habsburské říše a vše se řídilo odsud. Josef však chtěl, aby tato centralizovaná říše byla jednotná, spravovaná všemocným státním aparátem, v jehož čele by stál panovník (tedy on sám). Ten by potom rozhodoval o všech důležitých otázkách. Pokračoval tedy v úsilí o centralizaci a postátnění správy monarchie, které již započala Marie Terezie. Proto zavedl mnohé reformy, mnohem odvážnější než reformy své matky. Jak se jmenovala matka Josefa II. ?

3 Reformy KULTURNÍ REFORMY Dne roku 1781 vydal toleranční patent. Rušilo se jím výsadní postavení katolické církve. Stoupenci nekatolických náboženství tak nesměli být nadále pronásledováni a měli stejná práva jako jiní občané. Například směli vlastnit majetek, provozovat živnost, studovat, vykonávat veřejné funkce atd. Toleranční patent byl tedy prostředkem náboženské tolerance. Přesto Josef II. ponechal katolicismu výsadní postavení v církevní správě a školství. Podřídil však církev státnímu dohledu a odňal jí cenzuru (kontrolu informací a materiálů určených k uveřejnění). Výchovu kněží převedl do generálních seminářů (ústavů pro vzdělávání kněží) a tím do rukou státu. Navíc zrušil četné kláštery, a tak zůstaly většinou jen kláštery vykonávající užitečnou činnost – tedy kláštery zabývající se výchovou mládeže, ošetřováním nemocných, zemědělstvím a podobně. Tím vším se výsadní postavení církve v této říši definitivně zrušilo. Josef zrušil také řadu „neosvíceneckých“ obřadů. Těmi bylo například pověrečné vyzvánění nebo konání procesí při nedostatků vláhy či naopak při bouřích. Které kláštery Josef II. nezrušil?

4 REFORMY HOSPODÁŘSKÉ A SPOLEČENSKÉ
Dne vydal patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Poddaný se tak stal osobně svobodným a mohl se stěhovat, uzavírat sňatky, učit se a vzdělávat bez povolení vrchnosti. Robota zůstala pouze v podobě daně za propůjčení půdy. Osobní postavení poddaných se tak zlepšilo. Berní a urbariární reforma snižovala poddaným daně a nahrazovala robotu peněžními a naturálními dávkami. Vstoupila v platnost v listopadu 1789, s přechodnou jednoroční lhůtou, kdy poddaní měli ještě robotovat, ale za mzdu. Tato reforma byla po jeho smrti zrušena. V kterém roce vydal Josef II. Patent o zrušení nevolnictví?

5 REFORMY VE SPRÁVĚ STÁTU
Josef II. spojil v jeden celek Slezsko a Moravu, přičemž do jejího čela postavil město Brno. Dále sjednotil Prahu, která byla doposud rozdělena na jednotlivá města. Těmi byly Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Vydal občanský zákoník a zrušil trest smrti. Omezil cenzuru, například vědecká díla neměla podléhat cenzuře vůbec. Nechal zreorganizovat univerzity, zřídil úřednické magistráty, zakládal manufaktury… Které město se stalo hlavním pro spojenou Moravu a Slezsko?

6 Zajímavosti Josef II. chtěl vše řídit a kontrolovat sám. Proto rád a hodně cestoval inkognito pod jménem hrabě Falkenstein, přičemž se seznamoval s realitou na vlastní oči. Poddaní ho měli rádi, protože se snažil zlepšit jejich postavení a to se mu také povedlo. U českého lidu získal velké sympatie. Češi si ho hrdě nazvali „selským císařem“. Jak nazývali Češi císaře Josefa II?

7 Císař Josef II.

8 Koruna císaře Josefa II.

9 Socha Josefa II. v Uničově

10 Pevnost Josefov

11 Prameny a odkazy: Autor materiálu: Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
P. Čornej, J.Lockerová, P.Major. Panovníci českých zemí. Praha , Fragment., 2003 ¨J. Lněničková. České země v době osvícenství. Praha,, Albatros, 1995. Tento soubor je volné dílo, protože doba ochrany majetkových autorských práv již vypršela. To platí ve Spojených státech, Austrálii, státech Evropské unie a dalších zemích, jejichž právní řád chrání majetková autorská práva po dobu života autora a 70 let po jeho smrti. na snek01, autor tohoto díla, jej uvolnil jako volné dílo, a to celosvětově. na Dostupné pod licencí: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, autor: Michal Maňas, na Já, autor tohoto díla, jej tímto uvolňuji jako volné dílo, a to celosvětově. na Autor materiálu: Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová Datum vytvoření: Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět.


Stáhnout ppt "Odpovídej na otázky, hledej v textu."

Podobné prezentace


Reklamy Google