Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo za absolutismu Periodizace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo za absolutismu Periodizace:"— Transkript prezentace:

1 Právo za absolutismu Periodizace:
Počátek habsburské absolutistické vlády ( ) Osvícenský absolutismus ( ) Policejní absolutismus ( )

2 Rysy absolutismu: -panovnické samovládí -centralizace
-byrokratizace státní správy Josef II. zavedl 1791 tzv. konduitu-pravidelné hodnocení úředníků 1783 vydal pastýřský list -hierarchická struktura státního aparátu -germanizace -rekatolizace „čí moc, toho náboženství“ -refeudalizace

3 Obnovené zřízení zemské 1627 (1628 pro Moravu)
Zakotvena absolutistická forma vlády, vydal Ferdinand I Panovníkovi podřízen celý státní aparát Výlučné právo panovníka tvořit právní normy Právo panovníka udělit inkolát (obdoba dnešního státního občanství) Oslabení pozice měst (jeden společný hlas na sněmu), stavů, naopak posílení moci duchovenstva Úředním jazykem vedle češtiny i němčina Panovník je nad všemi soudy, může kohokoli odebrat z jejich úřadu Obyčej a soudní nález jsou zrušeny jako pramen práva

4 Pragmatická sankce (1713) Úprava nástupnického řádu tak, aby dědicem v Habsburské linii pro dědičná území Habsburského rodu mohla být i žena Vydal Karel VI.

5 Smrt Karla VI. vyvolala útok Pruska, Francie, Bavorska a Saska (1740)
Marie Terezie se ubránila, musela podepsat Vratislavský mír (podstoupila oblast Slezka) (1742) Z důvodu ohrožení státu bylo potřeba stát reorganizovat, aby se dokázal bránit

6 Ústřední orgány Zrušení České dvorské kanceláře (1749)-symbol české státnosti, a nahrazení společnými česko-rakouskými orgány Vznikl Úřad pro věci politické a finanční jako nejvyšší správní orgán a Nejvyšší soudní dvůr (došlo k oddělení státní správy a soudnictví)

7 Správa země Nejvyšším orgánem v Čechách bylo české místodržitelství, na Moravě moravský zemský tribunál (později zemské gubernium), ve Slezsku byl vrchní úřad 1751-v Čechách místo dvou hejtmanů( za vyšší a nižší šlechtu nastoupil jeden královský hejtman 1784-spojení čtyř pražských měst pod jeden městský magistrát 1785-zřízení pražského policejního ředitelství – nová kategorizace měst

8 Soudnictví Hierarchizace soudní soustavy-prosazuje se pravidlo možnost odvolání od soudu k vyšší instanci Profesionalizace výkonu soudnictví-prosazování odborných požadavků na soudce 1783-soudní reforma Josefa II. 1787-všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně (cílem pachatele převychovat)

9 Církevní správa Státní dozor nad církví prostřednictvím tzv. dvorské duchovní komise Likvidace klášterů a zrušení jezuitského řádu(1773) 1781-vydán toleranční patent-zrovnoprávnil augsburskou, helvetskou a pravoslavnou konfesi, došlo k rozšíření práv Židů

10 Vznikly pozemkové katastry – soupisy půdy (označované jako berní rula)
Tereziánský katastr-evidence půdy Josefínský katastr-vedle rustikálu zdaněn i dominikál (půda patřící šlechtě) 1775 robotní patent-dělí poddané podle majetku a i na daně 1775 – školská reforma, zavedení povinné školní docházky 1781 – patent o zrušení nevolnictví(Josef II.)

11 Policejní absolutismus
Byla odvolána řada reforem Josefa II. 1806-zánik Svaté říše římské 1804- František II. Se prohlásil za rakouského císaře s titulem František I. 1809 – kníže Metternich strůjcem rakouské politiky

12 Základní tendence ve vývoji právního řádu
Základním pramenem práva královská nařízení Postupně vláda psaného práva Unifikace práva Začínají se formovat moderní právně pojatá odvětví (zákoníky trestního práva, občanského, obchodního) Začíná se opouštět zákonodárství pro jednotlivé země, vytváření jednotného práva pro celou monarchii Objevila se přirozenoprávní koncepce, princip právní jistoty, římskokanonický proces Zákoník Marie Terezie byl posledním feudálním předpisem-formou moderní, obsahem starý (např. stíhal čarodějnictví) 1811 vydán Všeobecný občanský zákoník


Stáhnout ppt "Právo za absolutismu Periodizace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google