Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 16 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-16 Téma vzdělávacího materiálu: Výztuž základních konstrukcí II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění realizace železobetonových deskových konstrukcí; žáci mají k dispozici učebnice, názorné ukázky modelů Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ II.
DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE

3 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE
Nosné desky ze železobetonu se dělají jako desky podepřené spojité jednostranně vetknuté oboustranně vetknuté

4 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE - DRUHY NAMÁHÁNÍ
Obr. 1.

5 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE - ZPŮSOBY ULOŽENÍ
Obr. 2.

6 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE - ZPŮSOBY ULOŽENÍ
Obr. 3.

7 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE
Nejmenší dovolená tloušťka ŽB stropních desek musí být: při světlém rozponu desky max. 1,0 m -> min. 50 mm při světlém rozponu desky max. 1,5 m -> min. 60 mm při světlém rozponu desky přes 1,5 m -> min. 70 mm Jinak nosné ŽB desky prostě podepřené a vydané účinkům pohyblivého zatížení musí mít tloušťku rovnou minimálně 1/25 rozpětí spojité nebo vetknuté minimálně 1/35 rozpětí

8 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ DESKOVÉ ŽB KONSTRUKCE
prostě podepřené po celém obvodu musí mít min. tloušťku nejméně 1/75 součtu rozpětí v obou směrech spojité nebo vetknuté nejméně 1/105 součtu rozpětí v obou směrech (poměr obou rozpětí nesmí být větší než 2:1) délka uložení desky na jejím prostě podepřeném konci se má rovnat alespoň průměrné tloušťce desky, nejméně však 100 mm

9 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ VÝZTUŽ DESKY
pruty hlavní výztuže se ohýbají pod úhlem 30° nejmenší vzdálenost povrchu výztužných prutů (tzv. krytí výztuže) od líce stanovena na 10 mm Obr Výztuž desky 1 - podélný prut, 2 - rozdělovací výztuž

10 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ KONZOLOVÁ DESKA
tahové napětí se projevuje u konzoly při horním povrchu, a proto se zde výztuž ukládá ke konzolám se řadí přístřešky, balkóny, arkýře, ochozy a římsy tloušťka konzoly je obvykle 1/10 až 1/5 vyložení Obr. 5.

11 Použité zdroje Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrázkový materiál Obr. 4. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr a obr. 5. PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 133 s. ISBN

12 Děkuji za pozornost.

13 Ověření prezentace č. 16 Nakresli prostě uloženou desku, na niž působí síla. Zakresli (vyznač šipkami), kde vzniká tah a tlak. Kam v této desce umístíme hlavní výztuž? Pod jakým úhlem se ohýbá nosná výztuž u ŽB desky? Jaké je minimální krytí výztuže u ŽB desky? Při kterém okraji vzniká tah u konzolové desky? Kam umístíme ocelovou výztuž u konzolové desky? Co představuje konzolu ve stavební konstrukci (uveď příklad - název části objektu).


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google