Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 19 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-19 Téma vzdělávacího materiálu: Kamenné zdivo II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje způsoby provádění zdiva z lomového kamene; žáci mají k dispozici učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 D R U H Y Z D I V A Z P Ř Í R O D N Í H O K A M E N E
K A M E N N É Z D I V O II. D R U H Y Z D I V A Z P Ř Í R O D N Í H O K A M E N E

3 K A M E N N É Z D I V O II. ZDIVO Z NEOPRACOVANÉHO KAMENE
pro vyzdívání používáme valouny (mají velmi nepravidelný tvar) – obr. 1 kameny se pokládají svou největší (úložnou) plochou do maltového lože prostory mezi těmito kameny se zaplní malými kameny po každém metru výšky zdiva provádíme z důvodu trvanlivosti průběžnou vodorovnou ložnou spáru

4 K A M E N N É Z D I V O II. ZDIVO Z NEOPRACOVANÉHO KAMENE
Obr. 1

5 K A M E N N É Z D I V O II. K Y K L O P S K É Z D I V O
používá se jako zdivo dekorativní vyzdívá se z pětibokých až osmibokých kamenů, jejichž průčelní hrany jsou přímé a rohy jsou přesně opracovány zásadou je, že v líci se mohou sbíhat v jednom bodě maximálně 3 spáry – obr. 2 šířka spár je 20 až 40 mm průběžné spáry vznikat nesmějí plochy kamenů ve spárách jsou v líci opracovány do hloubky 30 mm

6 K A M E N N É Z D I V O II. K Y K L O P S K É Z D I V O
Obr. 2 Kyklopské zdivo (nároží je zakončeno krycí deskou) a - jen 3 styčné spáry, b - drátěná šablona, c - vazák a jeho opracování

7 K A M E N N É Z D I V O II. REŽNÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
používá se na zdivo základů, soklů (podezdívek), sklepů a ohradních zdí – obr. 3 kameny se na ložných plochách opracovávají nejméně do hloubky 100 mm, na styčných plochách nejméně do hloubky 30 mm ložné a styčné spáry jsou široké 15 až 40 mm malta ve spárách musí od líce ustupovat o 20 až 30 mm spáruje se cementovou maltou

8 K A M E N N É Z D I V O II. REŽNÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
Obr. 3 Pohled a řez zdivem soklovým (a), nadzákladovým (b) a základovým (c), v půdorysech jen schéma vazby (tečkováním jsou vyznačeny vazáky v pohledu a půdorysech), d – opracování kamene (vazáku), výškové vyrovnání nelícovaného zdiva

9 K A M E N N É Z D I V O II. H R U B É Ř Á D K O V É Z D I V O
vyzdívá se z hrubých kopáků ¹⁾ kameny v jedné vrstvě musí být stejně vysoké, výška jednotlivých vodorovných vrstev však stejně vysoká být nemusí ložné a styčné spáry jsou široké 15 až 40 mm styčné spáry mohou být mírně šikmé – obr. 4 ______________________________________ ¹⁾ název kopák pochází z doby, kdy se tyto kameny prodávaly na kopy

10 K A M E N N É Z D I V O II. H R U B É Ř Á D K O V É Z D I V O
Obr. 4 a – hrubý kopák

11 K A M E N N É Z D I V O II. Č I S T É Ř Á D K O V É Z D I V O
vyzdívá se z čistých kopáků kameny musí mít převazbu nejméně 120 mm na 3 běhouny připadá alespoň 1 vazák, který přesahuje běhoun do hloubky zdi nejméně o 20 mm ložné spáry musí být vodorovné a jsou 10 až 20 mm široké styčné spáry musí být svislé a jsou široké 10 až 15 mm – obr. 5

12 K A M E N N É Z D I V O II. Č I S T É Ř Á D K O V É Z D I V O
Obr. 5 b – čistě opracovaný kopák

13 K A M E N N É Z D I V O II. ŘÁDKOVÉ ZDIVO SVISLE PROVAZOVANÉ
vyzdívá se jako zdivo řádkové používají se navíc kameny, jejichž výška se rovná výšce dvou nebo více vrstev dělí se na hrubé a čisté hrubé zdivo může mít některé spáry mírně šikmé – obr. 6 a čisté zdivo musí mít ložné i styčné spáry k sobě kolmé – obr. 6 b

14 K A M E N N É Z D I V O II. ŘÁDKOVÉ ZDIVO SVISLE PROVAZOVANÉ
b Obr. 6 a Svisle provazované hrubé řádkové zdivo Obr. 6 b Svisle provazované čisté řádkové zdivo

15 K A M E N N É Z D I V O II. K V Á D R O V É Z D I V O
na kvádrové zdivo se používají hrubé, čisté nebo jemné kvádry kameny jsou opracovány po všech stranách podle přesně stanovených rozměrů opracování se provádí podle výkresu a kladečského plánu šířka spár je u hrubých kvádrů 10 až 20 mm, u čistých a jemných kvádrů 10 až 15 mm

16 K A M E N N É Z D I V O II. KAMENNÁ ROVNANINA NASUCHO
spáry mají být co nejužší s malými volnými prostorami kamenné rovnaniny se ukládají do ocelových kontejnerů, které jsou vyrobeny z nerezavějících ocelových drátů (tzv. gabiony) na stavbě se osazují pomocí jeřábů slouží jako nevratné bednění pro opěrné zdi Obr. 7

17 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury
TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1 MICHALČÍKOVÁ, Pavla Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr. 7 Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2001, 97 s. ISBN X.

18 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

19 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č . 19 Jaký mají tvar kameny pro vyzdívání kyklopského zdiva? U jakých staveb se používá kyklopské zdivo? Co je to kopák? Jaké známe druhy kopáků (podle způsobu opracování? Jak se nazývají kamenné rovnaniny na sucho v ocelových kontejnerech?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google