Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 3. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-13 Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-13-17 Téma vzdělávacího materiálu: DOKONČOVACÍ PRÁCE - KERAMICKÉ DLAŽBY II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace vysvětluje technologii provádění keramických dlažeb; žáci mají k dispozici učebnice a materiálové vzorky. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E - - K E R A M I C K É D L A Ž B Y II.
pokládání keramické dlažby spárování

3 K E R A M I C K É D L A Ž B Y Z P Ů S O B Y K L A D E N Í
Obr. 1 na střih na vazbu na koso

4 K E R A M I C K É D L A Ž B Y Z P Ů S O B Y K L A D E N Í
Obr. 2 Příklad kladení dlažby a schodišťového stupně

5 K E R A M I C K É D L A Ž B Y Z P Ů S O B Y K L A D E N Í
Obr. 3 Přechodová lišta mezi dlažbou a dřevěným schodištěm

6 K E R A M I C K É D L A Ž B Y T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P
s pokládáním dlažby začínáme v pohledově nejnápadnějším rohu (pokud nejsou stěny pravoúhlé, vedeme linii rovnoběžně s nejdelší stěnou), nebo jí můžeme položit podle podkladových dilatačních spár nasucho vyzkoušíme jak vyjde zakončení na druhé straně podlahy - dlaždice nesmí překrýt dilatační spáry podkladu

7 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P
stěrkou naneseme na podlahu lepidlo a hladkou stranou ozubené stěrky je na podlaze stejnoměrně rozetřeme pak lepidlo ozubenou části „přečešeme“ správná velikost zubů na stěrce je uvedena na nádobě s lepidlem – závisí na typu dlaždic a charakteru lepidla rýhování (vzniklé po přejetí ozubenou stěrkou) zvyšuje přilnavost lepidla k rubu dlaždice

8 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P
lepidlo nanášíme najednou na plochu cca 1 m² dlaždice do naneseného lepidla pevně přitiskneme lehkým krouživým pohybem občas některou dlaždici zkontrolujeme, zda je pokryta z % lepidlem spárovací křížky zajišťují stejnou šířku spár (šířky spár závisí na druzích a rozměrech dlaždic)

9 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E T E C H N O L O G I C K Ý P O S T U P
kontrolu rovnosti spár provádíme napnutím značkovací šňůry (rovněž kontrolujeme vodorovnost dlažby) nejprve poklademe menší plochu celými dlaždicemi, a teprve potom ji doplníme dlaždicemi přiřezanými lepidlo vystouplé mezi dlaždicemi opatrně očistíme vlhkou houbou - dříve než lepidlo ztuhne

10 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E S P Á R O V Á N Í
než začneme spárovat, necháme dlažbu 24 hodin schnout spárovací maltu nanášíme vždy napříč přes spáry gumovou stěrkou a dobře ji vtiskneme do všech štěrbin přebytečnou spárovací maltu odstraníme měkkou houbou dříve než zaschne

11 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E S P Á R O V Á N Í
vyspárovanou dlažbu necháme ještě schnout 24 hodin po zaschnutí dlažbu důkladně otřeme suchým měkkým hadříkem nebo zmačkanými novinami když je podlaha vyleštěná, můžeme po ní chodit Pozn. spárovací malta by měla být od stejného výrobce jako lepidlo

12 D O K O N Č O V A C Í P R Á C E S P Á R O V Á N Í
Obr. 4 Řešení styku keramické dlažby s keramickým obkladem na podkladu z betonové mazaniny

13 Obr. 5 Příklad balení keramických dlaždic

14 Obr. 6 Příklad balení spárovací hmoty

15 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obrazový materiál Obr. 1 PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obr MICHALČÍKOVÁ, Pavla

16 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T .

17 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č . 1 7 Nakresli možnosti kladení obkladů. Čím (nářadí) nanášíme lepidlo na zeď? Na jak velkou plochu najednou nanášíme lepidlo? Čím zajistíme stejnou šířku spár mezi dlaždicemi? Po jaké době můžeme začít spárovat?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google