Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 04 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-04 Téma vzdělávacího materiálu: Dřevěné stropy II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k přehledu a provádění dřevěných stropních konstrukcí; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . F O Š N O V Ý S T R O P
P O V A L O V Ý S T R O P L E P E N I Č N Ý S T R O P

3 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . F O Š N O V Ý S T R O P
dělá se na rozpětí 4 až 5 m výhodou je úspora řeziva až 40 % oproti trámovému stropu stropnice jsou fošny, 50 nebo 60 mm tlusté kladou se nastojato na osovou vzdálenost asi 0,5 m ukládají se do kapes ve zdivu na maltu vápenocementovou nebo do kapes v železobetonovém věnci

4 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . F O Š N O V Ý S T R O P
vzduchová izolace zhlaví stropnic je 50 mm, zhlaví stropnic se natírá horkým karbolínem proti vybočení do stran se fošny zajišťují v každém poli křížovými rozpěrami z latí 38/50 mm vzdálenost křížů je max. 2 m šikmé rozpory křížů se přibíjejí k hornímu a dolnímu okraji fošen (stropnic)

5 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . F O Š N O V Ý S T R O P
Obr. 1 Fošnový strop 1 - stropnice - fošny, 2- křížové rozpory, 3 - lištový záklop, 4 - podlaha, 5 - polštář, 6 - násyp, 7- podbíjení, 8 - rákosová omítka

6 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . P O V A L O V Ý S T R O P
používaly se v jednoduchých stavbách je tvořen soustavou polohraněných trámů (povalů) kladených vedle sebe povaly jsou spojeny klíny nebo hmoždinkami, které zajišťují jejich spolupůsobení rozpon těchto stropních konstrukcí je až mm horní plocha povalů je vyrovnána násypem do násypu se kladou polštáře, na které se klade dřevěná podlaha

7 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II . P O V A L O V Ý S T R O P
Obr. 2 Povalový strop - rozměry a - poval, b - hmoždíky

8 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II P O V A L O V Ý S T R O P
Obr. 3 Povalový strop - příčný a podélný řez 1 - mazanina, 2 - povaly, 3 - hmoždíky, 4 - klíny, 5 - krycí lať, 6 - podkladní prkno

9 D Ř E V Ě N É S T R O P Y II L E P E N I Č N Ý S T R O P
nosnou konstrukci tvoří trámy z kulatiny Obr. 4 Lepeničný strop - příčný a podélný řez

10 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr. 2, 3, 4 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X.

11 Děkuji za pozornost.

12 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č . 0 4 Jaká je výhoda fošnového stropu? Jak jsou uloženy stropnice (fošny) ve zdivu? Jak se stropnice - fošny zajišťují proti vybočení? Jak se nazývají trámky, na které se přibíjí hrubá podlaha? Čím jsou spojeny povaly v povalovém stropu? Co vytváří nosnou konstrukci lepeničného stropu?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google