Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2.ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 14 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-14 Téma vzdělávacího materiálu: KROVY II. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace popisuje jednotlivé typy krovů a požadavky na zedníka při provádění krovů. Žáci mají k dispozici učebnice a modely krovů. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 K R O V Y II. KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S LEŽATOU STOLICÍ KROKVOVÝ KROV
HAMBÁLKOVÝ KROV POŽADAVKY NA ZEDNÍKA U DŘEVĚNÝCH KROVŮ

3 K R O V Y II. KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S LEŽATOU STOLICÍ
ležatou stolici uplatníme tehdy, není-li možno podepřít vazní trám (chybí-li střední zeď) střešní zatížení nad vzpěrami jsou přenášena pouze do venkovních stěn střední vaznice leží na na nosné konstrukci zhotovené ze vzpěr a rozpěr - obr. 1 z důvodu možné deformace musí být tato konstrukce vyztužena v příčném směru pásky

4 K R O V Y II. KROV VAZNICOVÉ SOUSTAVY S LEŽATOU STOLICÍ
Obr. 1 Vaznicová střecha s dvojitou ležatou konstrukcí

5 K R O V Y II. K R O K V O V Ý K R O V krokvové střešní soustavy mají celý podkrovní prostor volný, neruší ho žádné konstrukční dřevo u krokvové střešní soustavy jsou krokve uspořádané v párech - obr. 2 krokve jsou na hřebeni spojeny a tvoří spolu se stropem, který leží pod nimi, tuhý trojúhelník napojení na patu krokví se u železobetonových stropů provádí zpravidla pomocí konzol, které jsou opřeny na pozednicích

6 K R O V Y II. K R O K V O V Ý K R O V napojení na patu krokví lze rovněž zhotovit pomocí tvarovek z ocelových plechů napojení krokví v hřebeni se často provádí umístěním hřebenového prkna nebo hřebenové fošny mezi krokvemi - obr. 3 podélné vyztužení se zajistí laťováním, částečně i diagonálně umístěným zavětrováním - obr. 4 zavětrování lze provést dřevěnými zavětrovacími prkny (připevňují se hřeby pod krokve)

7 K R O V Y II. K R O K V O V Ý K R O V Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

8 K R O V Y II. H A M B Á L K O V Ý K R O V
hambálková konstrukce má zcela volný půdní prostor hambálková konstrukce má každou dvojicí krokví spojenou hambálkem (trámkem) hambálky se umísťují vodorovně ve výšce prostoru mezi každý pár krokví a po stranách se spojují přitlučenými dřevěnými příložkami hambálek může být také zhotoven ze 2 fošen a vyplněn trámkem, který se po stranách přibije na krokve hřebíky nebo upevní hmoždíky

9 K R O V Y II. H A M B Á L K O V Ý K R O V
Obr. 5

10 K R O V Y II. POŽADAVKY NA ZEDNÍKA U DŘEVĚNÝCH KROVŮ
vyzdít do roviny pozednicovou zeď vynechat při zdění otvory pro kotvení pozednic (pozednice a vaznice se na vnitřní konstrukci zpravidla připevňují zabetonovanými kotevními šrouby nebo příložkami z ploché oceli a ocelovými úhelníky) zhlaví trámů nechat volné, neobezděné (izolace trámů proti vlhku) trámy uložit na impregnovanou podložku a zhlaví impregnovat

11 P O U Ž I T É Z D R O J E Seznam použité literatury
NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN Obrazový materiál

12 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

13 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 14 V jakém případě se provádí krov s ležatou stolicí? 2. Jaká je výhoda krokvového krovu oproti krovům se stolicemi? 3. Kde je umístěn hambálek? 4. Jak je proveden hambálek? 5. Vyjmenuj úkoly zedníka při provádění krovů?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google