Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 06 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-06 Téma vzdělávacího materiálu: Stropy s ocelovými nosníky Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění charakteristiky a provádění stropů s ocelovými nosníky; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY
POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 1 A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2

3 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY POUŽITÍ A CHARAKTERISTIKA
při individuální bytové výstavbě při stavbě rodinných domků, garáží a chat hlavní nosnou částí stropů jsou ocelové válcované tyče průřezu I mezi tyče - na jejich dolní přírubu - se osazují keramické desky HURDIS nebo prefabrikované železobetonové desky, dřevěné trámy, cihelná nebo přímá klenba osazují se na dolní příruby I nosníků

4 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 1
desky HURDIS 1 mají kolmá čela osazují se na dolní přírubu I profilů do vápenocementové malty (MVC) touto maltou se také zaplňují podélné spáry mezi deskami nevýhodou je nestejnorodý stropní podhled (objevují se tmavé pruhy v místech nosníků, proto se nehodí do obytných místností)

5 Obr. 1 Deska HURDIS 1, deska HURDIS 2, patka
STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS Obr. 1 Deska HURDIS 1, deska HURDIS 2, patka

6 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 1
Obr. 2 Použití ocelových nosníků I a stropních desek HURDIS 1

7 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2
na dolní namaltovanou přírubu I nosníku se nasune keramická patka Hurdis a teprve na ni se uloží deska osová vzdálenost nosníků závisí na délce desky HURDIS (osová vzdálenost nosníků při použití šikmočelných desek HURDIS 2 s patkami je o 2 x 50 mm větší než jejich největší délka) desky HURDIS 2 mají šikmá čela (60°) desky se osazují na MVC (namaltovanou patku)

8 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2
podélné spáry mezi deskami se zalijí jemnou vápenocementovou maltou, celá plocha se pokryje tenkým cementovým potěrem a asfaltovou lepenkou, zabraňující prostupu vodních par vrchní viditelné části ocelových nosníků se obetonují, tím se strop zpevní a omezí se jeho průhyb prostor do výšky horní příruby se vyplní lehkým betonem

9 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2
na horní přírubu nosníku se pokládá skelná nebo čedičová rohož (kročejová izolace) povrch lehkého betonu a izolační rohož se překryje 40 mm tlustou betonovou mazaninou výhodou těchto stropů je celokeramický podhled (patky kryjí nosníky a chrání je před korozí)

10 Obr. 3 Použití ocelových nosníků I a stropních desek HURDIS 2
STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2 Obr. 3 Použití ocelových nosníků I a stropních desek HURDIS 2

11 STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A KERAMICKÝCH DESEK HURDIS 2
Obr. 4 1 – ocelový nosník, 2 – deska HURDIS se šikmými čely, 3 – dosedací patka, 4 – cementový potěr, 5 – asfaltová lepenka, 6 – obetonování vrchní části nosníku, 7 – lehčený násyp, 8 – zvukově izolační pruh, 9 – železobetonový věnec, 10 – betonová mazanina s podlahovým povlakem

12 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1 TIBITANZL, Otomar. Stavební materiály I: pro střední odborná učiliště. 3., přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 2007, 96 s. ISBN Obr. 2, 3 PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN Obr. 4 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X

13 D ě k u j i z a p o z o r n o s t .

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e 0 6 Čím se od odlišují HURDIS desky 1 od HURDIS desek 2? Jaká je nevýhoda podhledů u stropů z keramickými HURDIS 1 deskami? K čemu slouží keramické patky? Jak se upraví povrch uložených HURDIS desek? Jak se upraví horní část ocelových nosníků?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google