Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-05 Téma vzdělávacího materiálu: Stropy z keramických prefabrikátů Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace ke skladbě a k provádění stropů z keramických prefabrikátů konstrukcí; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:  

2 S T R O P Y Z K E R A M I C K Ý C H P R E F A B R I K Á T Ů
POUŽITÍ A VLASTNOSTI SKLADBA STROPU POROTHERM REALIZACE

3 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ POUŽITÍ A VLASTNOSTI
používají se především pro individuální atypickou výstavbu až do rozpětí 8000 mm vlastnosti možnost volby tlouštěk podle zatížení a rozpětí jsou pevné, trvanlivé a ohnivzdorné, mají výbornou izolační schopnost celokeramický podhled usnadňuje omítání stropů snadná (i ruční) manipulace i montáž

4 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ SKLADBA STROPU POROTHERM
stropní vložky MIAKO provádějí se v jednotné délce 250 mm pro osové vzdálenosti nosníků 500 a 625 mm a ve výškách 150, 190 a 230 mm (podle požadované únosnosti) Příklady značení 15/62,5; 19/62,5 apod. nosníky POT vyrábějí se v délkovém modulu 250 mm, v délkách do mm a ve dvou výškách

5 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ SKLADBA STROPU POROTHERM
Obr. 1 Sestavy stropů POROTHERM a) různých tlouštěk, ovlivněných zatížením b) druhy keramických vložek MIAKO Obr a) b)

6 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
nosníky se ukládají na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z CM délka uložení musí být na každé straně nejméně 140 mm nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla nejvýše 1,8 m

7 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
zhotovují-li se stropy ve více podlažích, musí stát sloupky svisle nad sebou stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky po navlhčení celé připravené konstrukce stropu se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami vyplní betonem nejmenší třídy B 20 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra (konstrukce se zmonolitní)

8 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
zároveň se žebry je nutno betonovat také ztužující věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 40 nebo 60 mm, která doplní strop na potřebnou výšku strop se skládá podle požadované únosnosti o výškách 190, 210, 230, 250, 270 a 290 mm stropy z keramických trámců a vložek nevyžadují žádné zvedací prostředky

9 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
Obr. 2 Schéma montáže stropů - příklad

10 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
Obr. 3 Osazování stropních vložek

11 STROPY Z KERAMICKÝCH PREFABRIKÁTŮ REALIZACE STROPU POROTHERM
Obr. 4 Podepření nosníků

12 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury Obrazový materiál
PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrazový materiál Obr. 1, 2 PENDL, Karel a Josef ŠTROP. Příručka pro zedníka. 4. přeprac. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 431 s. ISBN Obr. 3 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, ISBN X. Obr. 4 Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2001, 97 s. ISBN X.

13 Děkuji za pozornost.

14 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č . 0 5 Do jakého rozpětí lze provádět stropy POROTHERM? Jaká je délka stropních vložek MIAKO? V jakém délkovém modulu se vyrábějí nosníky POT? Jak se nosníky před osazením podpírají? Nakresli příčný řez nosníku POT a popiš jeho materiálovou skladbu. Jak se strop POROTHERM zmonolitní?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google