Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 17 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12A-17 Téma vzdělávacího materiálu: Výztuž základních konstrukcí III. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění provádění výztuže trámů, základových patek a základových pásů; žáci mají k dispozici učebnice a názorné ukázky modelů. Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vytvoření: Ověření ve výuce:

2 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ III.
T R Á M Y Z Á K L A D O V É P A T K Y Z Á K L A D O V É P Á S Y

3 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y
trámy se v praxi vyskytují v cihelných budovách jako překlady nad okny, dveřmi nebo jinými otvory vyskytují se buď samostatně nebo ve spojení s ŽB stropní konstrukcí v budovách s cihelnými zdmi se okenní překlady spojují také se ztužujícími pásy (věnci) jako průvlaky mají tvar čtverce, obdélníku nebo tvar průřezu T

4 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y
třmínky se obvykle navrhují otevřené pruty hlavní výztuže se ohýbají pod úhlem 45° Obr. 1. Výztuž trámu 1 - podélné pruty, 2 - ohyby (smyková) výztuž, 3 - třmínky, 4 - montážní pruty

5 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ T R Á M Y
Obr. 2. Nadokenní překlad - schéma výztuže 1 - smyková výztuž, 2 a 3 - hlavní pruty

6 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P A T K Y
patky jsou namáhány zespoda odporem základové půdy proti ohybu účinkem ohybu vzniká při spodku tahové napětí, které zachycuje výztuž patka čtvercového nebo obdélníkového průřezu je ohýbána v obou směrech - proto musí být tahová výztuž uspořádána křížově, rovnoběžně s oběma stranami půdorysu - obr. 3. patky mají tvar jehlanu (roznášecí úhel klesá až na 30°) nebo jsou stupňovité

7 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P A T K Y
Obr. 3. Základová železobetonová patka s podbetonováním

8 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y
navrhují se pod průběžnými zdmi - obr. 4. (pozn. základová pásy se navrhují většinou z prostého betonu) základové pásy se navrhují s výztuží tehdy, jestliže se stavba nachází na pozemku mající sklon k sedání nebo základy nemohou být provedeny ve výšce potřebné k roznesení tlaku obdélníkový průřez je nehospodárný (velká spotřeba betonu)

9 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y
hospodárnější je obdélníkový průřez se zkoseným povrchem nebo průřezy ve tvaru obráceného písmene T základová půda se musí před ukládáním výztuže pokrýt podkladní vyrovnávací betonovou vrstvou, jejíž tloušťka je ≥ 5 cm základové pásy pod řadou sloupů jsou zpravidla prováděny jako základové trámy - obr. 5.

10 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ Z Á K L A D O V É P Á S Y
Obr Obr. 5.

11 Použité zdroje Obrázkový materiál
Seznam použité literatury TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrázkový materiál Obr TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

12 Děkuji za pozornost.

13 Ověření prezentace č. 17 Kde se vyskytují v objektu železobetonové trámy? Jaký tvar mají ŽB průvlaky? Pod jakým úhlem se ohýbá hlavní výztuž u ŽB trámů? Co znamenají šipky v příčném průřezu trámu? Jak je uspořádána výztuž v ŽB patkách? Kdy se navrhují patky s výztuží? Jaký podklad je vhodný pod ŽB základovou patkou?


Stáhnout ppt "Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google