Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Číslo aktivity: 03 ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Číslo aktivity: 03 ČLOVĚK A PŘÍRODA."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Číslo aktivity: 03 ČLOVĚK A PŘÍRODA 1

2 2

3 Cíle projektu Podporovat přirozenou zvídavost žáků Získat nové vědomosti o přírodě Dokázat přírodu chránit Zkušenosti z přírody využít v běžném životě Zkušenosti využít v praxi na přírodovědných pobytových výjezdech Pozorovat a poznávat přírodu v delším časovém úseku Realizace moderního vyučování v prostředí přírody Realizace moderního vyučování o přírodě 3

4 Cíle projektu byly naplněny 4  prakticky se seznamovali a poznávali přírodu  pozorovali a uvědomovali si změny v přírodě  slovně, výtvarně, pohybově, muzikálně a dramaticky své pocity a prožitky vyjadřovali  získali základní dovednosti v péči o přírodu  získali nové vědomosti o přírodě  poznali nové oblasti a přírodní lokality naší republiky  podle svých možností využívali nové poznatky v běžném životě

5 Klíčové kompetence Žáci zároveň naplňovali i klíčové kompetence dané ŠVP Např. KU - rozumí základním pojmům z tématu „jaro“, dokáže pojmenovat obrázky, dokáže vyhledávat a pojmenovávat obrázky v atlasu rostlin, rozvíjí si smyslové vnímání, plní výukové programy v PC a na IT, rozvíjí svou zvídavost, fantazii a kreativitu KŘP - správně reaguje na pokyn učitele, orientuje se v daném prostoru, s pomocí učitele řeší problémy KK - komunikuje se svým okolím - zapojuje se do rozhovoru, odpovídá na otázky, znakuje, hodnotí práci svou, či spolužáků KSP- navazuje adekvátní kontakt se svým okolím ve škole i mimo školu, dokáže oslovit cizí osoby, spolupracuje ve skupině KP - rozvíjí si jednoduché pracovní činnosti v oblasti jarních prací na zahradě, utváří si pracovní návyky při jednoduchých činnostech, dodržuje základní hygienické návyky, dokáže si vybrat pracovní pomůcky a manipulovat s nimi 5

6 Plnění cílů Školní zahrada, zahrada rodinného domu v Otvovicích Rybník Bažantnice Lesy v okolí školy Pole v okolí Kladna nebo v místech přírodovědných pobytů Záchranná stanice AVES, NSEV Kladno Čabárna Koňská farma Vysoká v Chrastavě Český ráj Bartošova pec 6

7 Plnění cílů Kozí farma Pěnčín Továrna na výrobu dřevěných hraček v Albrechticích Příroda KRNAP v Peci pod Sněžkou Příroda okolo Lipenské přehrady, Kovářov Příroda Šumavy, Cesta korunami stromů Zahradnictví ZOO Liberec a samozřejmě třídy, tělocvična a kuchyňka naší školy 7

8 Metody využívané při poznávání přírody Prožitkové vyučování Praktické činnosti Činnostní učení Vycházky do přírody Třídění a přiřazování Cílené fotografování Vyprávění nad obrázky Vyhledávání informací na PC, iPad Dramatizace Exkurze Čtení, psaní, počty Besedy, tematické návštěvy 8 Námětové a smyslové hry Řízený rozhovor Manipulace s tematickými obrázky Výtvarné a pracovní činnosti Výukovým programem Didaktické námětové hry Kolektivní pohybové hry Individuální a skupinová práce s PL Výtvarné činnosti s využitím různých technik Přírodovědné pobyty atd.

9 Závěr Celkem bylo využito 64 pracovních listů - většina vznikla při realizaci projektu Byly doporučeny www. stránky pro využití dalších materiálů Motivace k činnostem – pohybové hry, písničky, hudebně pohybové hry, videoprojekce, praktická činnost, návštěva výstavy či obchodu Proběhly besedy, tematické návštěvy v NSEV Kladno (11 společných akcí) Přírodovědné pobyty – poznávání přírody v jiných lokalitách 9

10 10

11 Co vzniklo? 11 Inspirativní materiál Pro pedagogické pracovníky Venkovní učebna Biotop „Skalka“ a „Vřesoviště“

12 Poděkování Děkuji všem pedagogům za úžasnou rozmanitost činností a přeji, aby materiály, které vznikly z projektu, byly pro vás inspirací při vyučování. Mgr.Jana Vykouková 12


Stáhnout ppt "PROJEKT EU „Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka – základní krok do života“ CZ 1.07/1.2.33/01.0002 Číslo aktivity: 03 ČLOVĚK A PŘÍRODA."

Podobné prezentace


Reklamy Google